Array
(
  [0] => Array
    (
      [0] => 
      [1] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [0] => "
      [1] => "
    )

  [2] => Array
    (
      [0] => ?yggid=207&id=4147
      [1] => ?yggid=207&id=3650
    )

)
DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => (object value omitted) [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto PezinokINFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny   Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byÅ¥ dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA: Značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania 5/5-4/EB41/265-37777-2014 15. 12. 2014 17. 12. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ivan Galbavý, Pezinok 5/5-4/EB41/265-36650-2014 27. 11. 2014 27. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozef Pospech, Pezinok 5/5-4/EB41/265-36212-2014 24. 11. 2014 26. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Pavol Ondrovič, Pezinok 5/5-4/EB41/265-36055-2014 21. 11. 2014 24. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anton Repatý, Pezinok 5/5-4/EB41/265-36054-2014 21. 11. 2014 24. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ján Mikletič, Pezinok 5/5-4/EB41/265-36053-2014 21. 11. 2014 24. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Vlasta Leban, Pezinok 5/5-4/EB41/265-35783-2014 19. 11. 2014 21. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozef Å poták, Pezinok 5/5-4/EB41/265-35497-2014 13. 11. 2014 14. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: ELGEO-Trading, s. r. o., Pezinok 5/5-4/EB41/265-35445-2014 12. 11. 2014 14. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anastázia Knežíková, Pezinok 5/5-4/EB41/265-32803-2014 20. 10. 2014 22. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ľubomír Čeman, Pezinok 5/5-4/EB41/265-32274-2014 15. 10. 2014 16. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Helena FarkaÅ¡ová, Pezinok 5/5-4/EB41/265-32269-2014 14. 10. 2014 16. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Oľga Jaslovská, Pezinok 5/5-4/EB41/265-32029-2014 10. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anna Kostková, Pezinok 5/5-4/EB41/265-31936-2014 10. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Katarína Matyšáková, Pezinok 5/5-4/EB41/265-28181-2014 10. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Viera Cíferská, Pezinok 5/5-4/EB41/265-31870-2014 09. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mgr. Barbora Kubelová, Bratislava 5/5-4/EB41/265-31717-2014 08. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Ľubica Budovičová, Pezinok 5/5-4/EB41/265-31669-2014 08. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Linda Barančíková, Pezinok 5/5-4/EB41/265-31560-2014 06. 10. 2014 08. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Stanislav Sandtner, Pezinok 5/5-4/EB41/265-31341-2014 03. 10. 2014 03. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ivan Belanský, Pezinok 5/5-4/EB41/265-30563-2014 24. 09. 2014 26. 09. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Emília Dzúriková, Pezinok 5/5-4/EB41/265-19503-2014 22. 05. 2014 26. 05. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Viktória Melišíková, Pezinok 5/5-4/EB41/265-17746-2014 12. 05. 2014 15. 05. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Istrofinal, a. s., Žilina 5/5-4/EB41/265-12877-2014 11. 04. 2014 14. 04. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Irena Demovičová, Pezinok 5/5-4/EB41/265-11404-2014 04. 04. 2014 07. 04. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Michal JuriÅ¡, Pezinok 5/5-4/EB41/265-10989-2014 02. 04. 2014 04. 04. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ladislav Pelán, Pezinok 5/5-4/EB41/265-9394-2014 24. 03. 2014 27. 03. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Renáta Kernová, Pezinok 5/5-4/EB41/265-9220-2014 21. 03. 2014 24. 03. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mestský podnik služieb, Pezinok 5/5-4/EB41/265-2893-2014 29. 01. 2014 18. 03. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Andrea Francisciová, Pezinok 5/5-4/EB41/265-7892-2014 10. 03. 2014 13. 03. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: JÅ  Servis s. r. o., Pezinok 5/5-4/EB41/265-7314-2014 05. 03. 2014 07. 03. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Emília FarkaÅ¡ová, Pezinok 5/5-4/EB41/265-7161-2014 04. 03. 2014 06. 03. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: RNDr. Marta Križanová, Bratislava 5/5-4/EB41/265-6702-2014 26. 02. 2014 27. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: FrantiÅ¡ek Sandtner, Pezinok 5/5-4/EB41/265-6404-2014 24. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anna RadoÅ¡ovská, Pezinok 5/5-4/EB41/265-6216-2014 21. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Erik Gottschall, Pezinok 5/5-4/EB41/265-6215-2014 21. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Branislav StraÅ¡ifták, Å enkvice 5/5-4/EB41/265-6214-2014 21. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Richard Oravec, Svätý Jur 5/5-4/EB41/265-6231-2014 20. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: MUDr. Radomír Tarek, Pezinok 5/5-4/EB41/OV,RaÚP-VI.-2014 20. 02. 2014 21. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok 5/5-4/EB41/265-5733-2014 17. 02. 2014 19. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Rozálka Park, s. r. o., Pezinok 5/5-4/EB41/265-5006-2014 12. 02. 2014 14. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Termming, a. s., Bratislava 5/5-4/EB41/265-5005-2014 12. 02. 2014 14. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Termming, a. s., Bratislava 5/5-4/EB41/265-2872-2014 29. 01. 2014 10. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Å tefánia Grófová, Pezinok 5/5-4/EB41/OV,RaÚP-V.-2014 21. 01. 2014 21. 01. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok 5/5-4/EB41/OV,RaÚP-IV.-2014 21. 01. 2014 21. 01. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok 5/5-4/EB41/OV,RaÚP-III.-2014 20. 01. 2014 21. 01. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok 5/5-4/EB41/OV,RaÚP-II.-2014 16. 01. 2014 17. 01. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok 5/5-4/EB41/OV,RaÚP-I.-2014 07. 01. 2014 07. 01. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2013SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2012   ) DOMElement Object ( [tagName] => img [schemaTypeInfo] => [nodeName] => img [nodeValue] => [nodeType] => 1 [parentNode] => (object value omitted) [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => [lastChild] => [previousSibling] => (object value omitted) [nextSibling] => (object value omitted) [attributes] => (object value omitted) [ownerDocument] => (object value omitted) [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => img [baseURI] => [textContent] => ) DOMDocument Object ( [doctype] => (object value omitted) [implementation] => (object value omitted) [documentElement] => (object value omitted) [actualEncoding] => [encoding] => [xmlEncoding] => [standalone] => 1 [xmlStandalone] => 1 [version] => [xmlVersion] => [strictErrorChecking] => 1 [documentURI] => [config] => [formatOutput] => [validateOnParse] => [resolveExternals] => [preserveWhiteSpace] => 1 [recover] => [substituteEntities] => [nodeName] => #document [nodeValue] => [nodeType] => 13 [parentNode] => [childNodes] => (object value omitted) [firstChild] => (object value omitted) [lastChild] => (object value omitted) [previousSibling] => [attributes] => [ownerDocument] => [namespaceURI] => [prefix] => [localName] => [baseURI] => [textContent] => Mesto PezinokINFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny   Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byÅ¥ dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA: Značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania 5/5-4/EB41/265-37777-2014 15. 12. 2014 17. 12. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ivan Galbavý, Pezinok 5/5-4/EB41/265-36650-2014 27. 11. 2014 27. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozef Pospech, Pezinok 5/5-4/EB41/265-36212-2014 24. 11. 2014 26. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Pavol Ondrovič, Pezinok 5/5-4/EB41/265-36055-2014 21. 11. 2014 24. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anton Repatý, Pezinok 5/5-4/EB41/265-36054-2014 21. 11. 2014 24. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ján Mikletič, Pezinok 5/5-4/EB41/265-36053-2014 21. 11. 2014 24. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Vlasta Leban, Pezinok 5/5-4/EB41/265-35783-2014 19. 11. 2014 21. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozef Å poták, Pezinok 5/5-4/EB41/265-35497-2014 13. 11. 2014 14. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: ELGEO-Trading, s. r. o., Pezinok 5/5-4/EB41/265-35445-2014 12. 11. 2014 14. 11. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anastázia Knežíková, Pezinok 5/5-4/EB41/265-32803-2014 20. 10. 2014 22. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ľubomír Čeman, Pezinok 5/5-4/EB41/265-32274-2014 15. 10. 2014 16. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Helena FarkaÅ¡ová, Pezinok 5/5-4/EB41/265-32269-2014 14. 10. 2014 16. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Oľga Jaslovská, Pezinok 5/5-4/EB41/265-32029-2014 10. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anna Kostková, Pezinok 5/5-4/EB41/265-31936-2014 10. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Katarína Matyšáková, Pezinok 5/5-4/EB41/265-28181-2014 10. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Viera Cíferská, Pezinok 5/5-4/EB41/265-31870-2014 09. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mgr. Barbora Kubelová, Bratislava 5/5-4/EB41/265-31717-2014 08. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Ľubica Budovičová, Pezinok 5/5-4/EB41/265-31669-2014 08. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Linda Barančíková, Pezinok 5/5-4/EB41/265-31560-2014 06. 10. 2014 08. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Stanislav Sandtner, Pezinok 5/5-4/EB41/265-31341-2014 03. 10. 2014 03. 10. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ivan Belanský, Pezinok 5/5-4/EB41/265-30563-2014 24. 09. 2014 26. 09. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Emília Dzúriková, Pezinok 5/5-4/EB41/265-19503-2014 22. 05. 2014 26. 05. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Viktória Melišíková, Pezinok 5/5-4/EB41/265-17746-2014 12. 05. 2014 15. 05. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Istrofinal, a. s., Žilina 5/5-4/EB41/265-12877-2014 11. 04. 2014 14. 04. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Irena Demovičová, Pezinok 5/5-4/EB41/265-11404-2014 04. 04. 2014 07. 04. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Michal JuriÅ¡, Pezinok 5/5-4/EB41/265-10989-2014 02. 04. 2014 04. 04. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ladislav Pelán, Pezinok 5/5-4/EB41/265-9394-2014 24. 03. 2014 27. 03. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Renáta Kernová, Pezinok 5/5-4/EB41/265-9220-2014 21. 03. 2014 24. 03. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mestský podnik služieb, Pezinok 5/5-4/EB41/265-2893-2014 29. 01. 2014 18. 03. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Andrea Francisciová, Pezinok 5/5-4/EB41/265-7892-2014 10. 03. 2014 13. 03. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: JÅ  Servis s. r. o., Pezinok 5/5-4/EB41/265-7314-2014 05. 03. 2014 07. 03. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Emília FarkaÅ¡ová, Pezinok 5/5-4/EB41/265-7161-2014 04. 03. 2014 06. 03. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: RNDr. Marta Križanová, Bratislava 5/5-4/EB41/265-6702-2014 26. 02. 2014 27. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: FrantiÅ¡ek Sandtner, Pezinok 5/5-4/EB41/265-6404-2014 24. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anna RadoÅ¡ovská, Pezinok 5/5-4/EB41/265-6216-2014 21. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Erik Gottschall, Pezinok 5/5-4/EB41/265-6215-2014 21. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Branislav StraÅ¡ifták, Å enkvice 5/5-4/EB41/265-6214-2014 21. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Richard Oravec, Svätý Jur 5/5-4/EB41/265-6231-2014 20. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: MUDr. Radomír Tarek, Pezinok 5/5-4/EB41/OV,RaÚP-VI.-2014 20. 02. 2014 21. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok 5/5-4/EB41/265-5733-2014 17. 02. 2014 19. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Rozálka Park, s. r. o., Pezinok 5/5-4/EB41/265-5006-2014 12. 02. 2014 14. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Termming, a. s., Bratislava 5/5-4/EB41/265-5005-2014 12. 02. 2014 14. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Termming, a. s., Bratislava 5/5-4/EB41/265-2872-2014 29. 01. 2014 10. 02. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Å tefánia Grófová, Pezinok 5/5-4/EB41/OV,RaÚP-V.-2014 21. 01. 2014 21. 01. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok 5/5-4/EB41/OV,RaÚP-IV.-2014 21. 01. 2014 21. 01. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok 5/5-4/EB41/OV,RaÚP-III.-2014 20. 01. 2014 21. 01. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok 5/5-4/EB41/OV,RaÚP-II.-2014 16. 01. 2014 17. 01. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok 5/5-4/EB41/OV,RaÚP-I.-2014 07. 01. 2014 07. 01. 2014 7 dní ŽiadosÅ¥ o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2013SPRÁVNE KONANIA ZAČATÉ V ROKU 2012   ) Mesto Pezinok | Úradná tabuľa
 


Informácia o začatí správnych konaní podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody (rok 2014)

Zverejnené od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014 Zobrazené:


Erb Mesta
Mesto Pezinok

INFORMÁCIA O ZAČATÍ SPRÁVNYCH KONANÍ
podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.


ZAČATÉ SPRÁVNE KONANIA:

Značka konania Dátum začatia konania Dátum zverejnenia Lehota Predmet konania
5/5-4/EB41/265-37777-2014 15. 12. 2014 17. 12. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ivan Galbavý, Pezinok
5/5-4/EB41/265-36650-2014 27. 11. 2014 27. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozef Pospech, Pezinok
5/5-4/EB41/265-36212-2014 24. 11. 2014 26. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Pavol Ondrovič, Pezinok
5/5-4/EB41/265-36055-2014 21. 11. 2014 24. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anton Repatý, Pezinok
5/5-4/EB41/265-36054-2014 21. 11. 2014 24. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ján Mikletič, Pezinok
5/5-4/EB41/265-36053-2014 21. 11. 2014 24. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Vlasta Leban, Pezinok
5/5-4/EB41/265-35783-2014 19. 11. 2014 21. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Jozef Špoták, Pezinok
5/5-4/EB41/265-35497-2014 13. 11. 2014 14. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: ELGEO-Trading, s. r. o., Pezinok
5/5-4/EB41/265-35445-2014 12. 11. 2014 14. 11. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anastázia Knežíková, Pezinok
5/5-4/EB41/265-32803-2014 20. 10. 2014 22. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ľubomír Čeman, Pezinok
5/5-4/EB41/265-32274-2014 15. 10. 2014 16. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Helena Farkašová, Pezinok
5/5-4/EB41/265-32269-2014 14. 10. 2014 16. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Oľga Jaslovská, Pezinok
5/5-4/EB41/265-32029-2014 10. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anna Kostková, Pezinok
5/5-4/EB41/265-31936-2014 10. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Katarína Matyšáková, Pezinok
5/5-4/EB41/265-28181-2014 10. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Viera Cíferská, Pezinok
5/5-4/EB41/265-31870-2014 09. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mgr. Barbora Kubelová, Bratislava
5/5-4/EB41/265-31717-2014 08. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ing. Ľubica Budovičová, Pezinok
5/5-4/EB41/265-31669-2014 08. 10. 2014 10. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Linda Barančíková, Pezinok
5/5-4/EB41/265-31560-2014 06. 10. 2014 08. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Stanislav Sandtner, Pezinok
5/5-4/EB41/265-31341-2014 03. 10. 2014 03. 10. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ivan Belanský, Pezinok
5/5-4/EB41/265-30563-2014 24. 09. 2014 26. 09. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Emília Dzúriková, Pezinok
5/5-4/EB41/265-19503-2014 22. 05. 2014 26. 05. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Viktória Melišíková, Pezinok
5/5-4/EB41/265-17746-2014 12. 05. 2014 15. 05. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Istrofinal, a. s., Žilina
5/5-4/EB41/265-12877-2014 11. 04. 2014 14. 04. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Irena Demovičová, Pezinok
5/5-4/EB41/265-11404-2014 04. 04. 2014 07. 04. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Michal Juriš, Pezinok
5/5-4/EB41/265-10989-2014 02. 04. 2014 04. 04. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Ladislav Pelán, Pezinok
5/5-4/EB41/265-9394-2014 24. 03. 2014 27. 03. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Renáta Kernová, Pezinok
5/5-4/EB41/265-9220-2014 21. 03. 2014 24. 03. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Mestský podnik služieb, Pezinok
5/5-4/EB41/265-2893-2014 29. 01. 2014 18. 03. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Andrea Francisciová, Pezinok
5/5-4/EB41/265-7892-2014 10. 03. 2014 13. 03. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: JŠ Servis s. r. o., Pezinok
5/5-4/EB41/265-7314-2014 05. 03. 2014 07. 03. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Emília Farkašová, Pezinok
5/5-4/EB41/265-7161-2014 04. 03. 2014 06. 03. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: RNDr. Marta Križanová, Bratislava
5/5-4/EB41/265-6702-2014 26. 02. 2014 27. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: František Sandtner, Pezinok
5/5-4/EB41/265-6404-2014 24. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Anna Radošovská, Pezinok
5/5-4/EB41/265-6216-2014 21. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Erik Gottschall, Pezinok
5/5-4/EB41/265-6215-2014 21. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Branislav Strašifták, Šenkvice
5/5-4/EB41/265-6214-2014 21. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Richard Oravec, Svätý Jur
5/5-4/EB41/265-6231-2014 20. 02. 2014 26. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: MUDr. Radomír Tarek, Pezinok
5/5-4/EB41/OV,RaÚP-VI.-2014 20. 02. 2014 21. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok
5/5-4/EB41/265-5733-2014 17. 02. 2014 19. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Rozálka Park, s. r. o., Pezinok
5/5-4/EB41/265-5006-2014 12. 02. 2014 14. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Termming, a. s., Bratislava
5/5-4/EB41/265-5005-2014 12. 02. 2014 14. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Termming, a. s., Bratislava
5/5-4/EB41/265-2872-2014 29. 01. 2014 10. 02. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: Štefánia Grófová, Pezinok
5/5-4/EB41/OV,RaÚP-V.-2014 21. 01. 2014 21. 01. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok
5/5-4/EB41/OV,RaÚP-IV.-2014 21. 01. 2014 21. 01. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok
5/5-4/EB41/OV,RaÚP-III.-2014 20. 01. 2014 21. 01. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok
5/5-4/EB41/OV,RaÚP-II.-2014 16. 01. 2014 17. 01. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok
5/5-4/EB41/OV,RaÚP-I.-2014 07. 01. 2014 07. 01. 2014 7 dní Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ: OV,RaÚP na MsÚ Pezinok