DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Do roku 2018 posielalo mesto Pezinok svojím novonarodeným obyvateľom pozvánku na Vítanie detí do života. Keď ale doÅ¡lo k sprísneniu zákona o ochrane osobných údajov mesto tieto listy prestalo posielaÅ¥, lebo by nimi poruÅ¡ovalo zákon. Novonarodených Pezinčanov mesto víta individuálne v sobášnej sieni za prítomnosti rodičov, krstných rodičov, prípadne ďalších hostí. Uvítanie dieÅ¥aÅ¥a do života sa koná v priestoroch Mestského úradu Pezinok a je bezplatné. V prípade, že by rodičia chceli využiÅ¥ priestory Starej radnice, tam je uvítanie spoplatnené sumou 33 €.  Na uvítaní je dieÅ¥a zapísané do pamätnej knihy a rodičia ako pamiatku na túto udalosÅ¥ dostávajú kvety a knižku. V čase mimo pandémie vítalo mesto takýmto spôsobom priemerne 30 detí ročne. Pokiaľ máte záujem o uvítanie novonarodeného dieÅ¥aÅ¥a, treba sa obrátiÅ¥ na matričný úrad (033/6901 133) a dohodnúť si termín. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Do roku 2018 posielalo mesto Pezinok svojím novonarodeným obyvateľom pozvánku na Vítanie detí do života. Keď ale doÅ¡lo k sprísneniu zákona o ochrane osobných údajov mesto tieto listy prestalo posielaÅ¥, lebo by nimi poruÅ¡ovalo zákon. Novonarodených Pezinčanov mesto víta individuálne v sobášnej sieni za prítomnosti rodičov, krstných rodičov, prípadne ďalších hostí. Uvítanie dieÅ¥aÅ¥a do života sa koná v priestoroch Mestského úradu Pezinok a je bezplatné. V prípade, že by rodičia chceli využiÅ¥ priestory Starej radnice, tam je uvítanie spoplatnené sumou 33 €.  Na uvítaní je dieÅ¥a zapísané do pamätnej knihy a rodičia ako pamiatku na túto udalosÅ¥ dostávajú kvety a knižku. V čase mimo pandémie vítalo mesto takýmto spôsobom priemerne 30 detí ročne. Pokiaľ máte záujem o uvítanie novonarodeného dieÅ¥aÅ¥a, treba sa obrátiÅ¥ na matričný úrad (033/6901 133) a dohodnúť si termín. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
Prepnúť na plnú verziu


Pezinok víta svojich novorodencov individuálnou formou

Táto informácia bola publikovaná od 21. 07. 2021 do 28. 07. 2021

Pezinok víta svojich novorodencov individuálnou formouDo roku 2018 posielalo mesto Pezinok svojím novonarodeným obyvateľom pozvánku na Vítanie detí do života. Keď ale došlo k sprísneniu zákona o ochrane osobných údajov mesto tieto listy prestalo posielať, lebo by nimi porušovalo zákon. Novonarodených Pezinčanov mesto víta individuálne v sobášnej sieni za prítomnosti rodičov, krstných rodičov, prípadne ďalších hostí.

Uvítanie dieťaťa do života sa koná v priestoroch Mestského úradu Pezinok a je bezplatné. V prípade, že by rodičia chceli využiť priestory Starej radnice, tam je uvítanie spoplatnené sumou 33 €.  Na uvítaní je dieťa zapísané do pamätnej knihy a rodičia ako pamiatku na túto udalosť dostávajú kvety a knižku. V čase mimo pandémie vítalo mesto takýmto spôsobom priemerne 30 detí ročne.

Pokiaľ máte záujem o uvítanie novonarodeného dieťaťa, treba sa obrátiť na matričný úrad (033/6901 133) a dohodnúť si termín.