DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok ako zriaďovateľ Å¡kôl a Å¡kolských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti oznamuje rodičom budúcich prvákov, že termín zápisu do prvého ročníka ZÅ  na Å¡kolský rok 2020/2021, ktorý bol naplánovaný na 2. a 3. apríla, sa ruší. Zápis do prvého ročníka ZÅ  na Å¡kolský rok 2020/2021 bude vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a na základe rozhodnutia Ministerstva Å¡kolstva, vedy, výskumu a Å¡portu SR (MÅ VVaÅ  SR) prebiehaÅ¥ od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí, a to elektronickou formou. Informácie ohľadom zápisu poskytujú pracovníci Å kolského úradu pri Mestskom úrade v Pezinku aj prostredníctvom telefonickej Rodičovskej Linky mesta Pezinok. Následne budú tieto informácie poskytovaÅ¥ pracovníci Å kolského úradu pri Mestskom úrade v Pezinku aj prostredníctvom telefonickej Rodičovskej Linky mesta Pezinok. Viac info o Rodičovskej Linke podpory nájdete v tomto odkaze. Oznámenie - Zápis žiakov do 1. ročníka základných Å¡kôl pre Å¡kolský rok 2020/2021 Å kolský úrad MsÚ Pezinok   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto Pezinok ako zriaďovateľ Å¡kôl a Å¡kolských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti oznamuje rodičom budúcich prvákov, že termín zápisu do prvého ročníka ZÅ  na Å¡kolský rok 2020/2021, ktorý bol naplánovaný na 2. a 3. apríla, sa ruší. Zápis do prvého ročníka ZÅ  na Å¡kolský rok 2020/2021 bude vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a na základe rozhodnutia Ministerstva Å¡kolstva, vedy, výskumu a Å¡portu SR (MÅ VVaÅ  SR) prebiehaÅ¥ od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí, a to elektronickou formou. Informácie ohľadom zápisu poskytujú pracovníci Å kolského úradu pri Mestskom úrade v Pezinku aj prostredníctvom telefonickej Rodičovskej Linky mesta Pezinok. Následne budú tieto informácie poskytovaÅ¥ pracovníci Å kolského úradu pri Mestskom úrade v Pezinku aj prostredníctvom telefonickej Rodičovskej Linky mesta Pezinok. Viac info o Rodičovskej Linke podpory nájdete v tomto odkaze. Oznámenie - Zápis žiakov do 1. ročníka základných Å¡kôl pre Å¡kolský rok 2020/2021 Å kolský úrad MsÚ Pezinok   ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Zápis do prvého ročníka ZŠ

Táto informácia bola publikovaná od 27. 03. 2020 do 30. 04. 2020

Ilustračné fotoMesto Pezinok ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení vo svojej územnej pôsobnosti oznamuje rodičom budúcich prvákov, že termín zápisu do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021, ktorý bol naplánovaný na 2. a 3. apríla, sa ruší.

Zápis do prvého ročníka ZŠ na školský rok 2020/2021 bude vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie a na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) prebiehať od 15. do 30. apríla 2020 bez osobnej prítomnosti detí, a to elektronickou formou.

Informácie ohľadom zápisu poskytujú pracovníci Školského úradu pri Mestskom úrade v Pezinku aj prostredníctvom telefonickej Rodičovskej Linky mesta Pezinok. Následne budú tieto informácie poskytovať pracovníci Školského úradu pri Mestskom úrade v Pezinku aj prostredníctvom telefonickej Rodičovskej Linky mesta Pezinok. Viac info o Rodičovskej Linke podpory nájdete v tomto odkaze.

Oznámenie - Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl pre školský rok 2020/2021


Školský úrad MsÚ Pezinok