DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Na Holubyho ulici 35 pri autobusovej  zastávke je obmedzená doprava. Dôvodom je oprava vodovodného potrubia firmou Infra Service, a.s. pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosÅ¥, a.s. Doprava je riadená svetelnou signalizáciou. Dopravné obmedzenie bude trvaÅ¥ do Å¡tvrtka 25. júna. Prosíme vodičov o trpezlivosÅ¥ a ohľaduplnosÅ¥. Ďakujeme.   . ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Na Holubyho ulici 35 pri autobusovej  zastávke je obmedzená doprava. Dôvodom je oprava vodovodného potrubia firmou Infra Service, a.s. pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosÅ¥, a.s. Doprava je riadená svetelnou signalizáciou. Dopravné obmedzenie bude trvaÅ¥ do Å¡tvrtka 25. júna. Prosíme vodičov o trpezlivosÅ¥ a ohľaduplnosÅ¥. Ďakujeme.   . ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Dopravné obmedzenie na Holubyho ulici

Táto informácia bola publikovaná od 17. 06. 2020 do 24. 06. 2020

Ilustračné foto Na Holubyho ulici 35 pri autobusovej  zastávke je obmedzená doprava. Dôvodom je oprava vodovodného potrubia firmou Infra Service, a.s. pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť, a.s. Doprava je riadená svetelnou signalizáciou.
Dopravné obmedzenie bude trvať do štvrtka 25. júna.
Prosíme vodičov o trpezlivosť a ohľaduplnosť. Ďakujeme.

 

.