Úprava prevádzkových hodín mestského cintorína kvôli výpadku osvetlenia

Táto informácia bola publikovaná od 30. 12. 2019 do 06. 01. 2020

Ilustračný obrázok Mestský podnik služieb (MPS) oznamuje, že na mestskom cintoríne došlo k opätovnej poruche funkčnosti verejného osvetlenia. Žiaľ, provizórne riešenie, ktoré MPS zabezpečil internými kapacitami, nevydržalo a poruchu sa aj napriek snahe pracovníkov nedarí odstrániť. Oprava si vyžaduje zásah do rozvodu pod povrchom a potrvá niekoľko dní.

Kvôli bezpečnosti návštevníkov bude mestský cintorín až do opätovného sfunkčnenia osvetlenia prístupný každý deň v čase od 7:00 do 16:30 h.

MPS sa za vniknutú situáciu aj dočasné obmedzenie prevádzkových hodín cintorína ospravedlňuje a ďakuje za pochopenie.