DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => (object value omitted) [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .flexbox {display: flex; flex-direction: column; padding-bottom: 10px;} @media(min-width:500px) { .flexbox {flex-flow: row nowrap;} .flexbox>div {width: 30%!important;} .flexbox>.1 {order: 1;} .flexbox>.2 {order: 2;} .flexbox>.3 {order: 3;} } @media screen and (max-width: 780px) { .rhide {display: none;} #odpadytable1 {font-size: 80%;} } #odpadytable1 {border-collapse: collapse; text-align: center;} #odpadytable1 td, #odpadytable1 th {border: 1px solid #ddd; padding: 3px; text-align: center;} #odpadytable1 tr:nth-child(even){background-color: #f8f8f8;} #odpadytable1 td:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 th:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 tr:hover {background-color: #eee;} #odpadytable1 th {padding-top: 6px; padding-bottom: 6px;} V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sa nachádza aktualizovaný harmonogram vývozu odpadov na rok 2020, ktorý dodala spoločnosÅ¥ Marius Pedersen, a.s. zabezpečujúca pre mesto Pezinok zber a odvoz odpadu. Harmonogram bol doplnený o termíny na obdobie júl až december 2020. VÅ¡etky termíny vývozu separátov zapracoval referát IT aj do elektronických kalendárov, ktoré sa po stiahnutí načítajú do kalendára počítačov a mobilných zariadení. Ich užívatelia sú na termín vývozu daného typu odpadu upozornení prostredníctvom upozornenia (notifikácie) nastaveného na prechádzajúci deň o 18.00 h. Tento aktualizovaný harmonogram je aj súčasÅ¥ou mestských novín PEZINČAN č. 06/2020, ktorý bude do pezinských domácnosti distribuovaný posledný júnový víkend. V nasledujúcej sekcii internetovej stránky Ako nakladaÅ¥ s odpadmi sú k dispozícii aj návody, ako triediÅ¥ jednotlivé typy odpadov Referát životného prostredia VÝVOZ ZO SÍDLISK VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU: Pondelok a Å¡tvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Å tefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Å ancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74 Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Å ancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4 Streda a piatok: Zumberská 1, OreÅ¡ie 34 Å tvrtok: Meisslova Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, PuÅ¡kinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko MuÅ¡kát (F.P.DrobiÅ¡eva, kpt. JaroÅ¡a, Trnavská, MuÅ¡kátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Å enkvická), KučiÅ¡dorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa   Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne. VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   (VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ) MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM Január 10, 23 3, 11, 17, 24, 31 2, 10, 16, 23, 30 17 15 Február 6, 20 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 13 12 Marec 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 12 11 Apríl 2, 16, 30 3, 11, 18, 24 2, 9, 17, 23, 30 9 8 Máj 14, 28 2, 9, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 7 6 Jún 11, 25 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 4 3 Júl 9,23 3,10,17,24,31 2,9,16,23,30 2 9 August 6,20 7,14,21,28 6,13,20,27 6 7 September 4,18 5,11,19,25 4,10,18,24 3 4 Október 1,15,28 2,9,16,23,30 1,8,15,22,29 8 7 November 12,26 6,13,21,27 5,12,20,26 6 4 December 10,23 4,11,18,23,31 3,10,17,22,30 3 2 VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV NA STIAHNUTIE: HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF Verzia vhodná pre tlač, obsahuje vÅ¡etky okruhy. HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:OKRUH I,  OKRUH II A,  OKRUH II B,  OKRUH III A,  OKRUH III B,  OKRUH IV,  OKRUH VINICE Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch. Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 12 hodín vopred, t. z. o 18.00 h predchádzajúceho dňa. MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADUPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniÅ¥ alebo vyložiÅ¥ kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.   UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov (jún, júl, august) Vás žiadame o vyloženie nádoby v Äase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod. OKRUH IUlice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Å tohla, F.P.DrobiÅ¡eva, gen.Pekníka, gen.Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.JaroÅ¡a, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, MarkuÅ¡ova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Å afárikova, Å teberlova, Å vermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 13, 27 13 20 7 (utorok) Február 10, 24 10 24 17 Marec 9, 23 9, 16, 23, 30 23 - Apríl 6, 20 6, 14(utorok), 20, 27 20 6 Máj 4, 18 4, 11, 18, 25 18 4 Jún 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 29 Júl 13, 27 6, 13, 20, 27 13 - August 10, 24 3, 10, 17, 24, 31 10 24 September 7, 21 7, 14, 21, 28 7,28 21 Október 5, 19 5, 12, 26 19 26 November 2, 16, 30 2, 9, 23 16 30 December 14, 28 7 14 - OKRUH II AUlice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Å enkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 13 20 7 (utorok) Február 11, 25 10 24 17 Marec 10, 24 9, 16, 23, 30 23 - Apríl 7, 21 6, 14 (utorok), 20, 27 20 6 Máj 5, 19 4, 11, 18, 25 18 4 Jún 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 29 Júl 14, 28 6, 13, 20, 27 13 - August 11, 25 3, 10, 17, 24, 31 10 24 September 8, 22 7, 14, 21, 28 7,28 21 Október 6, 20 5, 12, 26 19 26 November 3, 18 (streda) 2, 9, 23 16 30 December 1, 15, 29 7 14 - OKRUH II BUlice: DobÅ¡inského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Å tefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radn.Námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Å ancová, Å t.Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 14 21 8 (streda) Február 11, 25 11 25 18 Marec 10, 24 10, 17, 24, 31 24 - Apríl 7, 21 7, 15 (streda), 21, 28 21 7 Máj 5, 19 5, 12, 19, 26 19 5 Jún 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 16 30 Júl 14, 28 7, 14, 21, 28 14 - August 11, 25 4, 11, 18, 25 11 25 September 8, 22 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 8,29 22 Október 6, 20 6, 13, 27 20 27 November 3, 18 (streda) 3, 10, 24 18 (streda) - December 1, 15, 29 8 15 1 OKRUH III AUlice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (Å¡tvrtok), 15, 29 14 21 8 (streda) Február 12, 26 11 25 18 Marec 11, 25 10, 17, 24, 31 24 - Apríl 8, 22 7, 15 (streda), 21, 28 21 7 Máj 6, 20 5, 12, 19, 26 19 5 Jún 3, 17 2, 9, 16, 23, 30 16 30 Júl 1, 15, 29 7, 14, 21, 28 14 - August 12, 26 4, 11, 18, 25 11 25 September 9, 23 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 8,29 22 Október 7, 21 6, 13, 27 20 27 November 4, 19 (Å¡tvrtok) 3, 10, 24 18 (streda) - December 2, 16, 30 8 15 1 OKRUH III BUlice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, PuÅ¡kinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (Å¡tvrtok), 15, 29 15 22 9 (Å¡tvrtok) Február 12, 26 12 26 19 Marec 11, 25 11, 18, 25 25 - Apríl 8, 22 1, 8, 16 (Å¡tvrtok), 22, 29 22 8 Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 6 Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 - Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 1 August 12, 26 5, 12, 19, 26 12 26 September 9, 23 3 (Å¡tvrtok), 9, 17 (Å¡tvrtok), 23, 30 9,30 23 Október 7, 21 7, 14, 28 21 28 November 4, 19 (Å¡tvrtok) 4, 11, 25 19 (Å¡tvrtok) - December 2, 16, 30 9 16 2 OKRUH IVUlice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, LimbaÅ¡ská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, OreÅ¡ie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Å túrova, Trnková, Vinice č.1, Za Panskou záhradou, Železničná MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (piatok), 16, 30 15 22 9 (Å¡tvrtok) Február 13, 27 12 26 19 Marec 12, 26 11, 18, 25 25 - Apríl 9, 23 1, 8, 16 (Å¡tvrtok), 22, 29 22 8 Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 6 Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 - Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 1 August 13, 27 5, 12, 19, 26 12 26 September 10, 24 3 (Å¡tvrtok), 9, 17 (Å¡tvrtok), 23, 30 9,30 23 Október 8, 22 7, 14, 28 21 28 November 5, 20 (piatok) 4, 11, 25 19 (Å¡tvrtok) - December 3, 17, 31 9 16 2 OKRUH VINICE MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) PLASTY (vrece) PAPIER (vrece) Január 3, 17, 31 31 31 Február 14, 28 28 28 Marec 13, 27 27 27 Apríl 9 (Å¡tvrtok), 24 24 24 Máj 7 (Å¡tvrtok), 22 22 22 Jún 5, 19 19 19 Júl 3, 17, 31 31 31 August 14, 28 28 28 September 11, 25 25 25 Október 9, 23 23 23 November 6, 20 20 20 December 4, 18, 31 (Å¡tvrtok) 31 (Å¡tvrtok) 31 (Å¡tvrtok) ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 2 (Å¡tvrtok), 8, 15, 22, 29 5 Február 5, 12, 19, 26 4 Marec 4, 11, 18, 25 4 Apríl 1, 8, 16 (Å¡tvrtok), 22, 29 5 Máj 6, 13, 20, 27 4 Jún 3, 10, 17, 24 4 Júl 1, 8, 15, 22, 29 5 August 5, 12, 19, 26 4 September 3 (Å¡tvrtok), 9, 17 (Å¡tvrtok), 23, 30 5 Október 7, 14, 21, 28 4 November 4, 11, 19 (Å¡tvrtok), 25 4 December 2, 9, 16, 22 (utorok) 4 SPOLU 52   STUPY, KUČIÅ DORFSKÁ DOLINA (utorok) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 8 (streda), 14, 21, 28 4 Február 4, 11, 18, 25 4 Marec 3, 10, 17, 24, 31 5 Apríl 7, 15 (streda), 21, 28 4 Máj 5, 12, 19, 26 4 Jún 2, 9, 16, 23, 30 5 Júl 7, 14, 21, 28 4 August 4, 11, 18, 25 4 September 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 5 Október 6, 13, 20, 27 4 November 3, 10, 18 (streda), 24 4 December 1, 8, 15, 21 (pondelok), 29 5 SPOLU 52   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .flexbox {display: flex; flex-direction: column; padding-bottom: 10px;} @media(min-width:500px) { .flexbox {flex-flow: row nowrap;} .flexbox>div {width: 30%!important;} .flexbox>.1 {order: 1;} .flexbox>.2 {order: 2;} .flexbox>.3 {order: 3;} } @media screen and (max-width: 780px) { .rhide {display: none;} #odpadytable1 {font-size: 80%;} } #odpadytable1 {border-collapse: collapse; text-align: center;} #odpadytable1 td, #odpadytable1 th {border: 1px solid #ddd; padding: 3px; text-align: center;} #odpadytable1 tr:nth-child(even){background-color: #f8f8f8;} #odpadytable1 td:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 th:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 tr:hover {background-color: #eee;} #odpadytable1 th {padding-top: 6px; padding-bottom: 6px;} V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sa nachádza aktualizovaný harmonogram vývozu odpadov na rok 2020, ktorý dodala spoločnosÅ¥ Marius Pedersen, a.s. zabezpečujúca pre mesto Pezinok zber a odvoz odpadu. Harmonogram bol doplnený o termíny na obdobie júl až december 2020. VÅ¡etky termíny vývozu separátov zapracoval referát IT aj do elektronických kalendárov, ktoré sa po stiahnutí načítajú do kalendára počítačov a mobilných zariadení. Ich užívatelia sú na termín vývozu daného typu odpadu upozornení prostredníctvom upozornenia (notifikácie) nastaveného na prechádzajúci deň o 18.00 h. Tento aktualizovaný harmonogram je aj súčasÅ¥ou mestských novín PEZINČAN č. 06/2020, ktorý bude do pezinských domácnosti distribuovaný posledný júnový víkend. V nasledujúcej sekcii internetovej stránky Ako nakladaÅ¥ s odpadmi sú k dispozícii aj návody, ako triediÅ¥ jednotlivé typy odpadov Referát životného prostredia VÝVOZ ZO SÍDLISK VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU: Pondelok a Å¡tvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Å tefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Å ancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74 Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Å ancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4 Streda a piatok: Zumberská 1, OreÅ¡ie 34 Å tvrtok: Meisslova Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, PuÅ¡kinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko MuÅ¡kát (F.P.DrobiÅ¡eva, kpt. JaroÅ¡a, Trnavská, MuÅ¡kátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Å enkvická), KučiÅ¡dorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa   Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne. VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   (VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ) MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM Január 10, 23 3, 11, 17, 24, 31 2, 10, 16, 23, 30 17 15 Február 6, 20 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 13 12 Marec 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 12 11 Apríl 2, 16, 30 3, 11, 18, 24 2, 9, 17, 23, 30 9 8 Máj 14, 28 2, 9, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 7 6 Jún 11, 25 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 4 3 Júl 9,23 3,10,17,24,31 2,9,16,23,30 2 9 August 6,20 7,14,21,28 6,13,20,27 6 7 September 4,18 5,11,19,25 4,10,18,24 3 4 Október 1,15,28 2,9,16,23,30 1,8,15,22,29 8 7 November 12,26 6,13,21,27 5,12,20,26 6 4 December 10,23 4,11,18,23,31 3,10,17,22,30 3 2 VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV NA STIAHNUTIE: HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF Verzia vhodná pre tlač, obsahuje vÅ¡etky okruhy. HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:OKRUH I,  OKRUH II A,  OKRUH II B,  OKRUH III A,  OKRUH III B,  OKRUH IV,  OKRUH VINICE Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch. Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 12 hodín vopred, t. z. o 18.00 h predchádzajúceho dňa. MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADUPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniÅ¥ alebo vyložiÅ¥ kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.   UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov (jún, júl, august) Vás žiadame o vyloženie nádoby v Äase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod. OKRUH IUlice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Å tohla, F.P.DrobiÅ¡eva, gen.Pekníka, gen.Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.JaroÅ¡a, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, MarkuÅ¡ova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Å afárikova, Å teberlova, Å vermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 13, 27 13 20 7 (utorok) Február 10, 24 10 24 17 Marec 9, 23 9, 16, 23, 30 23 - Apríl 6, 20 6, 14(utorok), 20, 27 20 6 Máj 4, 18 4, 11, 18, 25 18 4 Jún 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 29 Júl 13, 27 6, 13, 20, 27 13 - August 10, 24 3, 10, 17, 24, 31 10 24 September 7, 21 7, 14, 21, 28 7,28 21 Október 5, 19 5, 12, 26 19 26 November 2, 16, 30 2, 9, 23 16 30 December 14, 28 7 14 - OKRUH II AUlice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Å enkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 13 20 7 (utorok) Február 11, 25 10 24 17 Marec 10, 24 9, 16, 23, 30 23 - Apríl 7, 21 6, 14 (utorok), 20, 27 20 6 Máj 5, 19 4, 11, 18, 25 18 4 Jún 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 29 Júl 14, 28 6, 13, 20, 27 13 - August 11, 25 3, 10, 17, 24, 31 10 24 September 8, 22 7, 14, 21, 28 7,28 21 Október 6, 20 5, 12, 26 19 26 November 3, 18 (streda) 2, 9, 23 16 30 December 1, 15, 29 7 14 - OKRUH II BUlice: DobÅ¡inského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Å tefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radn.Námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Å ancová, Å t.Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 14 21 8 (streda) Február 11, 25 11 25 18 Marec 10, 24 10, 17, 24, 31 24 - Apríl 7, 21 7, 15 (streda), 21, 28 21 7 Máj 5, 19 5, 12, 19, 26 19 5 Jún 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 16 30 Júl 14, 28 7, 14, 21, 28 14 - August 11, 25 4, 11, 18, 25 11 25 September 8, 22 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 8,29 22 Október 6, 20 6, 13, 27 20 27 November 3, 18 (streda) 3, 10, 24 18 (streda) - December 1, 15, 29 8 15 1 OKRUH III AUlice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (Å¡tvrtok), 15, 29 14 21 8 (streda) Február 12, 26 11 25 18 Marec 11, 25 10, 17, 24, 31 24 - Apríl 8, 22 7, 15 (streda), 21, 28 21 7 Máj 6, 20 5, 12, 19, 26 19 5 Jún 3, 17 2, 9, 16, 23, 30 16 30 Júl 1, 15, 29 7, 14, 21, 28 14 - August 12, 26 4, 11, 18, 25 11 25 September 9, 23 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 8,29 22 Október 7, 21 6, 13, 27 20 27 November 4, 19 (Å¡tvrtok) 3, 10, 24 18 (streda) - December 2, 16, 30 8 15 1 OKRUH III BUlice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, PuÅ¡kinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (Å¡tvrtok), 15, 29 15 22 9 (Å¡tvrtok) Február 12, 26 12 26 19 Marec 11, 25 11, 18, 25 25 - Apríl 8, 22 1, 8, 16 (Å¡tvrtok), 22, 29 22 8 Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 6 Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 - Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 1 August 12, 26 5, 12, 19, 26 12 26 September 9, 23 3 (Å¡tvrtok), 9, 17 (Å¡tvrtok), 23, 30 9,30 23 Október 7, 21 7, 14, 28 21 28 November 4, 19 (Å¡tvrtok) 4, 11, 25 19 (Å¡tvrtok) - December 2, 16, 30 9 16 2 OKRUH IVUlice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, LimbaÅ¡ská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, OreÅ¡ie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Å túrova, Trnková, Vinice č.1, Za Panskou záhradou, Železničná MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (piatok), 16, 30 15 22 9 (Å¡tvrtok) Február 13, 27 12 26 19 Marec 12, 26 11, 18, 25 25 - Apríl 9, 23 1, 8, 16 (Å¡tvrtok), 22, 29 22 8 Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 6 Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 - Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 1 August 13, 27 5, 12, 19, 26 12 26 September 10, 24 3 (Å¡tvrtok), 9, 17 (Å¡tvrtok), 23, 30 9,30 23 Október 8, 22 7, 14, 28 21 28 November 5, 20 (piatok) 4, 11, 25 19 (Å¡tvrtok) - December 3, 17, 31 9 16 2 OKRUH VINICE MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) PLASTY (vrece) PAPIER (vrece) Január 3, 17, 31 31 31 Február 14, 28 28 28 Marec 13, 27 27 27 Apríl 9 (Å¡tvrtok), 24 24 24 Máj 7 (Å¡tvrtok), 22 22 22 Jún 5, 19 19 19 Júl 3, 17, 31 31 31 August 14, 28 28 28 September 11, 25 25 25 Október 9, 23 23 23 November 6, 20 20 20 December 4, 18, 31 (Å¡tvrtok) 31 (Å¡tvrtok) 31 (Å¡tvrtok) ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 2 (Å¡tvrtok), 8, 15, 22, 29 5 Február 5, 12, 19, 26 4 Marec 4, 11, 18, 25 4 Apríl 1, 8, 16 (Å¡tvrtok), 22, 29 5 Máj 6, 13, 20, 27 4 Jún 3, 10, 17, 24 4 Júl 1, 8, 15, 22, 29 5 August 5, 12, 19, 26 4 September 3 (Å¡tvrtok), 9, 17 (Å¡tvrtok), 23, 30 5 Október 7, 14, 21, 28 4 November 4, 11, 19 (Å¡tvrtok), 25 4 December 2, 9, 16, 22 (utorok) 4 SPOLU 52   STUPY, KUČIÅ DORFSKÁ DOLINA (utorok) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 8 (streda), 14, 21, 28 4 Február 4, 11, 18, 25 4 Marec 3, 10, 17, 24, 31 5 Apríl 7, 15 (streda), 21, 28 4 Máj 5, 12, 19, 26 4 Jún 2, 9, 16, 23, 30 5 Júl 7, 14, 21, 28 4 August 4, 11, 18, 25 4 September 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 5 Október 6, 13, 20, 27 4 November 3, 10, 18 (streda), 24 4 December 1, 8, 15, 21 (pondelok), 29 5 SPOLU 52   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => (object value omitted) [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .flexbox {display: flex; flex-direction: column; padding-bottom: 10px;} @media(min-width:500px) { .flexbox {flex-flow: row nowrap;} .flexbox>div {width: 30%!important;} .flexbox>.1 {order: 1;} .flexbox>.2 {order: 2;} .flexbox>.3 {order: 3;} } @media screen and (max-width: 780px) { .rhide {display: none;} #odpadytable1 {font-size: 80%;} } #odpadytable1 {border-collapse: collapse; text-align: center;} #odpadytable1 td, #odpadytable1 th {border: 1px solid #ddd; padding: 3px; text-align: center;} #odpadytable1 tr:nth-child(even){background-color: #f8f8f8;} #odpadytable1 td:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 th:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 tr:hover {background-color: #eee;} #odpadytable1 th {padding-top: 6px; padding-bottom: 6px;} V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sa nachádza aktualizovaný harmonogram vývozu odpadov na rok 2020, ktorý dodala spoločnosÅ¥ Marius Pedersen, a.s. zabezpečujúca pre mesto Pezinok zber a odvoz odpadu. Harmonogram bol doplnený o termíny na obdobie júl až december 2020. VÅ¡etky termíny vývozu separátov zapracoval referát IT aj do elektronických kalendárov, ktoré sa po stiahnutí načítajú do kalendára počítačov a mobilných zariadení. Ich užívatelia sú na termín vývozu daného typu odpadu upozornení prostredníctvom upozornenia (notifikácie) nastaveného na prechádzajúci deň o 18.00 h. Tento aktualizovaný harmonogram je aj súčasÅ¥ou mestských novín PEZINČAN č. 06/2020, ktorý bude do pezinských domácnosti distribuovaný posledný júnový víkend. V nasledujúcej sekcii internetovej stránky Ako nakladaÅ¥ s odpadmi sú k dispozícii aj návody, ako triediÅ¥ jednotlivé typy odpadov Referát životného prostredia VÝVOZ ZO SÍDLISK VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU: Pondelok a Å¡tvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Å tefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Å ancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74 Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Å ancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4 Streda a piatok: Zumberská 1, OreÅ¡ie 34 Å tvrtok: Meisslova Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, PuÅ¡kinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko MuÅ¡kát (F.P.DrobiÅ¡eva, kpt. JaroÅ¡a, Trnavská, MuÅ¡kátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Å enkvická), KučiÅ¡dorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa   Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne. VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   (VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ) MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM Január 10, 23 3, 11, 17, 24, 31 2, 10, 16, 23, 30 17 15 Február 6, 20 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 13 12 Marec 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 12 11 Apríl 2, 16, 30 3, 11, 18, 24 2, 9, 17, 23, 30 9 8 Máj 14, 28 2, 9, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 7 6 Jún 11, 25 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 4 3 Júl 9,23 3,10,17,24,31 2,9,16,23,30 2 9 August 6,20 7,14,21,28 6,13,20,27 6 7 September 4,18 5,11,19,25 4,10,18,24 3 4 Október 1,15,28 2,9,16,23,30 1,8,15,22,29 8 7 November 12,26 6,13,21,27 5,12,20,26 6 4 December 10,23 4,11,18,23,31 3,10,17,22,30 3 2 VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV NA STIAHNUTIE: HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF Verzia vhodná pre tlač, obsahuje vÅ¡etky okruhy. HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:OKRUH I,  OKRUH II A,  OKRUH II B,  OKRUH III A,  OKRUH III B,  OKRUH IV,  OKRUH VINICE Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch. Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 12 hodín vopred, t. z. o 18.00 h predchádzajúceho dňa. MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADUPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniÅ¥ alebo vyložiÅ¥ kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.   UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov (jún, júl, august) Vás žiadame o vyloženie nádoby v Äase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod. OKRUH IUlice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Å tohla, F.P.DrobiÅ¡eva, gen.Pekníka, gen.Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.JaroÅ¡a, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, MarkuÅ¡ova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Å afárikova, Å teberlova, Å vermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 13, 27 13 20 7 (utorok) Február 10, 24 10 24 17 Marec 9, 23 9, 16, 23, 30 23 - Apríl 6, 20 6, 14(utorok), 20, 27 20 6 Máj 4, 18 4, 11, 18, 25 18 4 Jún 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 29 Júl 13, 27 6, 13, 20, 27 13 - August 10, 24 3, 10, 17, 24, 31 10 24 September 7, 21 7, 14, 21, 28 7,28 21 Október 5, 19 5, 12, 26 19 26 November 2, 16, 30 2, 9, 23 16 30 December 14, 28 7 14 - OKRUH II AUlice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Å enkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 13 20 7 (utorok) Február 11, 25 10 24 17 Marec 10, 24 9, 16, 23, 30 23 - Apríl 7, 21 6, 14 (utorok), 20, 27 20 6 Máj 5, 19 4, 11, 18, 25 18 4 Jún 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 29 Júl 14, 28 6, 13, 20, 27 13 - August 11, 25 3, 10, 17, 24, 31 10 24 September 8, 22 7, 14, 21, 28 7,28 21 Október 6, 20 5, 12, 26 19 26 November 3, 18 (streda) 2, 9, 23 16 30 December 1, 15, 29 7 14 - OKRUH II BUlice: DobÅ¡inského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Å tefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radn.Námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Å ancová, Å t.Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 14 21 8 (streda) Február 11, 25 11 25 18 Marec 10, 24 10, 17, 24, 31 24 - Apríl 7, 21 7, 15 (streda), 21, 28 21 7 Máj 5, 19 5, 12, 19, 26 19 5 Jún 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 16 30 Júl 14, 28 7, 14, 21, 28 14 - August 11, 25 4, 11, 18, 25 11 25 September 8, 22 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 8,29 22 Október 6, 20 6, 13, 27 20 27 November 3, 18 (streda) 3, 10, 24 18 (streda) - December 1, 15, 29 8 15 1 OKRUH III AUlice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (Å¡tvrtok), 15, 29 14 21 8 (streda) Február 12, 26 11 25 18 Marec 11, 25 10, 17, 24, 31 24 - Apríl 8, 22 7, 15 (streda), 21, 28 21 7 Máj 6, 20 5, 12, 19, 26 19 5 Jún 3, 17 2, 9, 16, 23, 30 16 30 Júl 1, 15, 29 7, 14, 21, 28 14 - August 12, 26 4, 11, 18, 25 11 25 September 9, 23 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 8,29 22 Október 7, 21 6, 13, 27 20 27 November 4, 19 (Å¡tvrtok) 3, 10, 24 18 (streda) - December 2, 16, 30 8 15 1 OKRUH III BUlice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, PuÅ¡kinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (Å¡tvrtok), 15, 29 15 22 9 (Å¡tvrtok) Február 12, 26 12 26 19 Marec 11, 25 11, 18, 25 25 - Apríl 8, 22 1, 8, 16 (Å¡tvrtok), 22, 29 22 8 Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 6 Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 - Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 1 August 12, 26 5, 12, 19, 26 12 26 September 9, 23 3 (Å¡tvrtok), 9, 17 (Å¡tvrtok), 23, 30 9,30 23 Október 7, 21 7, 14, 28 21 28 November 4, 19 (Å¡tvrtok) 4, 11, 25 19 (Å¡tvrtok) - December 2, 16, 30 9 16 2 OKRUH IVUlice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, LimbaÅ¡ská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, OreÅ¡ie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Å túrova, Trnková, Vinice č.1, Za Panskou záhradou, Železničná MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (piatok), 16, 30 15 22 9 (Å¡tvrtok) Február 13, 27 12 26 19 Marec 12, 26 11, 18, 25 25 - Apríl 9, 23 1, 8, 16 (Å¡tvrtok), 22, 29 22 8 Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 6 Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 - Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 1 August 13, 27 5, 12, 19, 26 12 26 September 10, 24 3 (Å¡tvrtok), 9, 17 (Å¡tvrtok), 23, 30 9,30 23 Október 8, 22 7, 14, 28 21 28 November 5, 20 (piatok) 4, 11, 25 19 (Å¡tvrtok) - December 3, 17, 31 9 16 2 OKRUH VINICE MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) PLASTY (vrece) PAPIER (vrece) Január 3, 17, 31 31 31 Február 14, 28 28 28 Marec 13, 27 27 27 Apríl 9 (Å¡tvrtok), 24 24 24 Máj 7 (Å¡tvrtok), 22 22 22 Jún 5, 19 19 19 Júl 3, 17, 31 31 31 August 14, 28 28 28 September 11, 25 25 25 Október 9, 23 23 23 November 6, 20 20 20 December 4, 18, 31 (Å¡tvrtok) 31 (Å¡tvrtok) 31 (Å¡tvrtok) ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 2 (Å¡tvrtok), 8, 15, 22, 29 5 Február 5, 12, 19, 26 4 Marec 4, 11, 18, 25 4 Apríl 1, 8, 16 (Å¡tvrtok), 22, 29 5 Máj 6, 13, 20, 27 4 Jún 3, 10, 17, 24 4 Júl 1, 8, 15, 22, 29 5 August 5, 12, 19, 26 4 September 3 (Å¡tvrtok), 9, 17 (Å¡tvrtok), 23, 30 5 Október 7, 14, 21, 28 4 November 4, 11, 19 (Å¡tvrtok), 25 4 December 2, 9, 16, 22 (utorok) 4 SPOLU 52   STUPY, KUČIÅ DORFSKÁ DOLINA (utorok) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 8 (streda), 14, 21, 28 4 Február 4, 11, 18, 25 4 Marec 3, 10, 17, 24, 31 5 Apríl 7, 15 (streda), 21, 28 4 Máj 5, 12, 19, 26 4 Jún 2, 9, 16, 23, 30 5 Júl 7, 14, 21, 28 4 August 4, 11, 18, 25 4 September 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 5 Október 6, 13, 20, 27 4 November 3, 10, 18 (streda), 24 4 December 1, 8, 15, 21 (pondelok), 29 5 SPOLU 52   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => .flexbox {display: flex; flex-direction: column; padding-bottom: 10px;} @media(min-width:500px) { .flexbox {flex-flow: row nowrap;} .flexbox>div {width: 30%!important;} .flexbox>.1 {order: 1;} .flexbox>.2 {order: 2;} .flexbox>.3 {order: 3;} } @media screen and (max-width: 780px) { .rhide {display: none;} #odpadytable1 {font-size: 80%;} } #odpadytable1 {border-collapse: collapse; text-align: center;} #odpadytable1 td, #odpadytable1 th {border: 1px solid #ddd; padding: 3px; text-align: center;} #odpadytable1 tr:nth-child(even){background-color: #f8f8f8;} #odpadytable1 td:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 th:nth-child(1) {vertical-align: top; text-align: left;} #odpadytable1 tr:hover {background-color: #eee;} #odpadytable1 th {padding-top: 6px; padding-bottom: 6px;} V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sa nachádza aktualizovaný harmonogram vývozu odpadov na rok 2020, ktorý dodala spoločnosÅ¥ Marius Pedersen, a.s. zabezpečujúca pre mesto Pezinok zber a odvoz odpadu. Harmonogram bol doplnený o termíny na obdobie júl až december 2020. VÅ¡etky termíny vývozu separátov zapracoval referát IT aj do elektronických kalendárov, ktoré sa po stiahnutí načítajú do kalendára počítačov a mobilných zariadení. Ich užívatelia sú na termín vývozu daného typu odpadu upozornení prostredníctvom upozornenia (notifikácie) nastaveného na prechádzajúci deň o 18.00 h. Tento aktualizovaný harmonogram je aj súčasÅ¥ou mestských novín PEZINČAN č. 06/2020, ktorý bude do pezinských domácnosti distribuovaný posledný júnový víkend. V nasledujúcej sekcii internetovej stránky Ako nakladaÅ¥ s odpadmi sú k dispozícii aj návody, ako triediÅ¥ jednotlivé typy odpadov Referát životného prostredia VÝVOZ ZO SÍDLISK VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU: Pondelok a Å¡tvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Å tefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Å ancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74 Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Å ancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4 Streda a piatok: Zumberská 1, OreÅ¡ie 34 Å tvrtok: Meisslova Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, PuÅ¡kinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko MuÅ¡kát (F.P.DrobiÅ¡eva, kpt. JaroÅ¡a, Trnavská, MuÅ¡kátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Å enkvická), KučiÅ¡dorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa   Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne. VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   (VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ) MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM Január 10, 23 3, 11, 17, 24, 31 2, 10, 16, 23, 30 17 15 Február 6, 20 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 13 12 Marec 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 12 11 Apríl 2, 16, 30 3, 11, 18, 24 2, 9, 17, 23, 30 9 8 Máj 14, 28 2, 9, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 7 6 Jún 11, 25 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 4 3 Júl 9,23 3,10,17,24,31 2,9,16,23,30 2 9 August 6,20 7,14,21,28 6,13,20,27 6 7 September 4,18 5,11,19,25 4,10,18,24 3 4 Október 1,15,28 2,9,16,23,30 1,8,15,22,29 8 7 November 12,26 6,13,21,27 5,12,20,26 6 4 December 10,23 4,11,18,23,31 3,10,17,22,30 3 2 VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV NA STIAHNUTIE: HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF Verzia vhodná pre tlač, obsahuje vÅ¡etky okruhy. HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:OKRUH I,  OKRUH II A,  OKRUH II B,  OKRUH III A,  OKRUH III B,  OKRUH IV,  OKRUH VINICE Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch. Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 12 hodín vopred, t. z. o 18.00 h predchádzajúceho dňa. MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADUPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniÅ¥ alebo vyložiÅ¥ kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.   UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov (jún, júl, august) Vás žiadame o vyloženie nádoby v Äase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod. OKRUH IUlice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Å tohla, F.P.DrobiÅ¡eva, gen.Pekníka, gen.Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.JaroÅ¡a, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, MarkuÅ¡ova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Å afárikova, Å teberlova, Å vermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 13, 27 13 20 7 (utorok) Február 10, 24 10 24 17 Marec 9, 23 9, 16, 23, 30 23 - Apríl 6, 20 6, 14(utorok), 20, 27 20 6 Máj 4, 18 4, 11, 18, 25 18 4 Jún 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 29 Júl 13, 27 6, 13, 20, 27 13 - August 10, 24 3, 10, 17, 24, 31 10 24 September 7, 21 7, 14, 21, 28 7,28 21 Október 5, 19 5, 12, 26 19 26 November 2, 16, 30 2, 9, 23 16 30 December 14, 28 7 14 - OKRUH II AUlice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Å enkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 13 20 7 (utorok) Február 11, 25 10 24 17 Marec 10, 24 9, 16, 23, 30 23 - Apríl 7, 21 6, 14 (utorok), 20, 27 20 6 Máj 5, 19 4, 11, 18, 25 18 4 Jún 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 29 Júl 14, 28 6, 13, 20, 27 13 - August 11, 25 3, 10, 17, 24, 31 10 24 September 8, 22 7, 14, 21, 28 7,28 21 Október 6, 20 5, 12, 26 19 26 November 3, 18 (streda) 2, 9, 23 16 30 December 1, 15, 29 7 14 - OKRUH II BUlice: DobÅ¡inského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Å tefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radn.Námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Å ancová, Å t.Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 14, 28 14 21 8 (streda) Február 11, 25 11 25 18 Marec 10, 24 10, 17, 24, 31 24 - Apríl 7, 21 7, 15 (streda), 21, 28 21 7 Máj 5, 19 5, 12, 19, 26 19 5 Jún 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 16 30 Júl 14, 28 7, 14, 21, 28 14 - August 11, 25 4, 11, 18, 25 11 25 September 8, 22 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 8,29 22 Október 6, 20 6, 13, 27 20 27 November 3, 18 (streda) 3, 10, 24 18 (streda) - December 1, 15, 29 8 15 1 OKRUH III AUlice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (Å¡tvrtok), 15, 29 14 21 8 (streda) Február 12, 26 11 25 18 Marec 11, 25 10, 17, 24, 31 24 - Apríl 8, 22 7, 15 (streda), 21, 28 21 7 Máj 6, 20 5, 12, 19, 26 19 5 Jún 3, 17 2, 9, 16, 23, 30 16 30 Júl 1, 15, 29 7, 14, 21, 28 14 - August 12, 26 4, 11, 18, 25 11 25 September 9, 23 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 8,29 22 Október 7, 21 6, 13, 27 20 27 November 4, 19 (Å¡tvrtok) 3, 10, 24 18 (streda) - December 2, 16, 30 8 15 1 OKRUH III BUlice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, PuÅ¡kinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 2 (Å¡tvrtok), 15, 29 15 22 9 (Å¡tvrtok) Február 12, 26 12 26 19 Marec 11, 25 11, 18, 25 25 - Apríl 8, 22 1, 8, 16 (Å¡tvrtok), 22, 29 22 8 Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 6 Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 - Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 1 August 12, 26 5, 12, 19, 26 12 26 September 9, 23 3 (Å¡tvrtok), 9, 17 (Å¡tvrtok), 23, 30 9,30 23 Október 7, 21 7, 14, 28 21 28 November 4, 19 (Å¡tvrtok) 4, 11, 25 19 (Å¡tvrtok) - December 2, 16, 30 9 16 2 OKRUH IVUlice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, LimbaÅ¡ská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, OreÅ¡ie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Å túrova, Trnková, Vinice č.1, Za Panskou záhradou, Železničná MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (nádoba) BIO ODPAD (nádoba) PLASTY (vrece) PAPIER (nádoba) Január 3 (piatok), 16, 30 15 22 9 (Å¡tvrtok) Február 13, 27 12 26 19 Marec 12, 26 11, 18, 25 25 - Apríl 9, 23 1, 8, 16 (Å¡tvrtok), 22, 29 22 8 Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 6 Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 - Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 1 August 13, 27 5, 12, 19, 26 12 26 September 10, 24 3 (Å¡tvrtok), 9, 17 (Å¡tvrtok), 23, 30 9,30 23 Október 8, 22 7, 14, 28 21 28 November 5, 20 (piatok) 4, 11, 25 19 (Å¡tvrtok) - December 3, 17, 31 9 16 2 OKRUH VINICE MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD (vrece) PLASTY (vrece) PAPIER (vrece) Január 3, 17, 31 31 31 Február 14, 28 28 28 Marec 13, 27 27 27 Apríl 9 (Å¡tvrtok), 24 24 24 Máj 7 (Å¡tvrtok), 22 22 22 Jún 5, 19 19 19 Júl 3, 17, 31 31 31 August 14, 28 28 28 September 11, 25 25 25 Október 9, 23 23 23 November 6, 20 20 20 December 4, 18, 31 (Å¡tvrtok) 31 (Å¡tvrtok) 31 (Å¡tvrtok) ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 2 (Å¡tvrtok), 8, 15, 22, 29 5 Február 5, 12, 19, 26 4 Marec 4, 11, 18, 25 4 Apríl 1, 8, 16 (Å¡tvrtok), 22, 29 5 Máj 6, 13, 20, 27 4 Jún 3, 10, 17, 24 4 Júl 1, 8, 15, 22, 29 5 August 5, 12, 19, 26 4 September 3 (Å¡tvrtok), 9, 17 (Å¡tvrtok), 23, 30 5 Október 7, 14, 21, 28 4 November 4, 11, 19 (Å¡tvrtok), 25 4 December 2, 9, 16, 22 (utorok) 4 SPOLU 52   STUPY, KUČIÅ DORFSKÁ DOLINA (utorok) MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV Január 8 (streda), 14, 21, 28 4 Február 4, 11, 18, 25 4 Marec 3, 10, 17, 24, 31 5 Apríl 7, 15 (streda), 21, 28 4 Máj 5, 12, 19, 26 4 Jún 2, 9, 16, 23, 30 5 Júl 7, 14, 21, 28 4 August 4, 11, 18, 25 4 September 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 5 Október 6, 13, 20, 27 4 November 3, 10, 18 (streda), 24 4 December 1, 8, 15, 21 (pondelok), 29 5 SPOLU 52   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Aktualizovaný harmonogram vývozu odpadov na rok 2020

Táto informácia bola publikovaná od 09. 06. 2020 do 09. 07. 2020

V nasledujúcich tabuľkových prehľadoch sa nachádza aktualizovaný harmonogram vývozu odpadov na rok 2020, ktorý dodala spoločnosť Marius Pedersen, a.s. zabezpečujúca pre mesto Pezinok zber a odvoz odpadu.

Harmonogram bol doplnený o termíny na obdobie júl až december 2020. Všetky termíny vývozu separátov zapracoval referát IT aj do elektronických kalendárov, ktoré sa po stiahnutí načítajú do kalendára počítačov a mobilných zariadení. Ich užívatelia sú na termín vývozu daného typu odpadu upozornení prostredníctvom upozornenia (notifikácie) nastaveného na prechádzajúci deň o 18.00 h.

Tento aktualizovaný harmonogram je aj súčasťou mestských novín PEZINČAN č. 06/2020, ktorý bude do pezinských domácnosti distribuovaný posledný júnový víkend.
V nasledujúcej sekcii internetovej stránky Ako nakladať s odpadmi sú k dispozícii aj návody, ako triediť jednotlivé typy odpadov


Referát životného prostredia


VÝVOZ ZO SÍDLISK


VÝVOZ NETRIEDENÉHO ODPADU:

Pondelok a štvrtok: Sídlisko Sever (ul. Svätoplukova, Suvorovova, L. Novomeského), dona Sandtnera, Záhradná, M. R. Štefánika, Moyzesova, Holubyho, Za dráhou,  Za hradbami, Hrnčiarska 2, Holubyho, Šancova 4, 6, 8, 10, Kupeckého 74

Pondelok: Hrnčiarska-jasle, Šancova 27, Moyzesova 4B, Sládkovičova BD Zora

Streda: Turie brehy (Fajgalská 10 a 12),  Hollého 4

Streda a piatok: Zumberská 1, Orešie 34

Štvrtok: Meisslova

Utorok a piatok: ul. 1. mája, sídlisko Starý dvor (ul. Gorkého, Majakovského, Puškinova), Mierová ul.,  Obrancov mieru, Nerudova ul., Komenského ul., sídlisko Juh (ul. Bystrická, Bratislavská), sídlisko Muškát (F.P.Drobiševa, kpt. Jaroša, Trnavská, Muškátová, Hroznova, Rulandská, Silvánová, Veltlínska, Šenkvická), Kučišdorfská dolina 7, Tehelná 5, K. Franklovej, E. Suchoňa

 

Čistenie okolo kontajnerov robia pracovníci firmy Petmas 1x týždenne.


VÝVOZ SEPARÁTOV (1100 l) - OBYVATELIA:   ( VERZIA VHODNÁ PRE TLAČ)

MESIAC SKLO PAPIER PLASTY KOVY VKM
Január 10, 23 3, 11, 17, 24, 31 2, 10, 16, 23, 30 17 15
Február 6, 20 7, 14, 21, 28 6, 13, 20, 27 13 12
Marec 5, 19 6, 13, 20, 27 5, 12, 19, 26 12 11
Apríl 2, 16, 30 3, 11, 18, 24 2, 9, 17, 23, 30 9 8
Máj 14, 28 2, 9, 15, 22, 29 7, 14, 21, 28 7 6
Jún 11, 25 5, 12, 19, 26 4, 11, 18, 25 4 3
Júl 9,23 3,10,17,24,31 2,9,16,23,30 2 9
August 6,20 7,14,21,28 6,13,20,27 6 7
September 4,18 5,11,19,25 4,10,18,24 3 4
Október 1,15,28 2,9,16,23,30 1,8,15,22,29 8 7
November 12,26 6,13,21,27 5,12,20,26 6 4
December 10,23 4,11,18,23,31 3,10,17,22,30 3 2

VÝVOZ SEPARÁTOV Z RODINNÝCH DOMOV

NA STIAHNUTIE:

 • HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát PDF
  Verzia vhodná pre tlač, obsahuje všetky okruhy.
 • HARMONOGRAM VÝVOZU ODPADU - formát ICS:
  OKRUH IOKRUH II AOKRUH II BOKRUH III AOKRUH III BOKRUH IVOKRUH VINICE

  Elektronická verzia harmonogramu vhodná pre použitie v PC, smartfónoch či tabletoch.
  Termíny sú konfigurované na celý rok / polrok vopred v čase o 6.00 - 7.00 h, resp. 5.00 - 6.00 h v letných mesiacoch. Upozornenie na vyloženie nádoby je nastavené 12 hodín vopred, t. z. o 18.00 h predchádzajúceho dňa.
 • MOBILNÁ APLIKÁCIA ODVOZ ODPADU
  Teraz na Google PlayPrehľadný harmonogram odvozu odpadu. Zapnite si upozornenia a už nezabudnete naplniť alebo vyložiť kontajner na ulicu včas pred odvozom. Autor aplikácie: Branislav Kuliha.

 

UPOZORNENIE: Počas letných mesiacov (jún, júl, august) Vás žiadame o vyloženie nádoby v čase o 5.00 hod, v ostatných mesiacoch o 6.00 hod.

OKRUH I
Ulice: Banícka, Bottova, Cajlanská, dona Sandtnera, Dr.Bokesa, Dr.Štohla, F.P.Drobiševa, gen.Pekníka, gen.Svobodu, Gogoľova, Jamnických, Javorová, Jilemnického, Jiráskova, kpt.Jaroša, Krížna, Kutuzovova, Malacká cesta, Markušova, Najmarova, Nálepkova, Pod kalváriou, Rázusova, Richarda Rétiho, Schaubmarova, Svätoplukova, Šafárikova, Šteberlova, Švermova, Topoľová, Záhumenice, Zumberská, Žarnovických

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 13, 27 13 20 7 (utorok)
Február 10, 24 10 24 17
Marec 9, 23 9, 16, 23, 30 23 -
Apríl 6, 20 6, 14(utorok), 20, 27 20 6
Máj 4, 18 4, 11, 18, 25 18 4
Jún 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 29
Júl 13, 27 6, 13, 20, 27 13 -
August 10, 24 3, 10, 17, 24, 31 10 24
September 7, 21 7, 14, 21, 28 7,28 21
Október 5, 19 5, 12, 26 19 26
November 2, 16, 30 2, 9, 23 16 30
December 14, 28 7 14 -

OKRUH II A
Ulice: Lesnícka, Senecká, Silvánová, Šenkvická cesta, Talihov dvor, Trnavská, Viničnianska cesta

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 14, 28 13 20 7 (utorok)
Február 11, 25 10 24 17
Marec 10, 24 9, 16, 23, 30 23 -
Apríl 7, 21 6, 14 (utorok), 20, 27 20 6
Máj 5, 19 4, 11, 18, 25 18 4
Jún 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 29
Júl 14, 28 6, 13, 20, 27 13 -
August 11, 25 3, 10, 17, 24, 31 10 24
September 8, 22 7, 14, 21, 28 7,28 21
Október 6, 20 5, 12, 26 19 26
November 3, 18 (streda) 2, 9, 23 16 30
December 1, 15, 29 7 14 -

OKRUH II B
Ulice: Dobšinského, Farská, Fortna, Hasičská, Hollého, Holubyho, Hrnčiarska, Jesenského, Kalinčiakova, Kollárova, Kukučínova, Kupeckého, Kuzmányho, M.R.Štefánika, Malokarpatská, Meisslova, Mladoboleslavská, Moyzesova, Mýtna, Na bielenisku, Panholec, Pod lipou, Potočná, Radn.Námestie, Sama Chalúpku, Sládkovičova, Slnečná, Šancová, Št.Polkorába, Za hradbami, Za koníčkom, Záhradná, Zámocká, Zigmundíkova, Žel.stanica

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 14, 28 14 21 8 (streda)
Február 11, 25 11 25 18
Marec 10, 24 10, 17, 24, 31 24 -
Apríl 7, 21 7, 15 (streda), 21, 28 21 7
Máj 5, 19 5, 12, 19, 26 19 5
Jún 2, 16, 30 2, 9, 16, 23, 30 16 30
Júl 14, 28 7, 14, 21, 28 14 -
August 11, 25 4, 11, 18, 25 11 25
September 8, 22 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 8,29 22
Október 6, 20 6, 13, 27 20 27
November 3, 18 (streda) 3, 10, 24 18 (streda) -
December 1, 15, 29 8 15 1

OKRUH III A
Ulice: 1. mája, Bernolákova, Fajgalská cesta, Fándlyho, Fraňa Kráľa, Hviezdoslavova, Leitne, Obrancov mieru, Vajanského, Vinohradnícka cesta
Turie Brehy: Kamenice, Podhorská, Vincúrska

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 2 (štvrtok), 15, 29 14 21 8 (streda)
Február 12, 26 11 25 18
Marec 11, 25 10, 17, 24, 31 24 -
Apríl 8, 22 7, 15 (streda), 21, 28 21 7
Máj 6, 20 5, 12, 19, 26 19 5
Jún 3, 17 2, 9, 16, 23, 30 16 30
Júl 1, 15, 29 7, 14, 21, 28 14 -
August 12, 26 4, 11, 18, 25 11 25
September 9, 23 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 8,29 22
Október 7, 21 6, 13, 27 20 27
November 4, 19 (štvrtok) 3, 10, 24 18 (streda) -
December 2, 16, 30 8 15 1

OKRUH III B
Ulice: Bratislavská, Bystrická, Drevárska, Komenského, Majakovského, Mierová, Nerudova, Puškinova, Saulakova, SNP , Tehelná, Tolstého, Za dráhou

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 2 (štvrtok), 15, 29 15 22 9 (štvrtok)
Február 12, 26 12 26 19
Marec 11, 25 11, 18, 25 25 -
Apríl 8, 22 1, 8, 16 (štvrtok), 22, 29 22 8
Máj 6, 20 6, 13, 20, 27 20 6
Jún 3, 17 3, 10, 17, 24 17 -
Júl 1, 15, 29 1, 8, 15, 22, 29 15 1
August 12, 26 5, 12, 19, 26 12 26
September 9, 23 3 (štvrtok), 9, 17 (štvrtok), 23, 30 9,30 23
Október 7, 21 7, 14, 28 21 28
November 4, 19 (štvrtok) 4, 11, 25 19 (štvrtok) -
December 2, 16, 30 9 16 2

OKRUH IV
Ulice: Eugena Suchoňa, Glejovka, Kataríny Franklovej, Ľudovíta Rajtera, Obchodná, Okružná
Grinava: Cintorínska, Černicová, Družstevná, D. Virgoviča, Grobská cesta, Hečkova, Hurbanova, Jána Raka, Liesková, Limbašská cesta, Matúškova, Mlynárska, Myslenická, Nezábudková, Nová, Orešie, Podkarpatská, Pri mlyne, Púpavova, Ružová, Štúrova, Trnková, Vinice č.1, Za Panskou záhradou, Železničná

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(nádoba)
BIO ODPAD
(nádoba)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(nádoba)
Január 3 (piatok), 16, 30 15 22 9 (štvrtok)
Február 13, 27 12 26 19
Marec 12, 26 11, 18, 25 25 -
Apríl 9, 23 1, 8, 16 (štvrtok), 22, 29 22 8
Máj 7, 21 6, 13, 20, 27 20 6
Jún 4, 18 3, 10, 17, 24 17 -
Júl 2, 16, 30 1, 8, 15, 22, 29 15 1
August 13, 27 5, 12, 19, 26 12 26
September 10, 24 3 (štvrtok), 9, 17 (štvrtok), 23, 30 9,30 23
Október 8, 22 7, 14, 28 21 28
November 5, 20 (piatok) 4, 11, 25 19 (štvrtok) -
December 3, 17, 31 9 16 2

OKRUH VINICE

MESIAC NETRIEDENÝ ODPAD
(vrece)
PLASTY
(vrece)
PAPIER
(vrece)
Január 3, 17, 31 31 31
Február 14, 28 28 28
Marec 13, 27 27 27
Apríl 9 (štvrtok), 24 24 24
Máj 7 (štvrtok), 22 22 22
Jún 5, 19 19 19
Júl 3, 17, 31 31 31
August 14, 28 28 28
September 11, 25 25 25
Október 9, 23 23 23
November 6, 20 20 20
December 4, 18, 31 (štvrtok) 31 (štvrtok) 31 (štvrtok)

ZBER KOMUNÁLNEHO ODPADU Z REKREAČNÝCH STREDÍSK

SLNEČNÉ ÚDOLIE (streda)
MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV
Január 2 (štvrtok), 8, 15, 22, 29 5
Február 5, 12, 19, 26 4
Marec 4, 11, 18, 25 4
Apríl 1, 8, 16 (štvrtok), 22, 29 5
Máj 6, 13, 20, 27 4
Jún 3, 10, 17, 24 4
Júl 1, 8, 15, 22, 29 5
August 5, 12, 19, 26 4
September 3 (štvrtok), 9, 17 (štvrtok), 23, 30 5
Október 7, 14, 21, 28 4
November 4, 11, 19 (štvrtok), 25 4
December 2, 9, 16, 22 (utorok) 4
SPOLU 52

 

STUPY, KUČIŠDORFSKÁ DOLINA (utorok)
MESIAC DEŇ ZBERU POČET ZBEROV
Január 8 (streda), 14, 21, 28 4
Február 4, 11, 18, 25 4
Marec 3, 10, 17, 24, 31 5
Apríl 7, 15 (streda), 21, 28 4
Máj 5, 12, 19, 26 4
Jún 2, 9, 16, 23, 30 5
Júl 7, 14, 21, 28 4
August 4, 11, 18, 25 4
September 2 (streda), 8, 16 (streda), 22, 29 5
Október 6, 13, 20, 27 4
November 3, 10, 18 (streda), 24 4
December 1, 8, 15, 21 (pondelok), 29 5
SPOLU 52