DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok každoročne oceňuje jednotlivých Å¡portovcov a Å¡portové kluby za ich prácu a prezentáciu mesta. Na prvých priečkach sa ocitli opäť tí najlepší. Å iroká verejnosÅ¥ ako i jednotlivé Å¡portové kluby mohli v termíne od 10. februára do 1. marca navrhovaÅ¥ úspeÅ¡ných Å¡portovcov v rámci kategórií do ankety Å portovec roka mesta Pezinok za rok 2019. Na webovej stránke mesta bol k dispozícii online formulár, kde bolo možné nominovaÅ¥ daných Å¡portovcov a tímy (páry). Odborná porota zložená z členov Komisie Å¡portu určila celkové poradie v 5 kategóriách. V každej kategórii budú ocenení prví traja najlepší Å¡portovci. Å iroká verejnosÅ¥ si v hlasovaní na stránke mesta zvolila najobľúbenejších Å¡portovcov.          VÅ¡etkým oceneným srdečne gratulujeme a želáme vÅ¡etko dobré v ich Å¡portovej kariére. Slávnostné odovzdávanie cien jednotlivým Å¡portovcom prebehne na jeseň. O presnom termíne budeme informovaÅ¥ prostredníctvom mestských médií.   Výsledky hlasovania podľa odbornej poroty  Komisie Å¡portu 1. kategória Å portovec roka – JUNIORI (jednotlivci) miesto - Jakub RICHTÁRIK (futbal) – 21 hlasov miesto - Stella KOVAČIČOVÁ  (tenis) – 20 hlasov miesto - Daniel RYÅ KA (karate) – 19 hlasov 2. kategória Å portovec roka – MUŽI/ŽENY (jednotlivci) miesto - Tereza SEDLÁKOVÁ (basketbal) – 38 hlasov miesto - Patrícia GAÅ PAROVIČOVÁ (futbal) – 31 hlasov miesto - Branislav HULÁK (futbal) – 31 hlasov 3. kategória Å portovec roka – SENIORI (jednotlivci) miesto - Alena DRAHOÅ OVÁ (triatlon) – 47 hlasov miesto - Martin KNAPČOK (atletika) – 40 hlasov miesto - Ľubica TOPOROVÁ (beh) – 26 hlasov miesto - Oľga WHITWORTH (pétanque) – 26 hlasov 4. kategória Å portový kolektív – JUNIORI miesto - Plavecký klub Pezinok – Å¡tafeta žiakov- 40 hlasov miesto - Klub OB Sokol Pezinok – Å¡tafeta žiakov – 35 hlasov miesto - KST PEZTAN–TC CHARIZMA – pár Marko KMEŤKA a Sofia ZUBČÁKOVÁ – 27 hlasov 5. kategória Å portový kolektív – MUŽI/ŽENY miesto - VTC PEZINOK – ženy (volejbal) – 51 hlasov miesto - Karate-kickbox Pezinok (karate-kickbox) – 31 hlasov miesto - 1.SFGK Carpathians Slovakia (FootGolf) – 25 hlasov miesto - STK ZÅ  Na bielenisku Pezinok (stolný tenis) – 25 hlasov Výsledky hlasovania podľa Å¡irokej verejnosti - Najobľúbenejší Å¡portovec roka 2019 1. kategória Å portovec roka – JUNIORI miesto - EliÅ¡ka HORINKOVÁ (plávanie) – 168 hlasov miesto - Lukáš BAKSA (hokejbal) – 110 hlasov miesto - Veronika BEHALOVÁ (plávanie)  - 105 hlasov 2. kategória Å portovec roka – MUŽI/ŽENY miesto - Tereza SEDLÁKOVÁ (basketbal) – 164 hlasov miesto - Patrícia GAÅ PAROVIČOVÁ (futbal) – 145 hlasov miesto - Marek Å TRBA (pétanque) – 108 hlasov 3. kategória Å portovec roka – SENIORI miesto - Rastislav BLAÅ KO (FootGolf) – 213 hlasov miesto - Alena DRAHOÅ OVÁ (triatlon) – 145 hlasov miesto - Oľga WHITWORTH (pétanque) – 93 hlasov 4. kategória Å portový kolektív -  JUNIORI miesto - Plavecký klub Pezinok  - Å¡tafeta žiakov (plávanie) – 227 hlasov miesto - Jokerit Juniors Pezinok (hokejbal) – 127 hlasov miesto - pár Oliver KASA – Viktória POLLAKOVÁ (KST PETAN-TC CHARIZMA) – 110 hlasov 5. kategória Å portový kolektív -  MUŽI/ŽENY miesto - SFGK Carpathians Slovakia (FootGolf) – 204 hlasov miesto - Karate-Kickbox Pezinok – 135 hlasov miesto - VTC PEZINOK – ženy – 123 hlasov Å portovec so zdravotným postihnutím miesto - Barbora FÉGLOVÁ (lyžovanie, tenis, plávanie) – 384 hlasov miesto - Å imon JAKUÅ  (plávanie)  - 368 hlasov   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok každoročne oceňuje jednotlivých Å¡portovcov a Å¡portové kluby za ich prácu a prezentáciu mesta. Na prvých priečkach sa ocitli opäť tí najlepší. Å iroká verejnosÅ¥ ako i jednotlivé Å¡portové kluby mohli v termíne od 10. februára do 1. marca navrhovaÅ¥ úspeÅ¡ných Å¡portovcov v rámci kategórií do ankety Å portovec roka mesta Pezinok za rok 2019. Na webovej stránke mesta bol k dispozícii online formulár, kde bolo možné nominovaÅ¥ daných Å¡portovcov a tímy (páry). Odborná porota zložená z členov Komisie Å¡portu určila celkové poradie v 5 kategóriách. V každej kategórii budú ocenení prví traja najlepší Å¡portovci. Å iroká verejnosÅ¥ si v hlasovaní na stránke mesta zvolila najobľúbenejších Å¡portovcov.          VÅ¡etkým oceneným srdečne gratulujeme a želáme vÅ¡etko dobré v ich Å¡portovej kariére. Slávnostné odovzdávanie cien jednotlivým Å¡portovcom prebehne na jeseň. O presnom termíne budeme informovaÅ¥ prostredníctvom mestských médií.   Výsledky hlasovania podľa odbornej poroty  Komisie Å¡portu 1. kategória Å portovec roka – JUNIORI (jednotlivci) miesto - Jakub RICHTÁRIK (futbal) – 21 hlasov miesto - Stella KOVAČIČOVÁ  (tenis) – 20 hlasov miesto - Daniel RYÅ KA (karate) – 19 hlasov 2. kategória Å portovec roka – MUŽI/ŽENY (jednotlivci) miesto - Tereza SEDLÁKOVÁ (basketbal) – 38 hlasov miesto - Patrícia GAÅ PAROVIČOVÁ (futbal) – 31 hlasov miesto - Branislav HULÁK (futbal) – 31 hlasov 3. kategória Å portovec roka – SENIORI (jednotlivci) miesto - Alena DRAHOÅ OVÁ (triatlon) – 47 hlasov miesto - Martin KNAPČOK (atletika) – 40 hlasov miesto - Ľubica TOPOROVÁ (beh) – 26 hlasov miesto - Oľga WHITWORTH (pétanque) – 26 hlasov 4. kategória Å portový kolektív – JUNIORI miesto - Plavecký klub Pezinok – Å¡tafeta žiakov- 40 hlasov miesto - Klub OB Sokol Pezinok – Å¡tafeta žiakov – 35 hlasov miesto - KST PEZTAN–TC CHARIZMA – pár Marko KMEŤKA a Sofia ZUBČÁKOVÁ – 27 hlasov 5. kategória Å portový kolektív – MUŽI/ŽENY miesto - VTC PEZINOK – ženy (volejbal) – 51 hlasov miesto - Karate-kickbox Pezinok (karate-kickbox) – 31 hlasov miesto - 1.SFGK Carpathians Slovakia (FootGolf) – 25 hlasov miesto - STK ZÅ  Na bielenisku Pezinok (stolný tenis) – 25 hlasov Výsledky hlasovania podľa Å¡irokej verejnosti - Najobľúbenejší Å¡portovec roka 2019 1. kategória Å portovec roka – JUNIORI miesto - EliÅ¡ka HORINKOVÁ (plávanie) – 168 hlasov miesto - Lukáš BAKSA (hokejbal) – 110 hlasov miesto - Veronika BEHALOVÁ (plávanie)  - 105 hlasov 2. kategória Å portovec roka – MUŽI/ŽENY miesto - Tereza SEDLÁKOVÁ (basketbal) – 164 hlasov miesto - Patrícia GAÅ PAROVIČOVÁ (futbal) – 145 hlasov miesto - Marek Å TRBA (pétanque) – 108 hlasov 3. kategória Å portovec roka – SENIORI miesto - Rastislav BLAÅ KO (FootGolf) – 213 hlasov miesto - Alena DRAHOÅ OVÁ (triatlon) – 145 hlasov miesto - Oľga WHITWORTH (pétanque) – 93 hlasov 4. kategória Å portový kolektív -  JUNIORI miesto - Plavecký klub Pezinok  - Å¡tafeta žiakov (plávanie) – 227 hlasov miesto - Jokerit Juniors Pezinok (hokejbal) – 127 hlasov miesto - pár Oliver KASA – Viktória POLLAKOVÁ (KST PETAN-TC CHARIZMA) – 110 hlasov 5. kategória Å portový kolektív -  MUŽI/ŽENY miesto - SFGK Carpathians Slovakia (FootGolf) – 204 hlasov miesto - Karate-Kickbox Pezinok – 135 hlasov miesto - VTC PEZINOK – ženy – 123 hlasov Å portovec so zdravotným postihnutím miesto - Barbora FÉGLOVÁ (lyžovanie, tenis, plávanie) – 384 hlasov miesto - Å imon JAKUÅ  (plávanie)  - 368 hlasov   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Anketa Športovec roka mesta Pezinok 2019 má svojich víťazov

Táto informácia bola publikovaná od 29. 05. 2020 do 10. 06. 2020

Ilustračné fotoMesto Pezinok každoročne oceňuje jednotlivých športovcov a športové kluby za ich prácu a prezentáciu mesta. Na prvých priečkach sa ocitli opäť tí najlepší.

Široká verejnosť ako i jednotlivé športové kluby mohli v termíne od 10. februára do 1. marca navrhovať úspešných športovcov v rámci kategórií do ankety Športovec roka mesta Pezinok za rok 2019. Na webovej stránke mesta bol k dispozícii online formulár, kde bolo možné nominovať daných športovcov a tímy (páry).

Odborná porota zložená z členov Komisie športu určila celkové poradie v 5 kategóriách. V každej kategórii budú ocenení prví traja najlepší športovci. Široká verejnosť si v hlasovaní na stránke mesta zvolila najobľúbenejších športovcov.
        
Všetkým oceneným srdečne gratulujeme a želáme všetko dobré v ich športovej kariére. Slávnostné odovzdávanie cien jednotlivým športovcom prebehne na jeseň. O presnom termíne budeme informovať prostredníctvom mestských médií.
 

Výsledky hlasovania podľa odbornej poroty  Komisie športu

1. kategória
Športovec roka – JUNIORI (jednotlivci)

 1. miesto - Jakub RICHTÁRIK (futbal) – 21 hlasov
 2. miesto - Stella KOVAČIČOVÁ  (tenis) – 20 hlasov
 3. miesto - Daniel RYŠKA (karate) – 19 hlasov


2. kategória
Športovec roka – MUŽI/ŽENY (jednotlivci)

 1. miesto - Tereza SEDLÁKOVÁ (basketbal) – 38 hlasov
 2. miesto - Patrícia GAŠPAROVIČOVÁ (futbal) – 31 hlasov
  miesto - Branislav HULÁK (futbal) – 31 hlasov


3. kategória
Športovec roka – SENIORI (jednotlivci)

 1. miesto - Alena DRAHOŠOVÁ (triatlon) – 47 hlasov
 2. miesto - Martin KNAPČOK (atletika) – 40 hlasov
 3. miesto - Ľubica TOPOROVÁ (beh) – 26 hlasov
  miesto - Oľga WHITWORTH (pétanque) – 26 hlasov


4. kategória
Športový kolektív – JUNIORI

 1. miesto - Plavecký klub Pezinok – štafeta žiakov- 40 hlasov
 2. miesto - Klub OB Sokol Pezinok – štafeta žiakov – 35 hlasov
 3. miesto - KST PEZTAN–TC CHARIZMA – pár Marko KMEŤKA a Sofia ZUBČÁKOVÁ – 27 hlasov


5. kategória
Športový kolektív – MUŽI/ŽENY

 1. miesto - VTC PEZINOK – ženy (volejbal) – 51 hlasov
 2. miesto - Karate-kickbox Pezinok (karate-kickbox) – 31 hlasov
 3. miesto - 1.SFGK Carpathians Slovakia (FootGolf) – 25 hlasov
  miesto - STK ZŠ Na bielenisku Pezinok (stolný tenis) – 25 hlasovVýsledky hlasovania podľa širokej verejnosti - Najobľúbenejší športovec roka 2019

1. kategória
Športovec roka – JUNIORI

 1. miesto - Eliška HORINKOVÁ (plávanie) – 168 hlasov
 2. miesto - Lukáš BAKSA (hokejbal) – 110 hlasov
 3. miesto - Veronika BEHALOVÁ (plávanie)  - 105 hlasov


2. kategória
Športovec roka – MUŽI/ŽENY

 1. miesto - Tereza SEDLÁKOVÁ (basketbal) – 164 hlasov
 2. miesto - Patrícia GAŠPAROVIČOVÁ (futbal) – 145 hlasov
 3. miesto - Marek ŠTRBA (pétanque) – 108 hlasov


3. kategória
Športovec roka – SENIORI

 1. miesto - Rastislav BLAŠKO (FootGolf) – 213 hlasov
 2. miesto - Alena DRAHOŠOVÁ (triatlon) – 145 hlasov
 3. miesto - Oľga WHITWORTH (pétanque) – 93 hlasov


4. kategória
Športový kolektív -  JUNIORI

 1. miesto - Plavecký klub Pezinok  - štafeta žiakov (plávanie) – 227 hlasov
 2. miesto - Jokerit Juniors Pezinok (hokejbal) – 127 hlasov
 3. miesto - pár Oliver KASA – Viktória POLLAKOVÁ (KST PETAN-TC CHARIZMA) – 110 hlasov


5. kategória
Športový kolektív -  MUŽI/ŽENY

 1. miesto - SFGK Carpathians Slovakia (FootGolf) – 204 hlasov
 2. miesto - Karate-Kickbox Pezinok – 135 hlasov
 3. miesto - VTC PEZINOK – ženy – 123 hlasov


Športovec so zdravotným postihnutím

 1. miesto - Barbora FÉGLOVÁ (lyžovanie, tenis, plávanie) – 384 hlasov
 2. miesto - Šimon JAKUŠ (plávanie)  - 368 hlasov