DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Bezplatný zber veľkorozmerného odpadu, ktorý mesto zabezpečuje každý rok v rôznych termínoch, sa uskutoční od piatka 20. do soboty 21. mája 2022  v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.    Areál bude otvorený počas dvoch dní od 8.00 do 18.00 h. OdovzdaÅ¥ môžete: objemný a drevený odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče ...), biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva), sklo, plasty a kovový odpad, pneumatiky bez diskov.   Zberné miesto je určené pre fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v meste. Odpad, ktorý sem nepatrí ako drobné stavebné odpady (suÅ¥, tehly, obkladačky, betóny, dlažba atď), nebezpečné odpady (napr.  oleje,  žiarivky, batérie, farby a podobne),  môžete odovzdaÅ¥ v areáli firmy Marius Pedersen, a.s., na Viničnianskej ceste č. 25. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Bezplatný zber veľkorozmerného odpadu, ktorý mesto zabezpečuje každý rok v rôznych termínoch, sa uskutoční od piatka 20. do soboty 21. mája 2022  v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.    Areál bude otvorený počas dvoch dní od 8.00 do 18.00 h. OdovzdaÅ¥ môžete: objemný a drevený odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče ...), biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva), sklo, plasty a kovový odpad, pneumatiky bez diskov.   Zberné miesto je určené pre fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v meste. Odpad, ktorý sem nepatrí ako drobné stavebné odpady (suÅ¥, tehly, obkladačky, betóny, dlažba atď), nebezpečné odpady (napr.  oleje,  žiarivky, batérie, farby a podobne),  môžete odovzdaÅ¥ v areáli firmy Marius Pedersen, a.s., na Viničnianskej ceste č. 25. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
Prepnúť na plnú verziu


Májové upratovanie mesta

Táto informácia bola publikovaná od 04. 05. 2022 do 21. 05. 2022

Ilustračné foto

Bezplatný zber veľkorozmerného odpadu, ktorý mesto zabezpečuje každý rok v rôznych termínoch, sa uskutoční od piatka 20. do soboty 21. mája 2022  v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.   

Areál bude otvorený počas dvoch dní od 8.00 do 18.00 h. Odovzdať môžete:

  • objemný a drevený odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče ...),
  • biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva),
  • sklo, plasty a kovový odpad,
  • pneumatiky bez diskov.

 
Zberné miesto je určené pre fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v meste.
Odpad, ktorý sem nepatrí ako drobné stavebné odpady (suť, tehly, obkladačky, betóny, dlažba atď), nebezpečné odpady (napr.  oleje,  žiarivky, batérie, farby a podobne),  môžete odovzdať v areáli firmy Marius Pedersen, a.s., na Viničnianskej ceste č. 25.