DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Už v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla sa na Pezinskej Babe uskutoční Medzinárodná jazda automobilov do vrchu Baba 2020. Organizátori pozývajú nadÅ¡encov motorizmu i Å¡irokú verejnosÅ¥. ÚčasÅ¥ na pretekoch potvrdilo vyÅ¡e 100 posádok, ale Å¡tartovaÅ¥ môžete aj vy. Príďte si zajazdiÅ¥ na vlastnom aute a vyskúšaÅ¥ si svoje jazdecké umenie. TraÅ¥ je uzavretá a bezpečná. Podujatie je zamerané na BezpečnosÅ¥ v cestnej premávke a na výzvy Å portom proti drogám a Å port pre vÅ¡etkých.Registrácia, technické preberanie automobilov a účastníkov je na Å¡tarte v piatok od 9.00 do 20.00 v sobotu od 8.00 do 10.00 v nedeľu od 8.00 do 10.00 Denne 4 jazdy do vrchu Å tart jazdy číslo 1 a 2               Å tart jazdy číslo 3 a 4 sobota: 9.00                              sobota: 13.00 nedeľa: 9.00                              nedeľa: 13.00Uzavretie cesty Å tátna cesta 503/II na Pezinskej Babe od obce Pernek a od Kameňolomu pod Pezinskou Babou bude v čase konania pretekov od 7.00 do 19.00 h uzavretá. Autobusom Slovak Lines bude prejazd umožnený v pravidelných časoch spojov bez obmedzenia. Pre Å¡irokú verejnosÅ¥ bude prejazd umožnený cez obedňajÅ¡iu prestávku v čase od 12.30 do 13.00 h.       ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Už v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla sa na Pezinskej Babe uskutoční Medzinárodná jazda automobilov do vrchu Baba 2020. Organizátori pozývajú nadÅ¡encov motorizmu i Å¡irokú verejnosÅ¥. ÚčasÅ¥ na pretekoch potvrdilo vyÅ¡e 100 posádok, ale Å¡tartovaÅ¥ môžete aj vy. Príďte si zajazdiÅ¥ na vlastnom aute a vyskúšaÅ¥ si svoje jazdecké umenie. TraÅ¥ je uzavretá a bezpečná. Podujatie je zamerané na BezpečnosÅ¥ v cestnej premávke a na výzvy Å portom proti drogám a Å port pre vÅ¡etkých.Registrácia, technické preberanie automobilov a účastníkov je na Å¡tarte v piatok od 9.00 do 20.00 v sobotu od 8.00 do 10.00 v nedeľu od 8.00 do 10.00 Denne 4 jazdy do vrchu Å tart jazdy číslo 1 a 2               Å tart jazdy číslo 3 a 4 sobota: 9.00                              sobota: 13.00 nedeľa: 9.00                              nedeľa: 13.00Uzavretie cesty Å tátna cesta 503/II na Pezinskej Babe od obce Pernek a od Kameňolomu pod Pezinskou Babou bude v čase konania pretekov od 7.00 do 19.00 h uzavretá. Autobusom Slovak Lines bude prejazd umožnený v pravidelných časoch spojov bez obmedzenia. Pre Å¡irokú verejnosÅ¥ bude prejazd umožnený cez obedňajÅ¡iu prestávku v čase od 12.30 do 13.00 h.       ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Medzinárodná jazda automobilov do vrchu Baba 2020

Táto informácia bola publikovaná od 06. 07. 2020 do 20. 07. 2020

Ilustračné foto

Už v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla sa na Pezinskej Babe uskutoční Medzinárodná jazda automobilov do vrchu Baba 2020. Organizátori pozývajú nadšencov motorizmu i širokú verejnosť. Účasť na pretekoch potvrdilo vyše 100 posádok, ale štartovať môžete aj vy. Príďte si zajazdiť na vlastnom aute a vyskúšať si svoje jazdecké umenie. Trať je uzavretá a bezpečná. Podujatie je zamerané na Bezpečnosť v cestnej premávke a na výzvy Športom proti drogám a Šport pre všetkých.

Registrácia, technické preberanie automobilov a účastníkov je na štarte
v piatok od 9.00 do 20.00
v sobotu od 8.00 do 10.00
v nedeľu od 8.00 do 10.00

Denne 4 jazdy do vrchu
Štart jazdy číslo 1 a 2               Štart jazdy číslo 3 a 4
sobota: 9.00                              sobota: 13.00
nedeľa: 9.00                              nedeľa: 13.00

Uzavretie cesty

Štátna cesta 503/II na Pezinskej Babe od obce Pernek a od Kameňolomu pod Pezinskou Babou bude v čase konania pretekov od 7.00 do 19.00 h uzavretá. Autobusom Slovak Lines bude prejazd umožnený v pravidelných časoch spojov bez obmedzenia. Pre širokú verejnosť bude prejazd umožnený cez obedňajšiu prestávku v čase od 12.30 do 13.00 h.