DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V súvislosti s náročnou situáciou, v ktorej sa naÅ¡a spoločnosÅ¥ nachádza, pripravila nezisková organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s pracovníkmi referátu sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok finančnú zbierku pre ľudí v núdzi. PomôcÅ¥ sociálne znevýhodneným Pezinčanom môžete poukázaním finančného príspevku na transparentný účet organizácie Úsmev ako dar: SK93 3100 0000 0040 4002 9105 VS: 2222 (poznámka: "ludia v nudzi"). Doteraz vyzbierané financie boli použité na: preplatenie lekárskych vyÅ¡etrení, nákup liekov a vystavenie dokladov (4 klienti  nocľahárne) –  191,14 € preplatenie ubytovania v nocľahárni (4 klienti nocľahárne) – 137,20 €    nákup drogérie pre občanov Pezinka a nocľahárne (cca 18 klientov nocľahárne, 6 rodín s nízkymi príjmami a obyvatelia rómskej komunity Glejovka) – 72,80 € nákup potravín pre občanov Pezinka a nocľahárne (cca 18 klientov nocľahárne, 9 rodín s nízkymi príjmami a obyvatelia rómskej komunity Glejovka) – 271,70 €   Nákup oÅ¡atenia a obuvi do Å¡koly (2 maloletý ) – 66,04 €         Ďakujeme. Referát sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V súvislosti s náročnou situáciou, v ktorej sa naÅ¡a spoločnosÅ¥ nachádza, pripravila nezisková organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s pracovníkmi referátu sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok finančnú zbierku pre ľudí v núdzi. PomôcÅ¥ sociálne znevýhodneným Pezinčanom môžete poukázaním finančného príspevku na transparentný účet organizácie Úsmev ako dar: SK93 3100 0000 0040 4002 9105 VS: 2222 (poznámka: "ludia v nudzi"). Doteraz vyzbierané financie boli použité na: preplatenie lekárskych vyÅ¡etrení, nákup liekov a vystavenie dokladov (4 klienti  nocľahárne) –  191,14 € preplatenie ubytovania v nocľahárni (4 klienti nocľahárne) – 137,20 €    nákup drogérie pre občanov Pezinka a nocľahárne (cca 18 klientov nocľahárne, 6 rodín s nízkymi príjmami a obyvatelia rómskej komunity Glejovka) – 72,80 € nákup potravín pre občanov Pezinka a nocľahárne (cca 18 klientov nocľahárne, 9 rodín s nízkymi príjmami a obyvatelia rómskej komunity Glejovka) – 271,70 €   Nákup oÅ¡atenia a obuvi do Å¡koly (2 maloletý ) – 66,04 €         Ďakujeme. Referát sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Finančná zbierka pre ľudí v núdzi

Táto informácia bola publikovaná od 22. 06. 2020 do 05. 07. 2020

Ilustračné fotoV súvislosti s náročnou situáciou, v ktorej sa naša spoločnosť nachádza, pripravila nezisková organizácia Úsmev ako dar v spolupráci s pracovníkmi referátu sociálnej starostlivosti Mestského úradu Pezinok finančnú zbierku pre ľudí v núdzi.
Pomôcť sociálne znevýhodneným Pezinčanom môžete poukázaním finančného príspevku na transparentný účet organizácie Úsmev ako dar: SK93 3100 0000 0040 4002 9105 VS: 2222 (poznámka: "ludia v nudzi").

Doteraz vyzbierané financie boli použité na:

  • preplatenie lekárskych vyšetrení, nákup liekov a vystavenie dokladov (4 klienti  nocľahárne) –  191,14 €
  • preplatenie ubytovania v nocľahárni (4 klienti nocľahárne) – 137,20 €   
  • nákup drogérie pre občanov Pezinka a nocľahárne (cca 18 klientov nocľahárne, 6 rodín s nízkymi príjmami a obyvatelia rómskej komunity Glejovka) – 72,80 €
  • nákup potravín pre občanov Pezinka a nocľahárne (cca 18 klientov nocľahárne, 9 rodín s nízkymi príjmami a obyvatelia rómskej komunity Glejovka) – 271,70 €  
  • Nákup ošatenia a obuvi do školy (2 maloletý ) – 66,04 €      

 

Ďakujeme.


Referát sociálnej starostlivosti MsÚ Pezinok