DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V pondelok 11. novembra sa začnú stavebné práce na úprave križovatky Moyzesova – Kalinčiakova.  Úpravy zahŕňajú rozšírenie vozovky, vybudovanie samostatného pruhu, nových chodníkov a priechodov pre chodcov,  zeleného pásu na výsadbu nových stromov i výmenu radiča svetelnej signalizácie. Dôvodom je súčasný nevyhovujúci stav v súvislosti s mierou dopravného zaÅ¥aženia a zvýšeným pohybom chodcov. „V prvej etape budú realizované stavebné práce na chodníku popri poliklinike na Moyzesovej ulici a práce na rozšírení cesty a vybudovaní chodníkov v mieste rozšírenia Moyzesovej ulice,“ povedal vedúci výrobného strediska Peter OÅ¡vát zo spoločnosti Skanska SK, a.s., ktorá je dodávateľom investora Železnice SR. Rozšírenie cesty si vyžaduje výstavba záchytného parkoviska Za dráhou, ktoré bude po kompletnom dobudovaní disponovaÅ¥ 291 parkovacími miestami pre osobné motorové vozidlá a stojiskami pre 30 bicyklov. V súvislosti s vykonávaním uvedených prác bude parkovisko popri poliklinike na Moyzesovej ulici v nedeľu 10. novembra uzavreté, aby sa v pondelok 11. novembra mohli realizovaÅ¥ prvé úpravy. Trvanie obmedzení odhaduje spoločnosÅ¥ Skanska SK na dva týždne. Po ukončení prvej etapy bude nasledovaÅ¥ úprava pred budovou Tatra banky v priestoroch využívaných ako parkovisko, kde dôjde k vybudovaniu zeleného pásu na výsadbu nových stromov. Súbežne sa pristúpi k realizácii chodníka popri hlavnej ceste v časti pred poliklinikou. SúčasÅ¥ou úprav križovatky Moyzesova – Kalinčiakova je i premiestnenie cestnej svetelnej signalizácie, ktoré je plánované od pondelka 18. novembra. Zmeny zahŕňajú aj výmenu radiča za inteligentný radič, čím sa zvýši úroveň koordinácie tejto svetelnej signalizácie s nasledujúcimi svetelnými  signalizáciami na Jesenského ulici a na križovatke ulíc Jesenského – Holubyho. „Predpokladané ukončenie prác je 13. decembra, čo vÅ¡ak závisí aj od priazne počasia. Plánujeme vÅ¡ak pracovaÅ¥ tak, aby sme minimalizovali obmedzenie verejnosti,“ dodal P. OÅ¡vát. O prebiehajúcich prácach i obmedzeniach súvisiacich s úpravou križovatky vás budeme priebežne informovaÅ¥ prostredníctvom mestských médií. Zároveň prosíme motoristickú verejnosÅ¥ aj chodcov o trpezlivosÅ¥ a zvýšenú pozornosÅ¥ pri prechode touto križovatkou počas jej rekonÅ¡trukcie.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V pondelok 11. novembra sa začnú stavebné práce na úprave križovatky Moyzesova – Kalinčiakova.  Úpravy zahŕňajú rozšírenie vozovky, vybudovanie samostatného pruhu, nových chodníkov a priechodov pre chodcov,  zeleného pásu na výsadbu nových stromov i výmenu radiča svetelnej signalizácie. Dôvodom je súčasný nevyhovujúci stav v súvislosti s mierou dopravného zaÅ¥aženia a zvýšeným pohybom chodcov. „V prvej etape budú realizované stavebné práce na chodníku popri poliklinike na Moyzesovej ulici a práce na rozšírení cesty a vybudovaní chodníkov v mieste rozšírenia Moyzesovej ulice,“ povedal vedúci výrobného strediska Peter OÅ¡vát zo spoločnosti Skanska SK, a.s., ktorá je dodávateľom investora Železnice SR. Rozšírenie cesty si vyžaduje výstavba záchytného parkoviska Za dráhou, ktoré bude po kompletnom dobudovaní disponovaÅ¥ 291 parkovacími miestami pre osobné motorové vozidlá a stojiskami pre 30 bicyklov. V súvislosti s vykonávaním uvedených prác bude parkovisko popri poliklinike na Moyzesovej ulici v nedeľu 10. novembra uzavreté, aby sa v pondelok 11. novembra mohli realizovaÅ¥ prvé úpravy. Trvanie obmedzení odhaduje spoločnosÅ¥ Skanska SK na dva týždne. Po ukončení prvej etapy bude nasledovaÅ¥ úprava pred budovou Tatra banky v priestoroch využívaných ako parkovisko, kde dôjde k vybudovaniu zeleného pásu na výsadbu nových stromov. Súbežne sa pristúpi k realizácii chodníka popri hlavnej ceste v časti pred poliklinikou. SúčasÅ¥ou úprav križovatky Moyzesova – Kalinčiakova je i premiestnenie cestnej svetelnej signalizácie, ktoré je plánované od pondelka 18. novembra. Zmeny zahŕňajú aj výmenu radiča za inteligentný radič, čím sa zvýši úroveň koordinácie tejto svetelnej signalizácie s nasledujúcimi svetelnými  signalizáciami na Jesenského ulici a na križovatke ulíc Jesenského – Holubyho. „Predpokladané ukončenie prác je 13. decembra, čo vÅ¡ak závisí aj od priazne počasia. Plánujeme vÅ¡ak pracovaÅ¥ tak, aby sme minimalizovali obmedzenie verejnosti,“ dodal P. OÅ¡vát. O prebiehajúcich prácach i obmedzeniach súvisiacich s úpravou križovatky vás budeme priebežne informovaÅ¥ prostredníctvom mestských médií. Zároveň prosíme motoristickú verejnosÅ¥ aj chodcov o trpezlivosÅ¥ a zvýšenú pozornosÅ¥ pri prechode touto križovatkou počas jej rekonÅ¡trukcie.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Začína sa úprava križovatky Moyzesova – Kalinčiakova

Táto informácia bola publikovaná od 08. 11. 2019 do 18. 11. 2019

V pondelok 11. novembra sa začnú stavebné práce na úprave križovatky Moyzesova – Kalinčiakova.  Úpravy zahŕňajú rozšírenie vozovky, vybudovanie samostatného pruhu, nových chodníkov a priechodov pre chodcov,  zeleného pásu na výsadbu nových stromov i výmenu radiča svetelnej signalizácie. Dôvodom je súčasný nevyhovujúci stav v súvislosti s mierou dopravného zaťaženia a zvýšeným pohybom chodcov.

„V prvej etape budú realizované stavebné práce na chodníku popri poliklinike na Moyzesovej ulici a práce na rozšírení cesty a vybudovaní chodníkov v mieste rozšírenia Moyzesovej ulice,“ povedal vedúci výrobného strediska Peter Ošvát zo spoločnosti Skanska SK, a.s., ktorá je dodávateľom investora Železnice SR. Rozšírenie cesty si vyžaduje výstavba záchytného parkoviska Za dráhou, ktoré bude po kompletnom dobudovaní disponovať 291 parkovacími miestami pre osobné motorové vozidlá a stojiskami pre 30 bicyklov.

V súvislosti s vykonávaním uvedených prác bude parkovisko popri poliklinike na Moyzesovej ulici v nedeľu 10. novembra uzavreté, aby sa v pondelok 11. novembra mohli realizovať prvé úpravy. Trvanie obmedzení odhaduje spoločnosť Skanska SK na dva týždne.

Po ukončení prvej etapy bude nasledovať úprava pred budovou Tatra banky v priestoroch využívaných ako parkovisko, kde dôjde k vybudovaniu zeleného pásu na výsadbu nových stromov. Súbežne sa pristúpi k realizácii chodníka popri hlavnej ceste v časti pred poliklinikou.

Súčasťou úprav križovatky Moyzesova – Kalinčiakova je i premiestnenie cestnej svetelnej signalizácie, ktoré je plánované od pondelka 18. novembra. Zmeny zahŕňajú aj výmenu radiča za inteligentný radič, čím sa zvýši úroveň koordinácie tejto svetelnej signalizácie s nasledujúcimi svetelnými  signalizáciami na Jesenského ulici a na križovatke ulíc Jesenského – Holubyho. „Predpokladané ukončenie prác je 13. decembra, čo však závisí aj od priazne počasia. Plánujeme však pracovať tak, aby sme minimalizovali obmedzenie verejnosti,“ dodal P. Ošvát. O prebiehajúcich prácach i obmedzeniach súvisiacich s úpravou križovatky vás budeme priebežne informovať prostredníctvom mestských médií. Zároveň prosíme motoristickú verejnosť aj chodcov o trpezlivosť a zvýšenú pozornosť pri prechode touto križovatkou počas jej rekonštrukcie.