Prerušenie dodávky vody dňa 18. 6.

Táto informácia bola publikovaná od 12. 06. 2020 do 18. 06. 2020

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. oznamuje prerušenie dodávky vody z verejného vodovodu z dôvodu plánovanej opravy verejného vodovodu dňa 18. júna 2020 v čase od 7.30 do 17.00 h na uliciach:

  • Holubyho (od kruhového objazdu po križovatku Moyzesova-Jesenského )
  • Potočná
  • Radničné námestie


Vzhľadom k rozsahu a dobe prerušenia dodávky vody bude zabezpečené náhradné zásobovanie pitnou vodou prejazdom cisternového motorového vozidla v uvedenom čase a na uvedených uliciach.

BVS, a.s. sa za spôsobené komplikácie ospravedlňuje.