Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => 
      [1] => 
      [2] => 
      [3] => 
      [4] => 
      [5] => 
      [6] => 
      [7] => 
      [8] => 
      [9] => 
      [10] => 
      [11] => 
      [12] => 
      [13] => 
      [14] => 
      [15] => 
      [16] => 
      [17] => 
      [18] => 
      [19] => 
      [20] => 
      [21] => 
      [22] => 
      [23] => 
      [24] => 
      [25] => 
      [26] => 
      [27] => 
      [28] => 
      [29] => 
      [30] => 
      [31] => 
      [32] => 
      [33] => 
      [34] => 
      [35] => 
      [36] => 
      [37] => 
      [38] => 
      [39] => 
      [40] => 
      [41] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => "
      [1] => "
      [2] => "
      [3] => "
      [4] => "
      [5] => "
      [6] => "
      [7] => "
      [8] => "
      [9] => "
      [10] => "
      [11] => "
      [12] => "
      [13] => "
      [14] => "
      [15] => "
      [16] => "
      [17] => "
      [18] => "
      [19] => "
      [20] => "
      [21] => "
      [22] => "
      [23] => "
      [24] => "
      [25] => "
      [26] => "
      [27] => "
      [28] => "
      [29] => "
      [30] => "
      [31] => "
      [32] => "
      [33] => "
      [34] => "
      [35] => "
      [36] => "
      [37] => "
      [38] => "
      [39] => "
      [40] => "
      [41] => "
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_12_21-Vyrub_dreviny_36-2018.pdf
      [1] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_12_21-Vyrub_dreviny_35-2018.pdf
      [2] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_12_21-Vyrub_dreviny_34-2018.pdf
      [3] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_12_21-Vyrub_dreviny_33-2018.pdf
      [4] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_12_21-Vyrub_dreviny_32-2018.pdf
      [5] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_12_14-Vyrub_dreviny_31-2018.pdf
      [6] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_12_14-Vyrub_dreviny_30-2018.pdf
      [7] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_11_13-Vyrub_dreviny_29-2018.pdf
      [8] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_11_13-Vyrub_dreviny_28-2018.pdf
      [9] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_11_13-Vyrub_dreviny_27-2018.pdf
      [10] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_10_15-Vyrub_dreviny_26-2018.pdf
      [11] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_10_15-Vyrub_dreviny_25-2018.pdf
      [12] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_10_15-Vyrub_dreviny_24-2018.pdf
      [13] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_10_08-Vyrub_dreviny_23-2018.pdf
      [14] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_10_08-Vyrub_dreviny_22-2018b.pdf
      [15] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_09_26-Vyrub_dreviny_21-2018.pdf
      [16] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_09_26-Vyrub_dreviny_20-2018.pdf
      [17] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_09_26-Vyrub_dreviny_19-2018.pdf
      [18] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_09_26-Vyrub_dreviny_18-2018.pdf
      [19] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_09_26-Vyrub_dreviny_17-2018.pdf
      [20] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_09_11-Vyrub_dreviny_16-2018.pdf
      [21] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_09_07-Vyrub_dreviny_15-2018.pdf
      [22] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_08_23-Vyrub_dreviny_14-2018.pdf
      [23] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_07_19-Vyrub_dreviny_13-2018.pdf
      [24] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_07_19-Vyrub_dreviny_12-2018.pdf
      [25] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_07_19-Vyrub_dreviny_11-2018.pdf
      [26] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_07_19-Vyrub_dreviny_10-2018.pdf
      [27] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_03_12-Vyrub_dreviny_9-2018b.pdf
      [28] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_03_12-Vyrub_dreviny_8-2018.pdf
      [29] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_03_12-Vyrub_dreviny_7-2018.pdf
      [30] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_02_14-Vyrub_dreviny_6-2018.pdf
      [31] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_02_12-Vyrub_dreviny_5-2018.pdf
      [32] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_02_12-Vyrub_dreviny_4-2018.pdf
      [33] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_02_12-Vyrub_dreviny_3-2018.pdf
      [34] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_01_12-Vyrub_dreviny_2-2018.pdf
      [35] => /uploadfiles/File/vyhlasky/vv2018_01_12-Vyrub_dreviny_1-2018.pdf
      [36] => ?yggid=207&id=7393
      [37] => ?yggid=207&id=6576
      [38] => ?yggid=207&id=5739
      [39] => ?yggid=207&id=4923
      [40] => ?yggid=207&id=4147
      [41] => ?yggid=207&id=3650
    )

)
DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto PezinokINFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny   Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byÅ¥ dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA: Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument Nora LiÅ¡ková 21. 12. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/36 Milan Mikláš 21. 12. 2018 Výrub 5111,6 m2 porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/35 Branislav Miklenčic 21. 12. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/34 Jarmila Groningerová 21. 12. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/33 Peter Tatár 21. 12. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/32 Ondrej Jurovčík 14. 12. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/31 FrantiÅ¡ek Slezák 14. 12. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/30 Andrej Hlavačka 13. 11. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/29 Ing. Branislav Trojan 13. 11. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/28 ĽuboÅ¡ Ďurec 13. 11. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/27 Finance Development, s. r. o. 15. 10. 2018 Výrub 27 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/26 Vencorp Management, a. s. 15. 10. 2018 Výrub 25 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/25 Erik Reingraber 15. 10. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/24 Mesto Svätý Jur 08. 10. 2018 Výrub 14 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/23 Ing. Eva Markeová 08. 10. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/22 JUDr. Ivan LoÅ¡onský, PhD. 26. 09. 2018 Výrub 5 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/21 Peter Zúbek 26. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/20 Eva Madžová 26. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/19 Peter Å vestka. 26. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/18 Realtors, s. r. o. 26. 09. 2018 Výrub 19 stromov a porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/17 Centrum poradenstva 11. 09. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/16 Brenntag Slovakia s.r.o. 07. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/15 Mgr. Ivana Majerníková 23. 08. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/14 Ing. Stanislav Vinčúr 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/13 Magdaléna Kollárová 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/12 Ružena Pochylá 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/11 Juraj GuÅ¡tafík 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/10 Jozef Mihálik 12. 03. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/9 Jarmila Pavelková 12. 03. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/8 Ivan Pavučok 12. 03. 2018 Výrub 360m2 porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/7 Mesto Svärý Jur 14. 02. 2018 Výrub 11 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/6 Mesto Svärý Jur 12. 02. 2018 Výrub 16 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/5 Mgr. Katarína Drocárová 12. 02. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/4 Rastislav Kubovič 12. 02. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/3 Ing. Andrej Karpinský 12. 01. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/2 Miroslav Egyed 12. 01. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/1 SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2017   SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2016 SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2015   SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2014   SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2013SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2012   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto PezinokINFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny   Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byÅ¥ dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA: Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument Nora LiÅ¡ková 21. 12. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/36 Milan Mikláš 21. 12. 2018 Výrub 5111,6 m2 porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/35 Branislav Miklenčic 21. 12. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/34 Jarmila Groningerová 21. 12. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/33 Peter Tatár 21. 12. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/32 Ondrej Jurovčík 14. 12. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/31 FrantiÅ¡ek Slezák 14. 12. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/30 Andrej Hlavačka 13. 11. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/29 Ing. Branislav Trojan 13. 11. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/28 ĽuboÅ¡ Ďurec 13. 11. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/27 Finance Development, s. r. o. 15. 10. 2018 Výrub 27 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/26 Vencorp Management, a. s. 15. 10. 2018 Výrub 25 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/25 Erik Reingraber 15. 10. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/24 Mesto Svätý Jur 08. 10. 2018 Výrub 14 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/23 Ing. Eva Markeová 08. 10. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/22 JUDr. Ivan LoÅ¡onský, PhD. 26. 09. 2018 Výrub 5 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/21 Peter Zúbek 26. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/20 Eva Madžová 26. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/19 Peter Å vestka. 26. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/18 Realtors, s. r. o. 26. 09. 2018 Výrub 19 stromov a porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/17 Centrum poradenstva 11. 09. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/16 Brenntag Slovakia s.r.o. 07. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/15 Mgr. Ivana Majerníková 23. 08. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/14 Ing. Stanislav Vinčúr 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/13 Magdaléna Kollárová 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/12 Ružena Pochylá 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/11 Juraj GuÅ¡tafík 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/10 Jozef Mihálik 12. 03. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/9 Jarmila Pavelková 12. 03. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/8 Ivan Pavučok 12. 03. 2018 Výrub 360m2 porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/7 Mesto Svärý Jur 14. 02. 2018 Výrub 11 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/6 Mesto Svärý Jur 12. 02. 2018 Výrub 16 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/5 Mgr. Katarína Drocárová 12. 02. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/4 Rastislav Kubovič 12. 02. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/3 Ing. Andrej Karpinský 12. 01. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/2 Miroslav Egyed 12. 01. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/1 SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2017   SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2016 SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2015   SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2014   SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2013SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2012   ) Mesto Pezinok | Úradná tabuľa
 


Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona o ochrane prírody (rok 2018)

Zverejnené od 12. 01. 2018 do 31. 12. 2018 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Žiadateľ Dátum zverejnenia Predmet konania Dokument
Nora Lišková 21. 12. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/36
Milan Mikláš 21. 12. 2018 Výrub 5111,6 m2 porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/35
Branislav Miklenčic 21. 12. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/34
Jarmila Groningerová 21. 12. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/33
Peter Tatár 21. 12. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/32
Ondrej Jurovčík 14. 12. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/31
František Slezák 14. 12. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/30
Andrej Hlavačka 13. 11. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/29
Ing. Branislav Trojan 13. 11. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/28
Ľuboš Ďurec 13. 11. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/27
Finance Development, s. r. o. 15. 10. 2018 Výrub 27 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/26
Vencorp Management, a. s. 15. 10. 2018 Výrub 25 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/25
Erik Reingraber 15. 10. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/24
Mesto Svätý Jur 08. 10. 2018 Výrub 14 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/23
Ing. Eva Markeová 08. 10. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/22
JUDr. Ivan Lošonský, PhD. 26. 09. 2018 Výrub 5 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/21
Peter Zúbek 26. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/20
Eva Madžová 26. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/19
Peter Švestka. 26. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/18
Realtors, s. r. o. 26. 09. 2018 Výrub 19 stromov a porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/17
Centrum poradenstva 11. 09. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/16
Brenntag Slovakia s.r.o. 07. 09. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/15
Mgr. Ivana Majerníková 23. 08. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/14
Ing. Stanislav Vinčúr 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/13
Magdaléna Kollárová 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/12
Ružena Pochylá 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/11
Juraj Guštafík 19. 07. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/10
Jozef Mihálik 12. 03. 2018 Výrub 4 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/9
Jarmila Pavelková 12. 03. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/8
Ivan Pavučok 12. 03. 2018 Výrub 360m2 porastu Informácia o začatí správneho konania 2018/7
Mesto Svärý Jur 14. 02. 2018 Výrub 11 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/6
Mesto Svärý Jur 12. 02. 2018 Výrub 16 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/5
Mgr. Katarína Drocárová 12. 02. 2018 Výrub 2 ks stromov Informácia o začatí správneho konania 2018/4
Rastislav Kubovič 12. 02. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/3
Ing. Andrej Karpinský 12. 01. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/2
Miroslav Egyed 12. 01. 2018 Výrub 1 ks stromu Informácia o začatí správneho konania 2018/1