DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Výstava V znamení hviezdy venovaná grófom zo Svätého Jura a Pezinka priblíži dejiny rodu a jeho členov, ktorí v období 13. - 16. storočia systematicky a strategicky budovali majetkovú základňu v oblasti Malých Karpát, na Záhorí a v prihraničných územiach dneÅ¡ného Rakúska, Maďarska a Moravy. Mnohí členovia rodu sa pohybovali v prostredí najvyÅ¡Å¡ej uhorskej politiky, vstupovali do služieb panovníkov, zúčastňovali sa bojových výprav i diplomatických misií. Zároveň sa starali o rozvoj a zveľaďovanie svojich dedičných majetkov, podporu vinohradníctva, baníctva, obchodu a remesiel. Výstava prevedie návÅ¡tevníka vÅ¡etkými dôležitými medzníkmi v dejinách rodu, priblíži jeho  najvýznamnejších členov a ich misie a upriami pozornosÅ¥ na dodnes existujúce stopy prítomnosti  rodu a jeho členov v mestách a obciach nášho regiónu. VÝSTAVA SA PREDLŽUJE DO KONCA SEPTEMBRA 2020 ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Výstava V znamení hviezdy venovaná grófom zo Svätého Jura a Pezinka priblíži dejiny rodu a jeho členov, ktorí v období 13. - 16. storočia systematicky a strategicky budovali majetkovú základňu v oblasti Malých Karpát, na Záhorí a v prihraničných územiach dneÅ¡ného Rakúska, Maďarska a Moravy. Mnohí členovia rodu sa pohybovali v prostredí najvyÅ¡Å¡ej uhorskej politiky, vstupovali do služieb panovníkov, zúčastňovali sa bojových výprav i diplomatických misií. Zároveň sa starali o rozvoj a zveľaďovanie svojich dedičných majetkov, podporu vinohradníctva, baníctva, obchodu a remesiel. Výstava prevedie návÅ¡tevníka vÅ¡etkými dôležitými medzníkmi v dejinách rodu, priblíži jeho  najvýznamnejších členov a ich misie a upriami pozornosÅ¥ na dodnes existujúce stopy prítomnosti  rodu a jeho členov v mestách a obciach nášho regiónu. VÝSTAVA SA PREDLŽUJE DO KONCA SEPTEMBRA 2020 ) Mesto Pezinok | Výstavy
 

V znamení hviezdy

Výstava V znamení hviezdy venovaná grófom zo Svätého Jura a Pezinka priblíži dejiny rodu a jeho členov, ktorí v období 13. - 16. storočia systematicky a strategicky budovali majetkovú základňu v oblasti Malých Karpát, na Záhorí a v prihraničných územiach dnešného Rakúska, Maďarska a Moravy. Mnohí členovia rodu sa pohybovali v prostredí najvyššej uhorskej politiky, vstupovali do služieb panovníkov, zúčastňovali sa bojových výprav i diplomatických misií. Zároveň sa starali o rozvoj a zveľaďovanie svojich dedičných majetkov, podporu vinohradníctva, baníctva, obchodu a remesiel.

Výstava prevedie návštevníka všetkými dôležitými medzníkmi v dejinách rodu, priblíži jeho  najvýznamnejších členov a ich misie a upriami pozornosť na dodnes existujúce stopy prítomnosti  rodu a jeho členov v mestách a obciach nášho regiónu.

VÝSTAVA SA PREDLŽUJE DO KONCA SEPTEMBRA 2020

Mestské múzeum v Pezinku Vás pozýva na otvorenie výstavy V ZNAMENÍ HVIEZDY Grófi zo Svätého Jura a Pezinka piatok / 6. september 2019 / 17.00 hod. Mestské múzeum v Pezinku M. R. Štefánika 1 / Stará radnica. Výstava potrvá do 31. marca 2020


Dátum:   06. 09. 2019 - 30. 09. 2020
Miesto:   Mestské múzeum
Kontakt: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea; tel.: 033/641 23 06, e-mail: pospechova@mestskemuzeumpk.sk