DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Zber vianočných stromčekov bude vykonávaÅ¥ spoločnosÅ¥ Marius Pedersen v  3.,  4., 5., 6. a 8. kalendárnom týždni. Stromčeky je potrebné dôkladne zbaviÅ¥ ozdôb a háčikov. Stromčeky vyložené pri kontajneroch na sídliskách sa budú voziÅ¥  do firmy JV Intersad, spol. s r.o., Svätý Jur, ktorá zabezpečí Å¡tiepkovanie a kompostovanie. Obyvatelia rodinných domov môžu odzdobené a posekané stromčeky vložiÅ¥ do nádob na bioodpad. Odvážané budú do firmy EBA, s.r.o. na skompostovanie. Celé stromčeky vyložené pri nádobách patriacich k rodinným domom pracovníci Marius Pedersen nezoberú, pretože firma EBA, s.r.o. Å¡tiepkovanie nevykonáva. ĎalÅ¡ou možnosÅ¥ou pre obyvateľov rodinných domov je odniesÅ¥ stromčeky ku kontajnerom na sídliskách.     ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Zber vianočných stromčekov bude vykonávaÅ¥ spoločnosÅ¥ Marius Pedersen v  3.,  4., 5., 6. a 8. kalendárnom týždni. Stromčeky je potrebné dôkladne zbaviÅ¥ ozdôb a háčikov. Stromčeky vyložené pri kontajneroch na sídliskách sa budú voziÅ¥  do firmy JV Intersad, spol. s r.o., Svätý Jur, ktorá zabezpečí Å¡tiepkovanie a kompostovanie. Obyvatelia rodinných domov môžu odzdobené a posekané stromčeky vložiÅ¥ do nádob na bioodpad. Odvážané budú do firmy EBA, s.r.o. na skompostovanie. Celé stromčeky vyložené pri nádobách patriacich k rodinným domom pracovníci Marius Pedersen nezoberú, pretože firma EBA, s.r.o. Å¡tiepkovanie nevykonáva. ĎalÅ¡ou možnosÅ¥ou pre obyvateľov rodinných domov je odniesÅ¥ stromčeky ku kontajnerom na sídliskách.     ) Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Zber vianočných stromčekov

Táto informácia bola publikovaná od 08. 01. 2020 do 18. 02. 2020

Dom kultúry PezinokZber vianočných stromčekov bude vykonávať spoločnosť Marius Pedersen v  3.,  4., 5., 6. a 8. kalendárnom týždni. Stromčeky je potrebné dôkladne zbaviť ozdôb a háčikov.

Stromčeky vyložené pri kontajneroch na sídliskách sa budú voziť  do firmy JV Intersad, spol. s r.o., Svätý Jur, ktorá zabezpečí štiepkovanie a kompostovanie.

Obyvatelia rodinných domov môžu odzdobené a posekané stromčeky vložiť do nádob na bioodpad. Odvážané budú do firmy EBA, s.r.o. na skompostovanie. Celé stromčeky vyložené pri nádobách patriacich k rodinným domom pracovníci Marius Pedersen nezoberú, pretože firma EBA, s.r.o. štiepkovanie nevykonáva. Ďalšou možnosťou pre obyvateľov rodinných domov je odniesť stromčeky ku kontajnerom na sídliskách.