DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Vzorky vody z bazénov i kontrola hygienikov v areáli letného kúpaliska dopadli dobre. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave tak dneÅ¡ným dňom povolil otvoriÅ¥ letnú sezónu na pezinskom kúpalisku. V prevádzke nebude na základe rozhodnutia hygienikov iba najmenší korunový bazén o priemere 3 m, keďže je bez cirkulácie vody. V takom prípade aj najmenÅ¡ie znečistenie (čo je pri malých bábätkách celkom bežné) znamená vysoké mikrobiologicke riziko. NávÅ¡tevníci letného kúpaliska by mali  dodržiavaÅ¥ nasledujúce opatrenia: pri vstupe na kúpalisko je povinnosÅ¥ou dezinfekcia rúk, na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavaÅ¥ odstup medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 metre, počas celého pobytu v areáli kúpaliska dbaÅ¥ o zvýšenú hygienu najmä rúk – hygienické zariadenia kúpaliska budú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Prevádzkovateľ letného kúpaliska, Mestský podnik služieb, bude počas celej letnej sezóny zabezpečovaÅ¥ zvýšené hygienické a protiepidemiologické opatrenia pri prevádzke letného kúpaliska vydané Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Viac info o opatreniach ÚVZ SR): https://bit.ly/3dE06am. VÅ¡etkým návÅ¡tevníkom letného kúpaliska prajeme príjemný pobyt a čo najviac slnečných dní počas nadchádzajúceho leta. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Vzorky vody z bazénov i kontrola hygienikov v areáli letného kúpaliska dopadli dobre. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave tak dneÅ¡ným dňom povolil otvoriÅ¥ letnú sezónu na pezinskom kúpalisku. V prevádzke nebude na základe rozhodnutia hygienikov iba najmenší korunový bazén o priemere 3 m, keďže je bez cirkulácie vody. V takom prípade aj najmenÅ¡ie znečistenie (čo je pri malých bábätkách celkom bežné) znamená vysoké mikrobiologicke riziko. NávÅ¡tevníci letného kúpaliska by mali  dodržiavaÅ¥ nasledujúce opatrenia: pri vstupe na kúpalisko je povinnosÅ¥ou dezinfekcia rúk, na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavaÅ¥ odstup medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 metre, počas celého pobytu v areáli kúpaliska dbaÅ¥ o zvýšenú hygienu najmä rúk – hygienické zariadenia kúpaliska budú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami. Prevádzkovateľ letného kúpaliska, Mestský podnik služieb, bude počas celej letnej sezóny zabezpečovaÅ¥ zvýšené hygienické a protiepidemiologické opatrenia pri prevádzke letného kúpaliska vydané Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Viac info o opatreniach ÚVZ SR): https://bit.ly/3dE06am. VÅ¡etkým návÅ¡tevníkom letného kúpaliska prajeme príjemný pobyt a čo najviac slnečných dní počas nadchádzajúceho leta. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Letné kúpalisko sa dnes otvára podľa plánu

Táto informácia bola publikovaná od 26. 06. 2020 do 26. 06. 2020

Ilustračné foto

Vzorky vody z bazénov i kontrola hygienikov v areáli letného kúpaliska dopadli dobre. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave tak dnešným dňom povolil otvoriť letnú sezónu na pezinskom kúpalisku.

V prevádzke nebude na základe rozhodnutia hygienikov iba najmenší korunový bazén o priemere 3 m, keďže je bez cirkulácie vody. V takom prípade aj najmenšie znečistenie (čo je pri malých bábätkách celkom bežné) znamená vysoké mikrobiologicke riziko.

Návštevníci letného kúpaliska by mali  dodržiavať nasledujúce opatrenia:

  • pri vstupe na kúpalisko je povinnosťou dezinfekcia rúk,
  • na voľných oddychových plochách sa odporúča dodržiavať odstup medzi jednotlivcami alebo členmi skupín či domácností najmenej 2 metre,
  • počas celého pobytu v areáli kúpaliska dbať o zvýšenú hygienu najmä rúk – hygienické zariadenia kúpaliska budú vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami.


Prevádzkovateľ letného kúpaliska, Mestský podnik služieb, bude počas celej letnej sezóny zabezpečovať zvýšené hygienické a protiepidemiologické opatrenia pri prevádzke letného kúpaliska vydané Úradom verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR). Viac info o opatreniach ÚVZ SR): https://bit.ly/3dE06am.

Všetkým návštevníkom letného kúpaliska prajeme príjemný pobyt a čo najviac slnečných dní počas nadchádzajúceho leta.