Prepnúť na plnú verziu


Dotazník ohľadom cestovania detí do základných škôl

Cieľom tohto dotazníka je získanie základných informácií ohľadom cestovania detí do základných škôl.
Získané dáta sa využijú na mapovanie nebezpečných miest a problémov, ktoré bránia pešiemu pohybu detí do škôl. Hlavným cieľom je zistiť základný prehľad o situácii v Pezinku hlavne z pohľadu rodiča. Dané údaje sa po vyhodnotení preklopia aj do rozpočtu mesta.

Dotazník obsahuje 13 rýchlych otázok, kde len zaškrtávate odpoveď a jednu, kde môžete napísať voľný text.
Jeho vyplnenie je rýchle a zaberie Vám max. 5 minút. Dotazník je anonymný a nezbiera e-mailové kontakty.
Ak máte viac ako jedno dieťa a základné údaje sa líšia, prosím vyplňte dotazník pre každé dieťa zvlášť.

Ďakujeme Vám veľmi pekne za Váš čas.
Zároveň Vás chceme poprosiť o šírenie tohto dotazníka, aby sme získali čo najviac relevantných dát.


Spracovatelia dotazníka:

  • Mária Wagingerová (viceprimátor)
  • Nikola Winková (architekt-urbanista)
  • Igor Hianik (primátor mesta Pezinok)

 

 

Ak sa Vám dotazník správne nezobrazuje, môžete ho vyplniť na tomto odkaze: https://goo.gl/forms/1pHszG1Obw5RmjVj1