DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej 37 v Pezinku (DSS Pezinok). Životopisy s požadovanými dokladmi je možné doručiÅ¥ do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (adresa: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava) najneskôr do 31. 7. 2020 v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok“ NeotváraÅ¥! Župa pozve na osobný pohovor iba uchádzačov spĺňajúcich stanovené podmienky. VÅ¡etky ďalÅ¡ie podrobnosti o tomto výberovom konaní nájdete v nasledujúcom dokumente BSK Výberové konanie.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej 37 v Pezinku (DSS Pezinok). Životopisy s požadovanými dokladmi je možné doručiÅ¥ do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (adresa: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava) najneskôr do 31. 7. 2020 v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok“ NeotváraÅ¥! Župa pozve na osobný pohovor iba uchádzačov spĺňajúcich stanovené podmienky. VÅ¡etky ďalÅ¡ie podrobnosti o tomto výberovom konaní nájdete v nasledujúcom dokumente BSK Výberové konanie.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Bratislavská župa hľadá nové vedenie DSS Pezinok

Táto informácia bola publikovaná od 22. 06. 2020 do 29. 06. 2020

DSS PezinokBratislavský samosprávny kraj (BSK) vyhlásil výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov na Hrnčiarskej 37 v Pezinku (DSS Pezinok).

Životopisy s požadovanými dokladmi je možné doručiť do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (adresa: Sabinovská 16, 820 05 Bratislava) najneskôr do 31. 7. 2020 v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov, Hrnčiarska 37, 902 01 Pezinok“ Neotvárať!

Župa pozve na osobný pohovor iba uchádzačov spĺňajúcich stanovené podmienky. Všetky ďalšie podrobnosti o tomto výberovom konaní nájdete v nasledujúcom dokumente BSK Výberové konanie.