Pezinok sa pridal k samosprávam pomáhajúcim Prešovu

Táto informácia bola publikovaná od 18. 12. 2019 do 25. 12. 2019

Zničená bytovka v PrešoveTragické udalosti spôsobené výbuchom plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove spojili Slovensko. Mnohé mestá sa rozhodli pomôcť obyvateľom, ktorých tragédia zo 6. decembra priamo zasiahla, poskytnutím finančnej podpory. K pomáhajúcim samosprávam sa pridal aj Pezinok.

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa konalo 16. decembra, poslanci schválili uznesenie o poskytnutí finančnej pomoci mestu Prešov v celkovej výške 10 000 €. Finančná dotácia je určená obyvateľom Prešova, ktorých sa nešťastné udalosti dotkli. Zároveň bol zo solidarity k mestu Prešov zrušený tohtoročný silvestrovský ohňostroj. Časť finančných prostriedkov z poskytnutej dotácie tak ide do Prešova aj z týchto finančných prostriedkov.

„Vo vedení mesta si veľmi dobre uvedomujeme, že pre veľkú časť Pezinčanov bol silvestrovský ohňostroj každoročnou tradíciou. Nerozhodovalo sa nám preto ľahko. Týmto gestom však chceme vzdať úctu obyvateľom bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove, ktorí túto obrovskú tragédiu neprežili, aj tým, ktorí prežili, ale v priebehu krátkej chvíle prišli o všetko – o strechu nad hlavou, o svoj majetok aj o svoje spomienky. Pevne verím, že toto naše rozhodnutie Pezinčania pochopia a stotožnia sa s ním. Chcem poďakovať všetkým obyvateľom Pezinka, že naše mesto môže do Prešova v posledný deň roka vyslať takýto signál spolupatričnosti,“ uviedol k rozhodnutiu mesta Pezinok jeho primátor Igor Hianik.

„Dovoľte mi zároveň touto cestou poďakovať pánovi Jozefovi Takáčovi, konateľovi spoločnosti Pyrostar s.r.o., ktorý nám vyšiel v ústrety a akceptoval zrušenie objednávky mesta na silvestrovský ohňostroj bez nároku na preplatenie priamych nákladov. Vážim si toto jeho gesto,“ dodal Igor Hianik.

Ľuďom z bytového domu na Mukačevskej ulici v Prešove môžete stále pomôcť aj Vy, milí Pezinčania. Ďakujeme všetkým, ktorí už pomohli buď vo forme individuálneho finančného príspevku, alebo akýmkoľvek iným spôsobom.
 
Číslo účtu:
SK90 7500 0000 0040 0859 1229
Variabilný symbol: 6122019
Údaje pre zahraničné platby:
Príjemca: MESTO Prešov
Adresa: Hlavná 73, Prešov
BIC (SWIFT): CEKOSKBX


Erika Liptáková
Vedúca oddelenia propagácie, komunikácie a IT
Mestký úrad Pezinok

OOO Mesto Prešov zverejňuje číslo účtu, na ktoré môžu ludia prispieť pre občanov postihnutých tragickým výbuchom na Mukačevskej ulici. Číslo účtu: SK90 7500 0000 0040 0859 1229 Variabilný symbol: 6122019 OR KÓD PRE MOBILNÉ PLATBY: Po naskenovaní OR kódu si skontrolujte automatizovane vložené údaje o čísle účtu a variabilnom symbole. - , ZAHRANICNE PLATBY: Príjemca: MESTO Prešov Adresa: Hlavná 73, Prešov BIC {SWIFT): CEKOSKBX Variabilný symbol: 6122019