DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => ŽiadosÅ¥ mesta o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu priniesla pozitívny výsledok, za ktorým stoja predovÅ¡etkým obyvatelia. Environmentálny fond ocenil  mieru triedenia odpadu v naÅ¡om meste a udelil Pezinku finančný príspevok vo výške 52 972,12 €. Mesto požiadalo o poskytnutie príspevku z poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ŽiadosÅ¥ bola predložená z dôvodu zabezpečenia likvidácie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu zo vÅ¡etkých domácností – z rodinných aj bytových domov. Podmienkou získania príspevku je dosiahnutie stanovenej úrovne vytriedenia  komunálneho odpadu (2019 – 30 %, 2020 – 33 % a 2021 a nasledujúce roky – 35 %) a splnenie ďalších požiadaviek – na území mesta sa nenachádza skládka/odkalisko, mestu nebola v uplynulých 3 rokoch uložená sankcia a mesto doručí žiadosÅ¥ o poskytnutie príspevku do 30. júna prísluÅ¡ného roka. Výška príspevku závisí od miery vytriedenia odpadu v meste. Vďaka výsledku, ktorý Pezinok dosiahol v roku 2019  – 48,03 %, sme sa umiestnili v prvej desiatke žiadateľov z celého Slovenska. Príspevok bude použitý na financovanie investičných projektov v oblasti odpadového hospodárstva.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => ŽiadosÅ¥ mesta o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu priniesla pozitívny výsledok, za ktorým stoja predovÅ¡etkým obyvatelia. Environmentálny fond ocenil  mieru triedenia odpadu v naÅ¡om meste a udelil Pezinku finančný príspevok vo výške 52 972,12 €. Mesto požiadalo o poskytnutie príspevku z poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ŽiadosÅ¥ bola predložená z dôvodu zabezpečenia likvidácie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu zo vÅ¡etkých domácností – z rodinných aj bytových domov. Podmienkou získania príspevku je dosiahnutie stanovenej úrovne vytriedenia  komunálneho odpadu (2019 – 30 %, 2020 – 33 % a 2021 a nasledujúce roky – 35 %) a splnenie ďalších požiadaviek – na území mesta sa nenachádza skládka/odkalisko, mestu nebola v uplynulých 3 rokoch uložená sankcia a mesto doručí žiadosÅ¥ o poskytnutie príspevku do 30. júna prísluÅ¡ného roka. Výška príspevku závisí od miery vytriedenia odpadu v meste. Vďaka výsledku, ktorý Pezinok dosiahol v roku 2019  – 48,03 %, sme sa umiestnili v prvej desiatke žiadateľov z celého Slovenska. Príspevok bude použitý na financovanie investičných projektov v oblasti odpadového hospodárstva.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Mesto získalo finančný príspevok na odpadové hospodárstvo

Táto informácia bola publikovaná od 03. 08. 2020 do 10. 08. 2020

Žiadosť mesta o poskytnutie príspevku z Environmentálneho fondu priniesla pozitívny výsledok, za ktorým stoja predovšetkým obyvatelia. Environmentálny fond ocenil  mieru triedenia odpadu v našom meste a udelil Pezinku finančný príspevok vo výške 52 972,12 €.

Mesto požiadalo o poskytnutie príspevku z poplatkov za uloženie odpadov podľa zákona č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Žiadosť bola predložená z dôvodu zabezpečenia likvidácie kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu zo všetkých domácností – z rodinných aj bytových domov.

Podmienkou získania príspevku je dosiahnutie stanovenej úrovne vytriedenia  komunálneho odpadu (2019 – 30 %, 2020 – 33 % a 2021 a nasledujúce roky – 35 %) a splnenie ďalších požiadaviek – na území mesta sa nenachádza skládka/odkalisko, mestu nebola v uplynulých 3 rokoch uložená sankcia a mesto doručí žiadosť o poskytnutie príspevku do 30. júna príslušného roka. Výška príspevku závisí od miery vytriedenia odpadu v meste. Vďaka výsledku, ktorý Pezinok dosiahol v roku 2019  – 48,03 %, sme sa umiestnili v prvej desiatke žiadateľov z celého Slovenska.

Príspevok bude použitý na financovanie investičných projektov v oblasti odpadového hospodárstva.