DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Bezplatný zber veľkorozmerného odpadu, ktorý mesto zabezpečuje každý rok v rôznych termínoch, sa uskutoční od piatka 20. do soboty 21. mája 2022  v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.    Areál bude otvorený počas dvoch dní od 8.00 do 18.00 h. OdovzdaÅ¥ môžete: objemný a drevený odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče ...), biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva), sklo, plasty a kovový odpad, pneumatiky bez diskov.   Zberné miesto je určené pre fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v meste. Odpad, ktorý sem nepatrí ako drobné stavebné odpady (suÅ¥, tehly, obkladačky, betóny, dlažba atď), nebezpečné odpady (napr.  oleje,  žiarivky, batérie, farby a podobne),  môžete odovzdaÅ¥ v areáli firmy Marius Pedersen, a.s., na Viničnianskej ceste č. 25. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Bezplatný zber veľkorozmerného odpadu, ktorý mesto zabezpečuje každý rok v rôznych termínoch, sa uskutoční od piatka 20. do soboty 21. mája 2022  v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.    Areál bude otvorený počas dvoch dní od 8.00 do 18.00 h. OdovzdaÅ¥ môžete: objemný a drevený odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče ...), biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva), sklo, plasty a kovový odpad, pneumatiky bez diskov.   Zberné miesto je určené pre fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v meste. Odpad, ktorý sem nepatrí ako drobné stavebné odpady (suÅ¥, tehly, obkladačky, betóny, dlažba atď), nebezpečné odpady (napr.  oleje,  žiarivky, batérie, farby a podobne),  môžete odovzdaÅ¥ v areáli firmy Marius Pedersen, a.s., na Viničnianskej ceste č. 25. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Májové upratovanie mesta

Táto informácia bola publikovaná od 04. 05. 2022 do 21. 05. 2022

Ilustračné foto

Bezplatný zber veľkorozmerného odpadu, ktorý mesto zabezpečuje každý rok v rôznych termínoch, sa uskutoční od piatka 20. do soboty 21. mája 2022  v Technickom a skladovom areáli Mestského podniku služieb Pezinok na Fajgalskej ceste.   

Areál bude otvorený počas dvoch dní od 8.00 do 18.00 h. Odovzdať môžete:

  • objemný a drevený odpad (napr. nábytok, koberce, chladničky, televízory, drobné domáce spotrebiče ...),
  • biologický odpad (dosky, konáre, vinná réva),
  • sklo, plasty a kovový odpad,
  • pneumatiky bez diskov.

 
Zberné miesto je určené pre fyzické osoby (nie pre firmy) s trvalým pobytom v meste.
Odpad, ktorý sem nepatrí ako drobné stavebné odpady (suť, tehly, obkladačky, betóny, dlažba atď), nebezpečné odpady (napr.  oleje,  žiarivky, batérie, farby a podobne),  môžete odovzdať v areáli firmy Marius Pedersen, a.s., na Viničnianskej ceste č. 25.