DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku upozorňuje rodičov na riziká a nástrahy internetu, ktorý je už aj pre deti bežnou súčasÅ¥ou života. Stáva sa čoraz viac priestorom pre nadväzovanie kamarátskych a priateľských vzÅ¥ahov. Sexting – obojstranná komunikácia na čete so sexuálnym obsahom - sa týka už aj niektorých 10 až 12 ročných detí. Rodič chce prirodzene svoje dieÅ¥a chrániÅ¥ pred rôznymi nástrahami v spojení s každodennými situáciami. AvÅ¡ak veľa rodičov nevie, čo vÅ¡etko ich dieÅ¥a na internete robí, aké stránky navÅ¡tevuje, s kým cez sociálne siete komunikuje. Sú aj takí rodičia, ktorí využívajú rodičovskú kontrolu vo Windowse alebo iné programy a aplikácie na ochranu detí online. Čo môže dieÅ¥aÅ¥u hroziÅ¥ v online svete? Nevhodný obsah (sebapoÅ¡kodzovanie, pornografia, rasizmus, anorexia, sekty, omamné látky, násilie) Zneužitie osobných údajov ObÅ¥ažovanie PosmeÅ¡ky Ohováranie Vyhrážanie Strata kontaktu s realitou Herná závislosÅ¥ Z hľadiska prevencie je najlepÅ¡ie dohodnúť si s dieÅ¥aÅ¥om hneď od začiatku pravidlá používania internetu a trvaÅ¥ na ich dodržiavaní. Rodičia, vytvorte si s deÅ¥mi jasné pravidlá a rozsah ich pripojenia na internet, poznajte heslá, nicky svojho dieÅ¥aÅ¥a, kontrolujte raz začas ich účty (nastavenia súkromia, statusy, správy),   určite buďte medzi jeho priateľmi na sociálnej sieti alebo aj iní členovia rodiny, poučte dieÅ¥a, aby nekomunikovalo vôbec s cudzími ľuďmi na internete, opakujte stále svojmu dieÅ¥aÅ¥u, že môže prísÅ¥ za vami kedykoľvek, ak si nie je niečím, isté, alebo sa stretlo s niečím nepríjemným, Kontrolou sa dá predísÅ¥ nenapraviteľným Å¡kodám v osobnostnom vývoji dieÅ¥aÅ¥a.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku upozorňuje rodičov na riziká a nástrahy internetu, ktorý je už aj pre deti bežnou súčasÅ¥ou života. Stáva sa čoraz viac priestorom pre nadväzovanie kamarátskych a priateľských vzÅ¥ahov. Sexting – obojstranná komunikácia na čete so sexuálnym obsahom - sa týka už aj niektorých 10 až 12 ročných detí. Rodič chce prirodzene svoje dieÅ¥a chrániÅ¥ pred rôznymi nástrahami v spojení s každodennými situáciami. AvÅ¡ak veľa rodičov nevie, čo vÅ¡etko ich dieÅ¥a na internete robí, aké stránky navÅ¡tevuje, s kým cez sociálne siete komunikuje. Sú aj takí rodičia, ktorí využívajú rodičovskú kontrolu vo Windowse alebo iné programy a aplikácie na ochranu detí online. Čo môže dieÅ¥aÅ¥u hroziÅ¥ v online svete? Nevhodný obsah (sebapoÅ¡kodzovanie, pornografia, rasizmus, anorexia, sekty, omamné látky, násilie) Zneužitie osobných údajov ObÅ¥ažovanie PosmeÅ¡ky Ohováranie Vyhrážanie Strata kontaktu s realitou Herná závislosÅ¥ Z hľadiska prevencie je najlepÅ¡ie dohodnúť si s dieÅ¥aÅ¥om hneď od začiatku pravidlá používania internetu a trvaÅ¥ na ich dodržiavaní. Rodičia, vytvorte si s deÅ¥mi jasné pravidlá a rozsah ich pripojenia na internet, poznajte heslá, nicky svojho dieÅ¥aÅ¥a, kontrolujte raz začas ich účty (nastavenia súkromia, statusy, správy),   určite buďte medzi jeho priateľmi na sociálnej sieti alebo aj iní členovia rodiny, poučte dieÅ¥a, aby nekomunikovalo vôbec s cudzími ľuďmi na internete, opakujte stále svojmu dieÅ¥aÅ¥u, že môže prísÅ¥ za vami kedykoľvek, ak si nie je niečím, isté, alebo sa stretlo s niečím nepríjemným, Kontrolou sa dá predísÅ¥ nenapraviteľným Å¡kodám v osobnostnom vývoji dieÅ¥aÅ¥a.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Majte svoje deti pod dohľadom aj na sociálnych sieťach

Táto informácia bola publikovaná od 23. 07. 2020 do 04. 08. 2020

Okresné riaditeľstvo PZ v Pezinku upozorňuje rodičov na riziká a nástrahy internetu, ktorý je už aj pre deti bežnou súčasťou života. Stáva sa čoraz viac priestorom pre nadväzovanie kamarátskych a priateľských vzťahov. Sexting – obojstranná komunikácia na čete so sexuálnym obsahom - sa týka už aj niektorých 10 až 12 ročných detí.

Rodič chce prirodzene svoje dieťa chrániť pred rôznymi nástrahami v spojení s každodennými situáciami. Avšak veľa rodičov nevie, čo všetko ich dieťa na internete robí, aké stránky navštevuje, s kým cez sociálne siete komunikuje. Sú aj takí rodičia, ktorí využívajú rodičovskú kontrolu vo Windowse alebo iné programy a aplikácie na ochranu detí online.


Čo môže dieťaťu hroziť v online svete?

 • Nevhodný obsah (sebapoškodzovanie, pornografia, rasizmus, anorexia, sekty, omamné látky, násilie)
 • Zneužitie osobných údajov
 • Obťažovanie
 • Posmešky
 • Ohováranie
 • Vyhrážanie
 • Strata kontaktu s realitou
 • Herná závislosť


Z hľadiska prevencie je najlepšie dohodnúť si s dieťaťom hneď od začiatku pravidlá používania internetu a trvať na ich dodržiavaní. Rodičia,

 • vytvorte si s deťmi jasné pravidlá a rozsah ich pripojenia na internet,
 • poznajte heslá, nicky svojho dieťaťa,
 • kontrolujte raz začas ich účty (nastavenia súkromia, statusy, správy),  
 • určite buďte medzi jeho priateľmi na sociálnej sieti alebo aj iní členovia rodiny,
 • poučte dieťa, aby nekomunikovalo vôbec s cudzími ľuďmi na internete,
 • opakujte stále svojmu dieťaťu, že môže prísť za vami kedykoľvek, ak si nie je niečím, isté, alebo sa stretlo s niečím nepríjemným,


Kontrolou sa dá predísť nenapraviteľným škodám v osobnostnom vývoji dieťaťa.