Uzavretie parkoviska na Radničnom námestí

Táto informácia bola publikovaná od 16. 01. 2020 do 17. 01. 2020

Vo štvrtok 16. januára o 17.00 h sa uzatvára parkovisko na Radničnom námestí. Dôvodom je odzdobenie, demontovanie a odvoz vianočného stromčeka. Po ukončení prác, ktoré budú prebiehať v piatok 17. januára, bude parkovisko opäť sprístupnené verejnosti.