Prepnúť na plnú verziu

Všeobecne záväzné nariadenia

Kategória:

Zobrazených je 10 nariadení:

 • VZN č. 9/2022

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy v znení neskorších predpisov

 • VZN č. 8/2021

  ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 14/2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy

 • VZN č. 08/2018

  o zneškodňovaní odpadových vôd zo žúmp a ich evidencii na území Mesta Pezinok

 • VZN č. 04/2018

  o niektorých podmienkach držania psov

 • VZN č. 02/2018

  Trhový poriadok pre trhovisko na Kupeckého ulici (správca FAIR s. r. o.)

 • VZN č. 14/2017

  o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a trhové poriadky pre príležitostné trhy

 • VZN č. 12/2017

  o zákaze používania alkoholických nápojov na vymedzených verejne prístupných miestach

 • VZN č. 09/2017

  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Pezinok

 • VZN č. 05/2017

  o používaní pyrotechnických výrobkov

 • VZN č. 03/2017

  o verejnom poriadku