DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Slovensko vďaka množstvu zavedených preventívnych protiepidemiologických opatrení patrilo v prípade pandémie koronavírusu medzi najmenej postihnuté krajiny. Znovuotvorenie hraníc a dovolenkové obdobie vÅ¡ak so sebou prinášajú zvýšené počty nových pozitívnych na ochorenie COVID-19. Aj keď k dneÅ¡nému dňu nebol v okrese Pezinok zaznamenaný ani jeden nový pozitívny prípad na ochorenie COVID-19, vzhľadom na stúpajúci nárast potvrdených prípadov tohto ochorenia aj v niektorých častiach Bratislavského kraja, zaviedlo vedenie mesta Pezinok s účinnosÅ¥ou od polovice júla 2020 nasledujúce preventívne opatrenia zamerané najmä na ochranu rizikových skupín obyvateľstva: Opatrenia pre klientov a pracovníkov Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti (ZOS) mesta Klienti ZOS (seniori) obmedzenie návÅ¡tev seniorov s výnimkami, ktoré sú stanovené Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) pre pacientov, ktorí potrebujú podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní pacienta v terminálnom Å¡tádiu ochorenia, uprednostnenie komunikácia klientov (seniorov) so svojimi blízkymi najmä prostredníctvom moderných komunikačných technológií a nástrojov. Zamestnanci ZOS s cestovateľskou anamnézou umožnenie bezplatného testovania zamestnancov po návrate zo zahraničia na COVID-19, pokiaľ to neumožní Å¡tát, odporúčanie dobrovoľnej karantény po dobu min. 7 dní po návrate z krajín, ktoré nie sú v aktuálnom zozname ÚVZ SR vedené ako menej rizikové krajiny. Ostatní zamestnanci ZOS dodržiavanie vÅ¡etkých už zavedených hygienických opatrení (nosenie rúška, pravidelné umývanie rúk, dostatočný odstup a iné opatrenia podľa interných smerníc ZOS). Opatrenia pre pracovníkov mestského úradu, mestskej polície, Å¡kolských a predÅ¡kolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dodržiavanie už zavedených hygienických opatrení (najmä nosenie rúška, pravidelné umývanie rúk, dostatočný odstup), vyhýbanie sa situáciám, ktoré môžu predstavovaÅ¥ zvýšené riziko nákazy novým koronavírusom, vyhýbanie sa lokalitám s vyšším výskytom ochorenia, tzv. epicentrám nákazy na Slovensku, odporúčanie dovolenkovaÅ¥ mimo územia Slovenska, resp. mimo krajín vedených v aktuálnom zozname ÚVZ SR ako menej rizikové, odporúčanie dobrovoľnej karantény po dobu min. 7 dní po návrate z krajín, ktoré nie sú na zozname ÚVZ SR uvedené ako menej rizikové krajiny. VÅ¡etky aktuálne informácie o platných preventívnych opatreniach proti ochoreniu COVID-19 v Slovenskej republike nájdete na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk), alebo vlády Slovenskej republiky (https://korona.gov.sk)   Igor Hianik Primátor mesta Pezinok   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Slovensko vďaka množstvu zavedených preventívnych protiepidemiologických opatrení patrilo v prípade pandémie koronavírusu medzi najmenej postihnuté krajiny. Znovuotvorenie hraníc a dovolenkové obdobie vÅ¡ak so sebou prinášajú zvýšené počty nových pozitívnych na ochorenie COVID-19. Aj keď k dneÅ¡nému dňu nebol v okrese Pezinok zaznamenaný ani jeden nový pozitívny prípad na ochorenie COVID-19, vzhľadom na stúpajúci nárast potvrdených prípadov tohto ochorenia aj v niektorých častiach Bratislavského kraja, zaviedlo vedenie mesta Pezinok s účinnosÅ¥ou od polovice júla 2020 nasledujúce preventívne opatrenia zamerané najmä na ochranu rizikových skupín obyvateľstva: Opatrenia pre klientov a pracovníkov Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti (ZOS) mesta Klienti ZOS (seniori) obmedzenie návÅ¡tev seniorov s výnimkami, ktoré sú stanovené Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) pre pacientov, ktorí potrebujú podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní pacienta v terminálnom Å¡tádiu ochorenia, uprednostnenie komunikácia klientov (seniorov) so svojimi blízkymi najmä prostredníctvom moderných komunikačných technológií a nástrojov. Zamestnanci ZOS s cestovateľskou anamnézou umožnenie bezplatného testovania zamestnancov po návrate zo zahraničia na COVID-19, pokiaľ to neumožní Å¡tát, odporúčanie dobrovoľnej karantény po dobu min. 7 dní po návrate z krajín, ktoré nie sú v aktuálnom zozname ÚVZ SR vedené ako menej rizikové krajiny. Ostatní zamestnanci ZOS dodržiavanie vÅ¡etkých už zavedených hygienických opatrení (nosenie rúška, pravidelné umývanie rúk, dostatočný odstup a iné opatrenia podľa interných smerníc ZOS). Opatrenia pre pracovníkov mestského úradu, mestskej polície, Å¡kolských a predÅ¡kolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dodržiavanie už zavedených hygienických opatrení (najmä nosenie rúška, pravidelné umývanie rúk, dostatočný odstup), vyhýbanie sa situáciám, ktoré môžu predstavovaÅ¥ zvýšené riziko nákazy novým koronavírusom, vyhýbanie sa lokalitám s vyšším výskytom ochorenia, tzv. epicentrám nákazy na Slovensku, odporúčanie dovolenkovaÅ¥ mimo územia Slovenska, resp. mimo krajín vedených v aktuálnom zozname ÚVZ SR ako menej rizikové, odporúčanie dobrovoľnej karantény po dobu min. 7 dní po návrate z krajín, ktoré nie sú na zozname ÚVZ SR uvedené ako menej rizikové krajiny. VÅ¡etky aktuálne informácie o platných preventívnych opatreniach proti ochoreniu COVID-19 v Slovenskej republike nájdete na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk), alebo vlády Slovenskej republiky (https://korona.gov.sk)   Igor Hianik Primátor mesta Pezinok   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Preventívne opatrenia mesta pred možnou druhou vlnou šírenia COVID-19

Táto informácia bola publikovaná od 20. 07. 2020 do 06. 08. 2020

Ilustračné fotoSlovensko vďaka množstvu zavedených preventívnych protiepidemiologických opatrení patrilo v prípade pandémie koronavírusu medzi najmenej postihnuté krajiny. Znovuotvorenie hraníc a dovolenkové obdobie však so sebou prinášajú zvýšené počty nových pozitívnych na ochorenie COVID-19.

Aj keď k dnešnému dňu nebol v okrese Pezinok zaznamenaný ani jeden nový pozitívny prípad na ochorenie COVID-19, vzhľadom na stúpajúci nárast potvrdených prípadov tohto ochorenia aj v niektorých častiach Bratislavského kraja, zaviedlo vedenie mesta Pezinok s účinnosťou od polovice júla 2020 nasledujúce preventívne opatrenia zamerané najmä na ochranu rizikových skupín obyvateľstva:

Opatrenia pre klientov a pracovníkov Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti (ZOS) mesta

 • Klienti ZOS (seniori)
  • obmedzenie návštev seniorov s výnimkami, ktoré sú stanovené Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) pre pacientov, ktorí potrebujú podporu a sprievod alebo pri paliatívnom sprevádzaní pacienta v terminálnom štádiu ochorenia,
  • uprednostnenie komunikácia klientov (seniorov) so svojimi blízkymi najmä prostredníctvom moderných komunikačných technológií a nástrojov.
 • Zamestnanci ZOS s cestovateľskou anamnézou
  • umožnenie bezplatného testovania zamestnancov po návrate zo zahraničia na COVID-19, pokiaľ to neumožní štát,
  • odporúčanie dobrovoľnej karantény po dobu min. 7 dní po návrate z krajín, ktoré nie sú v aktuálnom zozname ÚVZ SR vedené ako menej rizikové krajiny.
 • Ostatní zamestnanci ZOS
  • dodržiavanie všetkých už zavedených hygienických opatrení (nosenie rúška, pravidelné umývanie rúk, dostatočný odstup a iné opatrenia podľa interných smerníc ZOS).


Opatrenia pre pracovníkov mestského úradu, mestskej polície, školských a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

 • dodržiavanie už zavedených hygienických opatrení (najmä nosenie rúška, pravidelné umývanie rúk, dostatočný odstup),
 • vyhýbanie sa situáciám, ktoré môžu predstavovať zvýšené riziko nákazy novým koronavírusom,
 • vyhýbanie sa lokalitám s vyšším výskytom ochorenia, tzv. epicentrám nákazy na Slovensku,
 • odporúčanie dovolenkovať mimo územia Slovenska, resp. mimo krajín vedených v aktuálnom zozname ÚVZ SR ako menej rizikové,
 • odporúčanie dobrovoľnej karantény po dobu min. 7 dní po návrate z krajín, ktoré nie sú na zozname ÚVZ SR uvedené ako menej rizikové krajiny.Všetky aktuálne informácie o platných preventívnych opatreniach proti ochoreniu COVID-19 v Slovenskej republike nájdete na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (http://www.uvzsr.sk), alebo vlády Slovenskej republiky (https://korona.gov.sk)  


Igor Hianik
Primátor mesta Pezinok