• Kontakty na pracovníkov Mestského úradu
 • Elektronické služby
 • eGovernment
 • GIS Pezinok
 • Verejné obstarávanie
 • Odchyt psov
 • Ponuka práce

Katastrálny odbor Okresného úradu

Sídlo:
Radničné nám. 7, 902 01 Pezinok
tel.:  033/281 70 21
fax:  033/641 26 92
web:  www.minv.sk/?katastralny-odbor-4
Fotografia úradu
ÚRADNÉ HODINY:
Registratúra - podateľňa:
deň úradné hodiny
pondelok: 8.00 - 15.00 hod.
utorok: 8.00 - 15.00 hod.
streda: 8.00 - 17.00 hod.
štvrtok: 8.00 - 15.00 hod.
piatok: 8.00 - 14.00 hod.


Do pôsobnosti Katastrálneho odboru patrí najmä:
 • poskytovanie informácie z katastra nehnuteľností
 • rozhodovanie v katastrálnom konaní,
 • správa a aktualizácia katastra nehnuteľností
 • kontrola geodetických a kartografických činností, ktorých výsledky sa majú prevziať pre kataster nehnuteľností
 • úradné overovanie geometrických plánov a iných, s katastrom nehnuteľností súvisiacich výsledkov vybraných geodetických a kartografických činností,
 • spracúvanie sumárnych údajov katastra nehnuetľností o pôdnom fonde,
 • štandardizovanie geografických názvov,
 • správa štátnej dokumentácie.

 


Bližšie informácie o odbore nájdete na webovej stránke www.minv.sk/?katastralny-odbor-4.