DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V súvislosti so zmenou odchodu vlaku Os 3031 nastali zmeny aj v cestovných poriadkoch liniek Slovak Lines, ktoré prechádzajú mestom Pezinok. Linka 010528 - Bratislava – Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob – Pezinok- časový posun spoja č. 24 o 5 minút neskôr Linka 102424 Bratislava – Častá – Budmerice – Cífer - časový posun spoja č. 44 o 7 minút neskôr Linka 102426 Bratislava – Pezinok – Limbach- časový posun spojov č. 51 a 54 o 10 minút neskôr Linka 102427 Bratislava – Pezinok – Viničné – Senec- časový posun spoja č. 53 o 5 minút neskôr            ) textDOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => V súvislosti so zmenou odchodu vlaku Os 3031 nastali zmeny aj v cestovných poriadkoch liniek Slovak Lines, ktoré prechádzajú mestom Pezinok. Linka 010528 - Bratislava – Bernolákovo – Chorvátsky Grob – Slovenský Grob – Pezinok- časový posun spoja č. 24 o 5 minút neskôr Linka 102424 Bratislava – Častá – Budmerice – Cífer - časový posun spoja č. 44 o 7 minút neskôr Linka 102426 Bratislava – Pezinok – Limbach- časový posun spojov č. 51 a 54 o 10 minút neskôr Linka 102427 Bratislava – Pezinok – Viničné – Senec- časový posun spoja č. 53 o 5 minút neskôr            ) text Mesto Pezinok | Aktuálne informácie
 


Zmeny v cestovných poriadkoch liniek Slovak Lines

Táto informácia bola publikovaná od 08. 01. 2020 do 15. 01. 2020

Slovak LinesV súvislosti so zmenou odchodu vlaku Os 3031 nastali zmeny aj v cestovných poriadkoch liniek Slovak Lines, ktoré prechádzajú mestom Pezinok.