DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Bratislavská vodárenská spoločnosÅ¥, a. s. informuje občanov a prevádzkovateľov zariadení a služieb, že v dôsledku opravy prasknutého vodovodného potrubia v hornej časti Holubyho ulice (cca 30 m od kruhového objazdu) dôjde dnes 19. 6. od 10.00 h k mimoriadnej odstávke vody na Holubyho ulici - od hodinárstva HOFI po kruhový objazd. Odstávka sa bude týkaÅ¥ aj priľahlých prevádzok (ako napr. Katova ulička, Malá pasáž a pod.) v prípade, ak sú napájané z Holubyho ulice. Vzhľadom k rozsahu a dobe preruÅ¡enia dodávky vody bude zabezpečené náhradné zásobovanie pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla v uvedenom čase a na uvedenom mieste. BVS, a.s. na odstránení poruchy intenzívne pracuje a za tento výpadok sa ospravedlňuje. Predpokladané obnovenie dodávky vody v tejto časti Holubyho ulice je dnes do 14:00 h. ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Bratislavská vodárenská spoločnosÅ¥, a. s. informuje občanov a prevádzkovateľov zariadení a služieb, že v dôsledku opravy prasknutého vodovodného potrubia v hornej časti Holubyho ulice (cca 30 m od kruhového objazdu) dôjde dnes 19. 6. od 10.00 h k mimoriadnej odstávke vody na Holubyho ulici - od hodinárstva HOFI po kruhový objazd. Odstávka sa bude týkaÅ¥ aj priľahlých prevádzok (ako napr. Katova ulička, Malá pasáž a pod.) v prípade, ak sú napájané z Holubyho ulice. Vzhľadom k rozsahu a dobe preruÅ¡enia dodávky vody bude zabezpečené náhradné zásobovanie pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla v uvedenom čase a na uvedenom mieste. BVS, a.s. na odstránení poruchy intenzívne pracuje a za tento výpadok sa ospravedlňuje. Predpokladané obnovenie dodávky vody v tejto časti Holubyho ulice je dnes do 14:00 h. ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Mimoriadna odstávka vody z dôvodu poruchy na časti Holubyho ulice

Táto informácia bola publikovaná od 19. 06. 2020 do 19. 06. 2020

Logo - Bratislavská vodárenská spoločnosťBratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. informuje občanov a prevádzkovateľov zariadení a služieb, že v dôsledku opravy prasknutého vodovodného potrubia v hornej časti Holubyho ulice (cca 30 m od kruhového objazdu) dôjde dnes 19. 6. od 10.00 h k mimoriadnej odstávke vody na Holubyho ulici - od hodinárstva HOFI po kruhový objazd. Odstávka sa bude týkať aj priľahlých prevádzok (ako napr. Katova ulička, Malá pasáž a pod.) v prípade, ak sú napájané z Holubyho ulice.

Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody bude zabezpečené náhradné zásobovanie pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla v uvedenom čase a na uvedenom mieste.

BVS, a.s. na odstránení poruchy intenzívne pracuje a za tento výpadok sa ospravedlňuje. Predpokladané obnovenie dodávky vody v tejto časti Holubyho ulice je dnes do 14:00 h.