DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Čo musím urobiÅ¥ eÅ¡te predtým, ako pôjdem na testovanie? Mesto Pezinok sa chce vyhnúť zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí čakajúcich v radoch, preto sa rozhodlo spustiÅ¥ elektronické prihlasovanie na testovanie. Kliknete na stránku https://covid.pezinok.sk/#/register, kde si vyberiete čas a miesto testovania. V Pezinku budeme maÅ¥ počas víkendu  (23. a 24. január 2021) 8 odberných miest (Denné centrum Grinava, Basketbalová hala SOÅ  podnikania a služieb na Komenského ulici, ZÅ  Fándlyho, Futbalový Å¡tadión PÅ C (Juh), Denné centrum Hrnčiarska, Pezinské kultúrne centrum, ZÅ  Kupeckého, ZÅ  Na bielenisku), v ktorých sa môžete daÅ¥ otestovaÅ¥ v Äase od 8.00 h do 18.00, pričom od 12.00 h do 13.00 h. bude obedová prestávka. Pokiaľ sa nestihnete daÅ¥ otestovaÅ¥ cez víkend, môžete tak urobiÅ¥ na 2 odberných miestach v pondelok a v utorok (25. a 26. januára) na ZÅ  Fándlyho a ZÅ  Na bielenisku v časoch od 13.00 do 18.00 h., pričom od 15.00 do 15.30 budú maÅ¥ prestávku.   Čo ak nie som zaregistrovaný? V prípade, že nie ste zaregistrovaní, koordinátori vám pomôžu zaregistrovaÅ¥ sa  priamo na odbernom mieste, pričom budete musieÅ¥ chvíľu počkaÅ¥, kým prídete na rad.   Ako bude prebiehaÅ¥ testovanie? Prídete na určené miesto a Äas. Pripravíte si svoj QR kód, ktorý priÅ¡iel do mailu, poprípade kód z sms správy. Následne sa preukážete občianskym preukazom. Po odbere môžete ísÅ¥ domov. O tom, že už máte výsledok testu, vás bude informovaÅ¥ sms správa. Následne si výsledok pozriete na stránke https://covid.pezinok.sk/#/register, kde po zadaní 9-miestneho registračného kódu  a svojho rodného čísla, nájdete svoj výsledok spolu s elektronickým certifikátom. Ten si môžete stiahnuÅ¥ do svojho mobilného telefónu alebo vytlačiÅ¥. Elektronický certifikát je rovnocenný s papierovým certifikátom, pričom ho nestratíte a máte ho stále pri sebe.   Čo ak chcem papierový certifikát? V prípade, že by ste chceli papierový certifikát, vydáme vám ho na odbernom mieste, ale budete musieÅ¥ počkaÅ¥ na výsledok a následné vyplnenie certifikátu.   Čo robiÅ¥, ak na daný termín nemôžem prísÅ¥ alebo mi vyhovuje iný? V systéme je možnosÅ¥ odhlásiÅ¥ sa a opätovne sa prihlásiÅ¥ na nový termín a aj miesto.   Stihnete otestovaÅ¥ vÅ¡etkých v meste, keď je len 8 odberných miest? Určite áno. Ak sa stane, že bude o testovanie enormný záujem, existuje možnosÅ¥ zvýšiÅ¥ v pondelok a utorok počet odberných miest.   Kto sa testovaÅ¥ nemusí? TestovaÅ¥ sa nemusia seniori nad 65 rokov a deti do 15 rokov. Ak potrebujete negatívny test pre potreby návÅ¡tevy lekára, môžete sa prísÅ¥ otestovaÅ¥. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Čo musím urobiÅ¥ eÅ¡te predtým, ako pôjdem na testovanie? Mesto Pezinok sa chce vyhnúť zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí čakajúcich v radoch, preto sa rozhodlo spustiÅ¥ elektronické prihlasovanie na testovanie. Kliknete na stránku https://covid.pezinok.sk/#/register, kde si vyberiete čas a miesto testovania. V Pezinku budeme maÅ¥ počas víkendu  (23. a 24. január 2021) 8 odberných miest (Denné centrum Grinava, Basketbalová hala SOÅ  podnikania a služieb na Komenského ulici, ZÅ  Fándlyho, Futbalový Å¡tadión PÅ C (Juh), Denné centrum Hrnčiarska, Pezinské kultúrne centrum, ZÅ  Kupeckého, ZÅ  Na bielenisku), v ktorých sa môžete daÅ¥ otestovaÅ¥ v Äase od 8.00 h do 18.00, pričom od 12.00 h do 13.00 h. bude obedová prestávka. Pokiaľ sa nestihnete daÅ¥ otestovaÅ¥ cez víkend, môžete tak urobiÅ¥ na 2 odberných miestach v pondelok a v utorok (25. a 26. januára) na ZÅ  Fándlyho a ZÅ  Na bielenisku v časoch od 13.00 do 18.00 h., pričom od 15.00 do 15.30 budú maÅ¥ prestávku.   Čo ak nie som zaregistrovaný? V prípade, že nie ste zaregistrovaní, koordinátori vám pomôžu zaregistrovaÅ¥ sa  priamo na odbernom mieste, pričom budete musieÅ¥ chvíľu počkaÅ¥, kým prídete na rad.   Ako bude prebiehaÅ¥ testovanie? Prídete na určené miesto a Äas. Pripravíte si svoj QR kód, ktorý priÅ¡iel do mailu, poprípade kód z sms správy. Následne sa preukážete občianskym preukazom. Po odbere môžete ísÅ¥ domov. O tom, že už máte výsledok testu, vás bude informovaÅ¥ sms správa. Následne si výsledok pozriete na stránke https://covid.pezinok.sk/#/register, kde po zadaní 9-miestneho registračného kódu  a svojho rodného čísla, nájdete svoj výsledok spolu s elektronickým certifikátom. Ten si môžete stiahnuÅ¥ do svojho mobilného telefónu alebo vytlačiÅ¥. Elektronický certifikát je rovnocenný s papierovým certifikátom, pričom ho nestratíte a máte ho stále pri sebe.   Čo ak chcem papierový certifikát? V prípade, že by ste chceli papierový certifikát, vydáme vám ho na odbernom mieste, ale budete musieÅ¥ počkaÅ¥ na výsledok a následné vyplnenie certifikátu.   Čo robiÅ¥, ak na daný termín nemôžem prísÅ¥ alebo mi vyhovuje iný? V systéme je možnosÅ¥ odhlásiÅ¥ sa a opätovne sa prihlásiÅ¥ na nový termín a aj miesto.   Stihnete otestovaÅ¥ vÅ¡etkých v meste, keď je len 8 odberných miest? Určite áno. Ak sa stane, že bude o testovanie enormný záujem, existuje možnosÅ¥ zvýšiÅ¥ v pondelok a utorok počet odberných miest.   Kto sa testovaÅ¥ nemusí? TestovaÅ¥ sa nemusia seniori nad 65 rokov a deti do 15 rokov. Ak potrebujete negatívny test pre potreby návÅ¡tevy lekára, môžete sa prísÅ¥ otestovaÅ¥. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Často kladené otázky o celoplošnom skríningu

Táto informácia bola publikovaná od 21. 01. 2021 do 26. 01. 2021

Často kladené otázky o celoplošnom skríningu

 1. Čo musím urobiť ešte predtým, ako pôjdem na testovanie?
  Mesto Pezinok sa chce vyhnúť zhromažďovaniu veľkého počtu ľudí čakajúcich v radoch, preto sa rozhodlo spustiť elektronické prihlasovanie na testovanie. Kliknete na stránku https://covid.pezinok.sk/#/register, kde si vyberiete čas a miesto testovania. V Pezinku budeme mať počas víkendu  (23. a 24. január 2021) 8 odberných miest (Denné centrum Grinava, Basketbalová hala SOŠ podnikania a služieb na Komenského ulici, ZŠ Fándlyho, Futbalový štadión PŠC (Juh), Denné centrum Hrnčiarska, Pezinské kultúrne centrum, ZŠ Kupeckého, ZŠ Na bielenisku), v ktorých sa môžete dať otestovať v čase od 8.00 h do 18.00, pričom od 12.00 h do 13.00 h. bude obedová prestávka. Pokiaľ sa nestihnete dať otestovať cez víkend, môžete tak urobiť na 2 odberných miestach v pondelok a v utorok (25. a 26. januára) na ZŠ Fándlyho a ZŠ Na bielenisku v časoch od 13.00 do 18.00 h., pričom od 15.00 do 15.30 budú mať prestávku.
   
 2. Čo ak nie som zaregistrovaný?
  V prípade, že nie ste zaregistrovaní, koordinátori vám pomôžu zaregistrovať sa  priamo na odbernom mieste, pričom budete musieť chvíľu počkať, kým prídete na rad.
   
 3. Ako bude prebiehať testovanie?
  Prídete na určené miesto a čas. Pripravíte si svoj QR kód, ktorý prišiel do mailu, poprípade kód z sms správy. Následne sa preukážete občianskym preukazom. Po odbere môžete ísť domov. O tom, že už máte výsledok testu, vás bude informovať sms správa. Následne si výsledok pozriete na stránke https://covid.pezinok.sk/#/register, kde po zadaní 9-miestneho registračného kódu  a svojho rodného čísla, nájdete svoj výsledok spolu s elektronickým certifikátom. Ten si môžete stiahnuť do svojho mobilného telefónu alebo vytlačiť. Elektronický certifikát je rovnocenný s papierovým certifikátom, pričom ho nestratíte a máte ho stále pri sebe.
   
 4. Čo ak chcem papierový certifikát?
  V prípade, že by ste chceli papierový certifikát, vydáme vám ho na odbernom mieste, ale budete musieť počkať na výsledok a následné vyplnenie certifikátu.
   
 5. Čo robiť, ak na daný termín nemôžem prísť alebo mi vyhovuje iný?
  V systéme je možnosť odhlásiť sa a opätovne sa prihlásiť na nový termín a aj miesto.
   
 6. Stihnete otestovať všetkých v meste, keď je len 8 odberných miest?
  Určite áno. Ak sa stane, že bude o testovanie enormný záujem, existuje možnosť zvýšiť v pondelok a utorok počet odberných miest.
   
 7. Kto sa testovať nemusí?
  Testovať sa nemusia seniori nad 65 rokov a deti do 15 rokov. Ak potrebujete negatívny test pre potreby návštevy lekára, môžete sa prísť otestovať.