Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => 
      [1] => 
      [2] => 
      [3] => 
      [4] => 
      [5] => 
      [6] => 
      [7] => 
      [8] => 
      [9] => 
      [10] => 
      [11] => 
      [12] => 
      [13] => 
      [14] => 
      [15] => 
      [16] => 
      [17] => 
      [18] => 
      [19] => 
      [20] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => "
      [1] => "
      [2] => "
      [3] => "
      [4] => "
      [5] => "
      [6] => "
      [7] => "
      [8] => "
      [9] => "
      [10] => "
      [11] => "
      [12] => "
      [13] => "
      [14] => "
      [15] => "
      [16] => "
      [17] => "
      [18] => "
      [19] => "
      [20] => "
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_07_29-Vyrub_dreviny_13-2020.pdf
      [1] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_07_08-Vyrub_dreviny_12-2020.pdf
      [2] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_06_25-Vyrub_dreviny_11-2020.pdf
      [3] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_06_05-Vyrub_dreviny_10-2020.pdf
      [4] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_05_25-Vyrub_dreviny_09-2020.pdf
      [5] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_03_04-Vyrub_dreviny_08-2020.pdf
      [6] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_02_12-Vyrub_dreviny_07-2020.pdf
      [7] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_02_07-Vyrub_dreviny_06-2020.pdf
      [8] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_02_03-Vyrub_dreviny_05-2020.pdf
      [9] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_02_03-Vyrub_dreviny_04-2020.pdf
      [10] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_01_30-Vyrub_dreviny_03-2020.pdf
      [11] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_01_28-Vyrub_dreviny_02-2020.pdf
      [12] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2020_01_13-Vyrub_dreviny_01-2020.pdf
      [13] => ?yggid=207&id=9044
      [14] => ?yggid=207&id=8171
      [15] => ?yggid=207&id=7393
      [16] => ?yggid=207&id=6576
      [17] => ?yggid=207&id=5739
      [18] => ?yggid=207&id=4923
      [19] => ?yggid=207&id=4147
      [20] => ?yggid=207&id=3650
    )

)
DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto PezinokINFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny   Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byÅ¥ dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA: Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument Oľga Fialová 29.07.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/13 Alena Piovarčiová 08.07.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/12 Antónia Raždíková 25.06.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/11 Ján ĎuriÅ¡ 05. 06. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/10 JUDr. Veronika Mardiaková, PhD. 25. 05. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/9 MÅ  Za hradbami 1 04. 03. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/8 Anna Brnčíková 12. 02. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/7 Anna Pohrebovičová 07. 02. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/6 Jindřich GAZDA 03. 02. 2020 Výrub 20 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/5 Peter Fraňo 03. 02. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/4 Rastislav Turan 30. 01. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/3 Ing. MiloÅ¡ Dano 28. 01. 2020 Výrub 10 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/2 Roman Menyhart 13. 01. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/1   INFORMÁCIE O SPRÁVNYCH KONANIACH V PREDCHÁDZUJÚCICH ROKOCH: správne konania začaté v roku 2019 správne konania začaté v roku 2018 správne konania začaté v roku 2017 správne konania začaté v roku 2016 správne konania začaté v roku 2015 správne konania začaté v roku 2014 správne konania začaté v roku 2013 správne konania začaté v roku 2012   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto PezinokINFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny   Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byÅ¥ dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA: Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument Oľga Fialová 29.07.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/13 Alena Piovarčiová 08.07.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/12 Antónia Raždíková 25.06.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/11 Ján ĎuriÅ¡ 05. 06. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/10 JUDr. Veronika Mardiaková, PhD. 25. 05. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/9 MÅ  Za hradbami 1 04. 03. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/8 Anna Brnčíková 12. 02. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/7 Anna Pohrebovičová 07. 02. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/6 Jindřich GAZDA 03. 02. 2020 Výrub 20 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/5 Peter Fraňo 03. 02. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/4 Rastislav Turan 30. 01. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/3 Ing. MiloÅ¡ Dano 28. 01. 2020 Výrub 10 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/2 Roman Menyhart 13. 01. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/1   INFORMÁCIE O SPRÁVNYCH KONANIACH V PREDCHÁDZUJÚCICH ROKOCH: správne konania začaté v roku 2019 správne konania začaté v roku 2018 správne konania začaté v roku 2017 správne konania začaté v roku 2016 správne konania začaté v roku 2015 správne konania začaté v roku 2014 správne konania začaté v roku 2013 správne konania začaté v roku 2012   ) Mesto Pezinok | Úradná tabuľa
Prepnúť na plnú verziu


Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2020)

Kategória:
Zverejnené od 13. 01. 2020 do 31. 12. 2020

Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument
Oľga Fialová 29.07.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/13
Alena Piovarčiová 08.07.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/12
Antónia Raždíková 25.06.2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/11
Ján Ďuriš 05. 06. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/10
JUDr. Veronika Mardiaková, PhD. 25. 05. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/9
MŠ Za hradbami 1 04. 03. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/8
Anna Brnčíková 12. 02. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/7
Anna Pohrebovičová 07. 02. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/6
Jindřich GAZDA 03. 02. 2020 Výrub 20 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/5
Peter Fraňo 03. 02. 2020 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2020/4
Rastislav Turan 30. 01. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/3
Ing. Miloš Dano 28. 01. 2020 Výrub 10 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/2
Roman Menyhart 13. 01. 2020 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2020/1
 


INFORMÁCIE O SPRÁVNYCH KONANIACH V PREDCHÁDZUJÚCICH ROKOCH: