Prepnúť na plnú verziu

Všeobecne záväzné nariadenia

Kategória:

Zobrazené je jedno nariadenie:

  • VZN č. 01/2017

    ktorým sa schvaľuje Prevádzkový poriadok pohrebísk v Pezinku