DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Letné kúpalisko na Novomeského ulici je technicky a prevádzkovo pripravené na otvorenie od piatku 26. júna. Termín otvorenia vÅ¡ak eÅ¡te závisí od predchádzajúceho schválenia jeho prevádzky Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave. Vnútorné priestory letného kúpaliska preÅ¡li po mimosezónnej odstávke kompletnou údržbou, maľovaním a dezinfekciou. Jednotlivé bazény pracovníci Mestského podniku služieb (MPS) pred napustením vyčistili a vydenzifikovali. Celý areál kúpaliska sa vykosil. Momentálne MPS čaká na výsledky testov odobratých vzoriek vody, ktoré zrealizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave aj na jeho konečné odsúhlasenie termínu otvorenia kúpaliska. Prevádzka vnútorných bazénov aj vonkajších kúpalísk si aktuálne vyžaduje zvýšené finančné náklady na dodatočné hygienicko-protiepidemiologické opatrenia, ktoré idú nad rámec Å¡tandardných hygienických opatrení. Tie sú spojené najmä so zvýšenou frekvenciou upratovania, čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov, Å¡portových pomôcok, zariadení kúpalísk aj so zintenzívnením čistenia často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia a pod.). Aj tieto dopady muselo vedenie mesta spolu s MPS zohľadňovaÅ¥ pri rozhodovaní o znovuotvorení letného kúpaliska a krytej plavárne. Na prevádzku krytej plavárne je nevyhnutný stály obslužný personál. Prevádzku letného kúpaliska je možné zabezpečiÅ¥ len formou brigádnických dohôd, keďže ide o sezónnu záležitosÅ¥. „V letných mesiacoch máme návÅ¡tevnosÅ¥ plavárne hlboko pod priemerom pri nezmenených prevádzkových nákladoch – v podstate je plaváreň takmer prázdna,“ uviedol DuÅ¡an Chudý, riaditeľ MPS a pokračoval: „Naproti tomu, v prípade letného kúpaliska, aj keď je navÅ¡tevované oveľa masívnejÅ¡ie, sa nám stávalo, že ak nám vypadli brigádnici – a my sme ihneď nedokázali zohnaÅ¥ náhradníkov s adekvátnou kvalifikáciou – museli sme kúpalisko počas tejto doby zavrieÅ¥. Preto, keď sme brali do úvahy financie navyÅ¡e na intenzívnejÅ¡ie upratovanie a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s ochorením COVID-19, rozhodli sme sa presunúť personál plavárne na letné kúpalisko a zabezpečiÅ¥ tak jeho plynulú prevádzku bez akýchkoľvek výpadkov počas celej letnej sezóny.“ V lete majú plavecké kluby zvyčajne prestávku pred novou sezónou. MPS vÅ¡ak pred konečným rozhodnutím k termínu otvorenia krytej plavárne oslovil vÅ¡etky plavecké kluby s otázkou ohľadne záujmu letných tréningov na plavárni, aby si tak vykryli vynútenú pauzu počas koronakrízy. Pravidelnými tréningami by sa zvýšila návÅ¡tevnosÅ¥ plavárne počas leta. To by pomohlo MPS aspoň čiastočne vykryÅ¥ zvýšené COVID náklady na jej prevádzku  a mesto by tak mohlo otvoriÅ¥ pre verejnosÅ¥ aj plaváreň. S rovnakou otázkou sa na vÅ¡etky Å¡portové kluby pôsobiace v meste obrátil aj prof. Ing. Pavel Alexy, PhD., predseda Komisie Å¡portu pri Mestskom zastupiteľstve. Zo vÅ¡etkých klubov prejavil záujem o letné plávanie iba jeden Å¡portový klub. Krytú plaváreň preto MPS opätovne otvorí od 1. septembra. Letné kúpalisko bude pre verejnosÅ¥ počas sezóny prístupné denne v čase od 10.00 do 18.00 h. K dispozícii sú Å¡tyri bazény – veľký bazén (25 x 12,5 m), elipsovitý bazén (15 x 8m) a dva malé kruhové bazény (s priemerom 3 a 5 m). So Å¡portovým klubom, ktorý prejavil záujem o letné plávanie, MPS diskutuje o prípadnom sprístupnení ranných hodín na letnom kúpalisku – eÅ¡te pred otvorením kúpaliska pre verejnosÅ¥. Koronakríza spôsobila v mnohých slovenských rodinách výpadok príjmov a radikálne zmenila ich uvažovanie o dovolenkovej destinácii. Z tohto dôvodu i kvôli obave z možnej nákazy ochorením COVID-19 zostane podľa viacerých prieskumov až 70 % občanov Slovenska, ktorí tento rok plánovali dovolenku, dovolenkovaÅ¥ doma. MPS preto aj tento rok ponechala v platnosti ceny vstupného z roku 2018. „Aj keby sme nezohľadňovali aktuálne COVID náklady navyÅ¡e na zabezpečenie protiepidemiologických opatrení, prevádzka letného kúpaliska je každý rok drahÅ¡ia. Å etríme vÅ¡ak určité finančné zdroje tým, že krytú plaváreň otvoríme až na jeseň. A keďže si uvedomujeme, že aj veľa obyvateľov Pezinka stále pociÅ¥uje negatívne ekonomické dopady nedávnej koronakrízy, rozhodli sme sa ceny vstupného nezvyÅ¡ovaÅ¥,“ dodal D. Chudý.  Celodenný vstup: Deti od 2 do 6 rokov – 1,10 € Deti nad 6 rokov a dospelí – 2,30 € Vstup po 16.00 h: Deti od 2 do 6 rokov – 0,70 € Deti nad 6 rokov a dospelí – 1,50 € Prevádzku letného kúpaliska zabezpečí MPS počas celej sezóny v súlade s aktuálne platnými podmienkami Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s prevenciou proti ochoreniu COVID-19. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Letné kúpalisko na Novomeského ulici je technicky a prevádzkovo pripravené na otvorenie od piatku 26. júna. Termín otvorenia vÅ¡ak eÅ¡te závisí od predchádzajúceho schválenia jeho prevádzky Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave. Vnútorné priestory letného kúpaliska preÅ¡li po mimosezónnej odstávke kompletnou údržbou, maľovaním a dezinfekciou. Jednotlivé bazény pracovníci Mestského podniku služieb (MPS) pred napustením vyčistili a vydenzifikovali. Celý areál kúpaliska sa vykosil. Momentálne MPS čaká na výsledky testov odobratých vzoriek vody, ktoré zrealizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave aj na jeho konečné odsúhlasenie termínu otvorenia kúpaliska. Prevádzka vnútorných bazénov aj vonkajších kúpalísk si aktuálne vyžaduje zvýšené finančné náklady na dodatočné hygienicko-protiepidemiologické opatrenia, ktoré idú nad rámec Å¡tandardných hygienických opatrení. Tie sú spojené najmä so zvýšenou frekvenciou upratovania, čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov, Å¡portových pomôcok, zariadení kúpalísk aj so zintenzívnením čistenia často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia a pod.). Aj tieto dopady muselo vedenie mesta spolu s MPS zohľadňovaÅ¥ pri rozhodovaní o znovuotvorení letného kúpaliska a krytej plavárne. Na prevádzku krytej plavárne je nevyhnutný stály obslužný personál. Prevádzku letného kúpaliska je možné zabezpečiÅ¥ len formou brigádnických dohôd, keďže ide o sezónnu záležitosÅ¥. „V letných mesiacoch máme návÅ¡tevnosÅ¥ plavárne hlboko pod priemerom pri nezmenených prevádzkových nákladoch – v podstate je plaváreň takmer prázdna,“ uviedol DuÅ¡an Chudý, riaditeľ MPS a pokračoval: „Naproti tomu, v prípade letného kúpaliska, aj keď je navÅ¡tevované oveľa masívnejÅ¡ie, sa nám stávalo, že ak nám vypadli brigádnici – a my sme ihneď nedokázali zohnaÅ¥ náhradníkov s adekvátnou kvalifikáciou – museli sme kúpalisko počas tejto doby zavrieÅ¥. Preto, keď sme brali do úvahy financie navyÅ¡e na intenzívnejÅ¡ie upratovanie a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s ochorením COVID-19, rozhodli sme sa presunúť personál plavárne na letné kúpalisko a zabezpečiÅ¥ tak jeho plynulú prevádzku bez akýchkoľvek výpadkov počas celej letnej sezóny.“ V lete majú plavecké kluby zvyčajne prestávku pred novou sezónou. MPS vÅ¡ak pred konečným rozhodnutím k termínu otvorenia krytej plavárne oslovil vÅ¡etky plavecké kluby s otázkou ohľadne záujmu letných tréningov na plavárni, aby si tak vykryli vynútenú pauzu počas koronakrízy. Pravidelnými tréningami by sa zvýšila návÅ¡tevnosÅ¥ plavárne počas leta. To by pomohlo MPS aspoň čiastočne vykryÅ¥ zvýšené COVID náklady na jej prevádzku  a mesto by tak mohlo otvoriÅ¥ pre verejnosÅ¥ aj plaváreň. S rovnakou otázkou sa na vÅ¡etky Å¡portové kluby pôsobiace v meste obrátil aj prof. Ing. Pavel Alexy, PhD., predseda Komisie Å¡portu pri Mestskom zastupiteľstve. Zo vÅ¡etkých klubov prejavil záujem o letné plávanie iba jeden Å¡portový klub. Krytú plaváreň preto MPS opätovne otvorí od 1. septembra. Letné kúpalisko bude pre verejnosÅ¥ počas sezóny prístupné denne v čase od 10.00 do 18.00 h. K dispozícii sú Å¡tyri bazény – veľký bazén (25 x 12,5 m), elipsovitý bazén (15 x 8m) a dva malé kruhové bazény (s priemerom 3 a 5 m). So Å¡portovým klubom, ktorý prejavil záujem o letné plávanie, MPS diskutuje o prípadnom sprístupnení ranných hodín na letnom kúpalisku – eÅ¡te pred otvorením kúpaliska pre verejnosÅ¥. Koronakríza spôsobila v mnohých slovenských rodinách výpadok príjmov a radikálne zmenila ich uvažovanie o dovolenkovej destinácii. Z tohto dôvodu i kvôli obave z možnej nákazy ochorením COVID-19 zostane podľa viacerých prieskumov až 70 % občanov Slovenska, ktorí tento rok plánovali dovolenku, dovolenkovaÅ¥ doma. MPS preto aj tento rok ponechala v platnosti ceny vstupného z roku 2018. „Aj keby sme nezohľadňovali aktuálne COVID náklady navyÅ¡e na zabezpečenie protiepidemiologických opatrení, prevádzka letného kúpaliska je každý rok drahÅ¡ia. Å etríme vÅ¡ak určité finančné zdroje tým, že krytú plaváreň otvoríme až na jeseň. A keďže si uvedomujeme, že aj veľa obyvateľov Pezinka stále pociÅ¥uje negatívne ekonomické dopady nedávnej koronakrízy, rozhodli sme sa ceny vstupného nezvyÅ¡ovaÅ¥,“ dodal D. Chudý.  Celodenný vstup: Deti od 2 do 6 rokov – 1,10 € Deti nad 6 rokov a dospelí – 2,30 € Vstup po 16.00 h: Deti od 2 do 6 rokov – 0,70 € Deti nad 6 rokov a dospelí – 1,50 € Prevádzku letného kúpaliska zabezpečí MPS počas celej sezóny v súlade s aktuálne platnými podmienkami Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s prevenciou proti ochoreniu COVID-19. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Letné kúpalisko je pripravené na novú sezónu, plaváreň mesto otvorí v septembri

Táto informácia bola publikovaná od 23. 06. 2020 do 05. 07. 2020

Ilustračné fotoLetné kúpalisko na Novomeského ulici je technicky a prevádzkovo pripravené na otvorenie od piatku 26. júna. Termín otvorenia však ešte závisí od predchádzajúceho schválenia jeho prevádzky Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Vnútorné priestory letného kúpaliska prešli po mimosezónnej odstávke kompletnou údržbou, maľovaním a dezinfekciou. Jednotlivé bazény pracovníci Mestského podniku služieb (MPS) pred napustením vyčistili a vydenzifikovali. Celý areál kúpaliska sa vykosil. Momentálne MPS čaká na výsledky testov odobratých vzoriek vody, ktoré zrealizoval Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Bratislave aj na jeho konečné odsúhlasenie termínu otvorenia kúpaliska.

Prevádzka vnútorných bazénov aj vonkajších kúpalísk si aktuálne vyžaduje zvýšené finančné náklady na dodatočné hygienicko-protiepidemiologické opatrenia, ktoré idú nad rámec štandardných hygienických opatrení. Tie sú spojené najmä so zvýšenou frekvenciou upratovania, čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov, športových pomôcok, zariadení kúpalísk aj so zintenzívnením čistenia často dotykových povrchov (toalety, dvere, stoly, sedadlá, operadlá, zábradlia a pod.).

Aj tieto dopady muselo vedenie mesta spolu s MPS zohľadňovať pri rozhodovaní o znovuotvorení letného kúpaliska a krytej plavárne. Na prevádzku krytej plavárne je nevyhnutný stály obslužný personál. Prevádzku letného kúpaliska je možné zabezpečiť len formou brigádnických dohôd, keďže ide o sezónnu záležitosť. „V letných mesiacoch máme návštevnosť plavárne hlboko pod priemerom pri nezmenených prevádzkových nákladoch – v podstate je plaváreň takmer prázdna,“ uviedol Dušan Chudý, riaditeľ MPS a pokračoval: „Naproti tomu, v prípade letného kúpaliska, aj keď je navštevované oveľa masívnejšie, sa nám stávalo, že ak nám vypadli brigádnici – a my sme ihneď nedokázali zohnať náhradníkov s adekvátnou kvalifikáciou – museli sme kúpalisko počas tejto doby zavrieť. Preto, keď sme brali do úvahy financie navyše na intenzívnejšie upratovanie a dezinfekčné prostriedky v súvislosti s ochorením COVID-19, rozhodli sme sa presunúť personál plavárne na letné kúpalisko a zabezpečiť tak jeho plynulú prevádzku bez akýchkoľvek výpadkov počas celej letnej sezóny.“

V lete majú plavecké kluby zvyčajne prestávku pred novou sezónou. MPS však pred konečným rozhodnutím k termínu otvorenia krytej plavárne oslovil všetky plavecké kluby s otázkou ohľadne záujmu letných tréningov na plavárni, aby si tak vykryli vynútenú pauzu počas koronakrízy. Pravidelnými tréningami by sa zvýšila návštevnosť plavárne počas leta. To by pomohlo MPS aspoň čiastočne vykryť zvýšené COVID náklady na jej prevádzku  a mesto by tak mohlo otvoriť pre verejnosť aj plaváreň. S rovnakou otázkou sa na všetky športové kluby pôsobiace v meste obrátil aj prof. Ing. Pavel Alexy, PhD., predseda Komisie športu pri Mestskom zastupiteľstve. Zo všetkých klubov prejavil záujem o letné plávanie iba jeden športový klub. Krytú plaváreň preto MPS opätovne otvorí od 1. septembra.

Letné kúpalisko bude pre verejnosť počas sezóny prístupné denne v čase od 10.00 do 18.00 h. K dispozícii sú štyri bazény – veľký bazén (25 x 12,5 m), elipsovitý bazén (15 x 8m) a dva malé kruhové bazény (s priemerom 3 a 5 m). So športovým klubom, ktorý prejavil záujem o letné plávanie, MPS diskutuje o prípadnom sprístupnení ranných hodín na letnom kúpalisku – ešte pred otvorením kúpaliska pre verejnosť.

Koronakríza spôsobila v mnohých slovenských rodinách výpadok príjmov a radikálne zmenila ich uvažovanie o dovolenkovej destinácii. Z tohto dôvodu i kvôli obave z možnej nákazy ochorením COVID-19 zostane podľa viacerých prieskumov až 70 % občanov Slovenska, ktorí tento rok plánovali dovolenku, dovolenkovať doma. MPS preto aj tento rok ponechala v platnosti ceny vstupného z roku 2018. „Aj keby sme nezohľadňovali aktuálne COVID náklady navyše na zabezpečenie protiepidemiologických opatrení, prevádzka letného kúpaliska je každý rok drahšia. Šetríme však určité finančné zdroje tým, že krytú plaváreň otvoríme až na jeseň. A keďže si uvedomujeme, že aj veľa obyvateľov Pezinka stále pociťuje negatívne ekonomické dopady nedávnej koronakrízy, rozhodli sme sa ceny vstupného nezvyšovať,“ dodal D. Chudý.
 
Celodenný vstup:

  • Deti od 2 do 6 rokov – 1,10 €
  • Deti nad 6 rokov a dospelí – 2,30 €

Vstup po 16.00 h:

  • Deti od 2 do 6 rokov – 0,70 €
  • Deti nad 6 rokov a dospelí – 1,50 €


Prevádzku letného kúpaliska zabezpečí MPS počas celej sezóny v súlade s aktuálne platnými podmienkami Úradu verejného zdravotníctva v súvislosti s prevenciou proti ochoreniu COVID-19.