DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Súťaž spoločnosti Lidl o detské ihriská Žihadielko sa koná po piaty a zároveň poslednýkrát. Záujem prejavilo 93 lokalít – miest, mestských častí a obcí – vrátane Pezinka. O tom, či získame jedno z 10 Lidl ihrísk rozhodne hlasovanie, ktoré sa na stránke www.zihadielko.sk začína v pondelok 13. januára o 9.00 h. Jedinou podmienkou je registrácia na tejto webovej stránke. Užívateľ registráciu potvrdí overovacím kódom, ktorý mu bude zaslaný vo forme bezplatnej SMS na zadané mobilné telefónne číslo. Každý registrovaný účastník bude môcÅ¥ raz za 24 hodín zahlasovaÅ¥ za vybranú lokalitu. Ďalší bonusový hlas navyÅ¡e je možné každý deň získaÅ¥ za zvládnutie jednoduchej online hry. Víťazom sa stáva lokalita, ktorá do 29. februára získa najviac hlasov, preto sa neváhajte zapojiÅ¥ a využiÅ¥ tak poslednú Å¡ancu pre získanie ihriska pre deti od 2 do 12 rokov. V prípade úspechu sa ihrisko postaví na rohu Silvánovej a Rulandskej ulice na sídlisku MuÅ¡kát , teda v lokalite, ktorú si Pezinčania vybrali vo verejnom hlasovaní prebiehajúcom od 11. do 22. novembra 2019 na webovej stránke mesta. Spojme sily a zopakujme úspech z prvého ročníka súťaže, kedy sa nám ihrisko Žihadielko podarilo spoločne získaÅ¥.      ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Súťaž spoločnosti Lidl o detské ihriská Žihadielko sa koná po piaty a zároveň poslednýkrát. Záujem prejavilo 93 lokalít – miest, mestských častí a obcí – vrátane Pezinka. O tom, či získame jedno z 10 Lidl ihrísk rozhodne hlasovanie, ktoré sa na stránke www.zihadielko.sk začína v pondelok 13. januára o 9.00 h. Jedinou podmienkou je registrácia na tejto webovej stránke. Užívateľ registráciu potvrdí overovacím kódom, ktorý mu bude zaslaný vo forme bezplatnej SMS na zadané mobilné telefónne číslo. Každý registrovaný účastník bude môcÅ¥ raz za 24 hodín zahlasovaÅ¥ za vybranú lokalitu. Ďalší bonusový hlas navyÅ¡e je možné každý deň získaÅ¥ za zvládnutie jednoduchej online hry. Víťazom sa stáva lokalita, ktorá do 29. februára získa najviac hlasov, preto sa neváhajte zapojiÅ¥ a využiÅ¥ tak poslednú Å¡ancu pre získanie ihriska pre deti od 2 do 12 rokov. V prípade úspechu sa ihrisko postaví na rohu Silvánovej a Rulandskej ulice na sídlisku MuÅ¡kát , teda v lokalite, ktorú si Pezinčania vybrali vo verejnom hlasovaní prebiehajúcom od 11. do 22. novembra 2019 na webovej stránke mesta. Spojme sily a zopakujme úspech z prvého ročníka súťaže, kedy sa nám ihrisko Žihadielko podarilo spoločne získaÅ¥.      ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Ihrisko Žihadielko môžeme získať poslednýkrát

Táto informácia bola publikovaná od 10. 01. 2020 do 30. 01. 2020

Žihadielko plagátSúťaž spoločnosti Lidl o detské ihriská Žihadielko sa koná po piaty a zároveň poslednýkrát. Záujem prejavilo 93 lokalít – miest, mestských častí a obcí – vrátane Pezinka. O tom, či získame jedno z 10 Lidl ihrísk rozhodne hlasovanie, ktoré sa na stránke www.zihadielko.sk začína v pondelok 13. januára o 9.00 h.

Jedinou podmienkou je registrácia na tejto webovej stránke. Užívateľ registráciu potvrdí overovacím kódom, ktorý mu bude zaslaný vo forme bezplatnej SMS na zadané mobilné telefónne číslo. Každý registrovaný účastník bude môcť raz za 24 hodín zahlasovať za vybranú lokalitu. Ďalší bonusový hlas navyše je možné každý deň získať za zvládnutie jednoduchej online hry. Víťazom sa stáva lokalita, ktorá do 29. februára získa najviac hlasov, preto sa neváhajte zapojiť a využiť tak poslednú šancu pre získanie ihriska pre deti od 2 do 12 rokov.

V prípade úspechu sa ihrisko postaví na rohu Silvánovej a Rulandskej ulice na sídlisku Muškát , teda v lokalite, ktorú si Pezinčania vybrali vo verejnom hlasovaní prebiehajúcom od 11. do 22. novembra 2019 na webovej stránke mesta.

Spojme sily a zopakujme úspech z prvého ročníka súťaže, kedy sa nám ihrisko Žihadielko podarilo spoločne získať.