DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Jedna z mestských križovatiek podstúpi od stredy 13. novembra úpravu odbočovacieho pruhu.  Ide o svetelnú križovatku na Jesenského ulici, presnejÅ¡ie jej časÅ¥ – odbočovací pruh smerom na železničnú stanicu. Dôvodom jeho úpravy je dlhodobo nevyhovujúca šírka vozovky. Súčasný odbočovací pruh na predmetnej križovatke je veľmi úzky, čím vznikajú vážne kolízne situácie pri odbočovaní autobusov smerujúcich na železničnú stanicu, ktoré majú problém vyhnúť sa protistojacim vozidlám. Ide o dlhodobý stav, ktorý už je nevyhnutné rieÅ¡iÅ¥. Cieľom je zaistiÅ¥ bezpečnosÅ¥ pri odbočovaní z hlavného Å¥ahu smerom k železničnej stanici. Jedinou alternatívou rozšírenia odbočovacieho pruhu je posun súčasného chodníka pre chodcov vedúceho k železničnej stanici. Úpravy sa tak, žiaľ, dotknú aj živého plotu a jedného až dvoch stromov, ktoré sa nachádzajú v trase posunutého chodníka, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti. Mesto Pezinok ich vÅ¡ak nahradí novou výsadbou – novými kríkmi a novými drevinami prioritne na predmetnom pozemku, alebo na iných pozemkoch vo vlastníctve mesta. SúčasÅ¥ou realizačných prác bude aj preloženie existujúceho stĺpa cestnej svetelnej signalizácie nachádzajúceho v odbočovacom pruhu. Realizátorom sa na základe verejnej súťaže stala spoločnosÅ¥ Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. s celkovou cenou dodávky 24 174,91 EUR s DPH. Kompletné rekonÅ¡trukčné práce v zmysle platnej zmluvy o dielo by mali byÅ¥ ukončené v druhej polovici decembra 2019. Podľa dodávateľa budú práce na rozšírení odbočovacieho pruhu prebiehaÅ¥ za plnej premávky. V prvej etape, počas presunu chodníka a následnom rozšírení odbočovacieho pruhu, vÅ¡ak k určitým dopravným obmedzeniam dôjde. Počas týchto prác bude na určitý čas na odbočovanie od železničnej stanice smerom do centra mesta aj smerom na Bratislavu alebo Modru slúžiÅ¥ iba súčasný pravý odbočovací pruh. V druhej etape počas prekládky existujúceho stĺpa cestnej svetelnej signalizácie bude na nevyhnutne potrebný čas vypnutá svetelná signalizácia križovatky Jesenského – Holubyho. O prebiehajúcich prácach i obmedzeniach súvisiacich s úpravou križovatky Jesenského – Holubyho budeme priebežne informovaÅ¥ prostredníctvom mestských médií. Prosíme motoristickú verejnosÅ¥ aj chodcov o trpezlivosÅ¥ a zvýšenú pozornosÅ¥ pri prechode touto križovatkou počas jej rekonÅ¡trukcie.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Jedna z mestských križovatiek podstúpi od stredy 13. novembra úpravu odbočovacieho pruhu.  Ide o svetelnú križovatku na Jesenského ulici, presnejÅ¡ie jej časÅ¥ – odbočovací pruh smerom na železničnú stanicu. Dôvodom jeho úpravy je dlhodobo nevyhovujúca šírka vozovky. Súčasný odbočovací pruh na predmetnej križovatke je veľmi úzky, čím vznikajú vážne kolízne situácie pri odbočovaní autobusov smerujúcich na železničnú stanicu, ktoré majú problém vyhnúť sa protistojacim vozidlám. Ide o dlhodobý stav, ktorý už je nevyhnutné rieÅ¡iÅ¥. Cieľom je zaistiÅ¥ bezpečnosÅ¥ pri odbočovaní z hlavného Å¥ahu smerom k železničnej stanici. Jedinou alternatívou rozšírenia odbočovacieho pruhu je posun súčasného chodníka pre chodcov vedúceho k železničnej stanici. Úpravy sa tak, žiaľ, dotknú aj živého plotu a jedného až dvoch stromov, ktoré sa nachádzajú v trase posunutého chodníka, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti. Mesto Pezinok ich vÅ¡ak nahradí novou výsadbou – novými kríkmi a novými drevinami prioritne na predmetnom pozemku, alebo na iných pozemkoch vo vlastníctve mesta. SúčasÅ¥ou realizačných prác bude aj preloženie existujúceho stĺpa cestnej svetelnej signalizácie nachádzajúceho v odbočovacom pruhu. Realizátorom sa na základe verejnej súťaže stala spoločnosÅ¥ Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. s celkovou cenou dodávky 24 174,91 EUR s DPH. Kompletné rekonÅ¡trukčné práce v zmysle platnej zmluvy o dielo by mali byÅ¥ ukončené v druhej polovici decembra 2019. Podľa dodávateľa budú práce na rozšírení odbočovacieho pruhu prebiehaÅ¥ za plnej premávky. V prvej etape, počas presunu chodníka a následnom rozšírení odbočovacieho pruhu, vÅ¡ak k určitým dopravným obmedzeniam dôjde. Počas týchto prác bude na určitý čas na odbočovanie od železničnej stanice smerom do centra mesta aj smerom na Bratislavu alebo Modru slúžiÅ¥ iba súčasný pravý odbočovací pruh. V druhej etape počas prekládky existujúceho stĺpa cestnej svetelnej signalizácie bude na nevyhnutne potrebný čas vypnutá svetelná signalizácia križovatky Jesenského – Holubyho. O prebiehajúcich prácach i obmedzeniach súvisiacich s úpravou križovatky Jesenského – Holubyho budeme priebežne informovaÅ¥ prostredníctvom mestských médií. Prosíme motoristickú verejnosÅ¥ aj chodcov o trpezlivosÅ¥ a zvýšenú pozornosÅ¥ pri prechode touto križovatkou počas jej rekonÅ¡trukcie.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Odbočovací pruh na križovatke Jesenského - Holubyho potrebuje rozšírenie

Táto informácia bola publikovaná od 12. 11. 2019 do 22. 11. 2019

Jedna z mestských križovatiek podstúpi od stredy 13. novembra úpravu odbočovacieho pruhu.  Ide o svetelnú križovatku na Jesenského ulici, presnejšie jej časť – odbočovací pruh smerom na železničnú stanicu. Dôvodom jeho úpravy je dlhodobo nevyhovujúca šírka vozovky.

Súčasný odbočovací pruh na predmetnej križovatke je veľmi úzky, čím vznikajú vážne kolízne situácie pri odbočovaní autobusov smerujúcich na železničnú stanicu, ktoré majú problém vyhnúť sa protistojacim vozidlám. Ide o dlhodobý stav, ktorý už je nevyhnutné riešiť. Cieľom je zaistiť bezpečnosť pri odbočovaní z hlavného ťahu smerom k železničnej stanici.

Jedinou alternatívou rozšírenia odbočovacieho pruhu je posun súčasného chodníka pre chodcov vedúceho k železničnej stanici. Úpravy sa tak, žiaľ, dotknú aj živého plotu a jedného až dvoch stromov, ktoré sa nachádzajú v trase posunutého chodníka, resp. v jeho bezprostrednej blízkosti. Mesto Pezinok ich však nahradí novou výsadbou – novými kríkmi a novými drevinami prioritne na predmetnom pozemku, alebo na iných pozemkoch vo vlastníctve mesta. Súčasťou realizačných prác bude aj preloženie existujúceho stĺpa cestnej svetelnej signalizácie nachádzajúceho v odbočovacom pruhu.

Realizátorom sa na základe verejnej súťaže stala spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. s celkovou cenou dodávky 24 174,91 EUR s DPH. Kompletné rekonštrukčné práce v zmysle platnej zmluvy o dielo by mali byť ukončené v druhej polovici decembra 2019.

Podľa dodávateľa budú práce na rozšírení odbočovacieho pruhu prebiehať za plnej premávky. V prvej etape, počas presunu chodníka a následnom rozšírení odbočovacieho pruhu, však k určitým dopravným obmedzeniam dôjde. Počas týchto prác bude na určitý čas na odbočovanie od železničnej stanice smerom do centra mesta aj smerom na Bratislavu alebo Modru slúžiť iba súčasný pravý odbočovací pruh. V druhej etape počas prekládky existujúceho stĺpa cestnej svetelnej signalizácie bude na nevyhnutne potrebný čas vypnutá svetelná signalizácia križovatky Jesenského – Holubyho.

O prebiehajúcich prácach i obmedzeniach súvisiacich s úpravou križovatky Jesenského – Holubyho budeme priebežne informovať prostredníctvom mestských médií. Prosíme motoristickú verejnosť aj chodcov o trpezlivosť a zvýšenú pozornosť pri prechode touto križovatkou počas jej rekonštrukcie.