DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok upozorňuje na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá priniesla úpravu parkovania na chodníkoch. Od 1. decembra 2019 je v platnosti novela zákona o cestnej premávke, podľa ktorej je možné parkovaÅ¥ len na okraji chodníka priľahlého k ceste (t. z. pri obrubníku), pričom je potrebné zachovaÅ¥ voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 m. Cieľom je zabrániÅ¥ jazdeniu po chodníkoch za účelom parkovania a ochrániÅ¥ tak chodcov. Zároveň zabezpečiÅ¥ priestor pre peších, ktorým autá parkujúce na chodníkoch často znemožňujú prechod. Na dodržiavanie predpisov v súvislosti s parkovaním v meste dohliada Mestská polícia Pezinok, ktorá pôsobí predovÅ¡etkým preventívne a poruÅ¡ovanie nariadení rieÅ¡i spravidla upozornením. Opakované poruÅ¡enia vÅ¡ak môže rieÅ¡iÅ¥ pokutou v blokovom konaní. Ďakujeme za reÅ¡pektovanie zákonov, ktoré prinášajú bezpečnosÅ¥.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok upozorňuje na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá priniesla úpravu parkovania na chodníkoch. Od 1. decembra 2019 je v platnosti novela zákona o cestnej premávke, podľa ktorej je možné parkovaÅ¥ len na okraji chodníka priľahlého k ceste (t. z. pri obrubníku), pričom je potrebné zachovaÅ¥ voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 m. Cieľom je zabrániÅ¥ jazdeniu po chodníkoch za účelom parkovania a ochrániÅ¥ tak chodcov. Zároveň zabezpečiÅ¥ priestor pre peších, ktorým autá parkujúce na chodníkoch často znemožňujú prechod. Na dodržiavanie predpisov v súvislosti s parkovaním v meste dohliada Mestská polícia Pezinok, ktorá pôsobí predovÅ¡etkým preventívne a poruÅ¡ovanie nariadení rieÅ¡i spravidla upozornením. Opakované poruÅ¡enia vÅ¡ak môže rieÅ¡iÅ¥ pokutou v blokovom konaní. Ďakujeme za reÅ¡pektovanie zákonov, ktoré prinášajú bezpečnosÅ¥.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok upozorňuje na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá priniesla úpravu parkovania na chodníkoch. Od 1. decembra 2019 je v platnosti novela zákona o cestnej premávke, podľa ktorej je možné parkovaÅ¥ len na okraji chodníka priľahlého k ceste (t. z. pri obrubníku), pričom je potrebné zachovaÅ¥ voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 m. Cieľom je zabrániÅ¥ jazdeniu po chodníkoch za účelom parkovania a ochrániÅ¥ tak chodcov. Zároveň zabezpečiÅ¥ priestor pre peších, ktorým autá parkujúce na chodníkoch často znemožňujú prechod. Na dodržiavanie predpisov v súvislosti s parkovaním v meste dohliada Mestská polícia Pezinok, ktorá pôsobí predovÅ¡etkým preventívne a poruÅ¡ovanie nariadení rieÅ¡i spravidla upozornením. Opakované poruÅ¡enia vÅ¡ak môže rieÅ¡iÅ¥ pokutou v blokovom konaní. Ďakujeme za reÅ¡pektovanie zákonov, ktoré prinášajú bezpečnosÅ¥.   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok upozorňuje na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá priniesla úpravu parkovania na chodníkoch. Od 1. decembra 2019 je v platnosti novela zákona o cestnej premávke, podľa ktorej je možné parkovaÅ¥ len na okraji chodníka priľahlého k ceste (t. z. pri obrubníku), pričom je potrebné zachovaÅ¥ voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 m. Cieľom je zabrániÅ¥ jazdeniu po chodníkoch za účelom parkovania a ochrániÅ¥ tak chodcov. Zároveň zabezpečiÅ¥ priestor pre peších, ktorým autá parkujúce na chodníkoch často znemožňujú prechod. Na dodržiavanie predpisov v súvislosti s parkovaním v meste dohliada Mestská polícia Pezinok, ktorá pôsobí predovÅ¡etkým preventívne a poruÅ¡ovanie nariadení rieÅ¡i spravidla upozornením. Opakované poruÅ¡enia vÅ¡ak môže rieÅ¡iÅ¥ pokutou v blokovom konaní. Ďakujeme za reÅ¡pektovanie zákonov, ktoré prinášajú bezpečnosÅ¥.   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Parkovanie vozidiel má svoje pravidlá

Táto informácia bola publikovaná od 28. 05. 2020 do 10. 06. 2020

Parkovanie vozidiel má svoje pravidláMesto Pezinok upozorňuje na novelu zákona o cestnej premávke, ktorá priniesla úpravu parkovania na chodníkoch.

Od 1. decembra 2019 je v platnosti novela zákona o cestnej premávke, podľa ktorej je možné parkovať len na okraji chodníka priľahlého k ceste (t. z. pri obrubníku), pričom je potrebné zachovať voľnú šírku chodníka najmenej 1,5 m. Cieľom je zabrániť jazdeniu po chodníkoch za účelom parkovania a ochrániť tak chodcov. Zároveň zabezpečiť priestor pre peších, ktorým autá parkujúce na chodníkoch často znemožňujú prechod.

Na dodržiavanie predpisov v súvislosti s parkovaním v meste dohliada Mestská polícia Pezinok, ktorá pôsobí predovšetkým preventívne a porušovanie nariadení rieši spravidla upozornením. Opakované porušenia však môže riešiť pokutou v blokovom konaní.

Parkovanie vozidiel má svoje pravidláĎakujeme za rešpektovanie zákonov, ktoré prinášajú bezpečnosť.